BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Güleser ADA, Yasemin HAMLACI BAŞKAYA
RİSKLİ DOĞUM YÖNETİMİNDE KULLANILAN İNOVATİF ARAÇLAR
 
Doğum normal bir süreç olmasına rağmen bazı durumlarda kadınların birtakım risklerle karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Son yıllarda sağlıkta gelişen teknolojiler sayesinde riskli doğum yönetiminde kullanılan inovatif araçlar artış göstermektedir. Gelişen teknolojiyi doğru zamanda ve yerde kullanmak normal doğumu yaygınlaştırarak sezaryen oranlarının önüne geçebilmektedir. Bu bağlamda riskli doğum yönetiminde kullanılan inovatif araçların doğru yer ve zamanda kullanımı oldukça önemlidir. Riskli doğumu yönetmede ebelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin çok önemli rolleri olup bu durumda kullanabilecekleri araçlar mevcuttur. Bu derleme çalışmasında, kullanılan araçların doğumdan önce ve doğum ve doğumdan sonra kullanılanlar olarak iki başlık altında incelenmesi amaçlanmıştır. Doğum başlamadan önce; Mobil Entegre Doppler (M-Doppler) Cihazı, Mobil Giyilebilir Kablosuz Fetal Kalp İzleme Sistemi (A Mobile Wearable Wireless Fetal Heart Monitoring System), Herabeat (Fetal Kalp Atış Hızı Monitörü), PulseNmore, Standart Ultrason, Invu, Mobil Partograf kullanılmaktadır. Doğumda ve doğumdan sonra ise; Yeni Nesil Vakum (Kiwi), The BD Odon Cihazı ve Brasss-V Torbalar (Kan Kaybı Toplama Aleti) kullanılmaktadır. Bu araçlar doğumda rol alan sağlık profesyonelleri için umut verici olup sezaryen oranlarını istendik düzeye indirgemede kilit rol olabilecekleri düşünülmektedir. Aynı zamanda bu derleme; sağlık profesyonellerinin riskli doğum yönetiminde kullanılan araçlara ait bilgileri tam ve eksiksiz olarak öğrenmesine, anne-yenidoğanda oluşabilecek komplikasyonların erkenden tanılanmasına, müdahalelerin kısa sürede alınmasına ve gereksiz girişimlerin azaltılmasına zemin hazırlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Riskli doğum, ebe, komplikasyon, inovatif. 


Keywords: