BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma ÖZMAYA, Sevda UZUN
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TELE-PSİKİYATRİ UYGULAMALARI
 
İnsanoğlu zaman içerisinde yaşanılan sorunlara anlam bulmaya çalışmış ve bu sorunlarının çözümü için alternatif yollar arayışı içerisinde olmuştur. Son yıllarda giderek ruhsal bozukluğa sahip birey sayısının artması ve teknolojinin gelişimi, bakım maliyetlerinin artması gibi nedenler ile psikiyatri hastalarına bakım konusunda da yenilikçi yaklaşımlara gerek duyulmuştur. Bu bağlamda tele psikiyatri hizmetleri kullanımına başlanmış ve zamanla kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Tele-psikiyatri bilişim destekli elektronik uygulamalar ile psikiyatrik bakımın verilmesidir. Tele-psikiyatri depresyon, post travmatik stres bozukluğu, uyku bozuklukları, anksiyete bozuklukları, duygu durum bozuklukları, şizofreni, psikotik bozukluklar, bağımlılıklar gibi pek çok ruhsal bozukluğa sahip bireylerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılmaktadır. Bu bilişim destekli uygulamalar ile psikiyatri hemşireleri özellikle hastaların bakım süreçlerine daha aktif katılmalarını sağlamaktadır. Ayrıca tele psikiyatri hizmetleri ile hastalara ulaşılabilirlik artmakta, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan pek çok hastanın bakımı ve rehabilitasyonu sağlanabilmektedir. Özellikle tele psikiyatri hizmetleri sayesinde iletişim zorluğu yaşayan, izole olan hastalar kendi ortamlarında bakım hizmeti alabilmektedirler. Ayrıca tele-psikiyatri uygulamaları ile hastaların semptomları gözlenerek nüksler önlenmekte, ilaç uyumları takip edilmekte, psikoeğitimler ve terapotik diğer yaklaşımlar ile rehabilitasyonları desteklenmektedir. Literatürde hemşirelerin rolleri arasında da yer alan bilişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanılması ile terapotik etkisinin olduğu görülmektedir. Bundan dolayı bilişim teknolojilerini hemşirelerin etkin şekilde kullanması ve hastaların kişisel verilerinin korunması konusunda da gereken önemin verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, tele-psikiyatri, bakım 


Keywords: