BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Safiye ÖZGÜÇ, Ebru BAŞKAYA
PSİKİYATRİK UYGULAMALARDA YAPAY ZEKANIN KULLANIMI
 
Yapay zeka veya bazen makine zekası olarak adlandırılan, insanlar ve diğer hayvanlar tarafından gösterilen doğal zekanın aksine, makineler tarafından gösterilen zekadır. Ayrıca yapay zeka algılama, doğal dil işleme, problem çözme, planlama, öğrenme ve adaptasyon gibi insan davranışında zeka ile ilişkilendirdiğimiz özellikleri sergileyen sistemlerin geliştirilmesi teorisi ve pratiği ile ilgilenen bilim ve mühendislik alanıdır. Temel bilimsel amacı, insanlarda, hayvanlarda ve yapay ajanlarda akıllı davranışı mümkün kılan ilkeleri anlamaktır. Yapay zeka konuşma, tanıma, öğrenme, planlama ve problem çözme gibi bir çok etkinlikleri yapmak üzere tasarlanmıştır. Yapay zeka, düşünmenin herhangi bir yönünde hangi bilginin gerekli olduğu, bu bilginin nasıl temsil edildiği ve bu bilginin nasıl kullanıldığı gibi önemli soruları ele alır. Sağlık hizmetlerinde yapay zeka karmaşık veya büyük veri kümelerinin analizinde insan bilişini taklit etmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Psikiyatride ise yapay zeka ruhsal hastalıkların teşhisi, önlenmesi ve tedavisi için bilgisayarlı tekniklerin ve algoritmaların kullanımını ima eden genel bir terimdir. Yapay zeka tekniklerinden yararlanmak, bir bireyin zihinsel hastalığa yatkınlığını veya bu hastalıkların gelişme riskini belirlemek için daha iyi ön tarama araçları geliştirme ve risk modelleri formüle etme yeteneği sunar. Yapay zekanın ruh sağlığı için kullanımında dört temel alan şu şekildedir: Araştırma ve geliştirme alanı, teşhis, prognoz ve klinik yönetimdir. Günümüzde hafif bilişsel bozukluk, şizofreni, bipolar bozukluk, otizm spektrum bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, post- travmatik stres bozukluğu ve psikotik bozukluk gibi birçok ruhsal hastalığın tanı ve tedavisinde yapay zeka kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı, Yapay Zeka, Psikiyatrik Uygulamalar 


Keywords: