BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru BAŞKAYA, Safiye ÖZGÜÇ
RUH SAĞLIĞI BAKIMINDA DİJİTAL TEKNOLOJİNİN ETKİSİ
 
Yaşlanan bir nüfusta, ruh sağlığı sorunlarının arttığı ve esenliğin azaldığı bir ortamda, sağlık hizmetlerine yönelik talepler her zamankinden daha fazla olmaya başlamıştır. Teknolojideki ve özellikle mobil dijital bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeler katlanarak devam etmekte, iletişim kurmayı, bilgi edinmeyi, hizmetlere erişmeyi ve yeni yollarla satın almayı mümkün hale getirmektedir. Dijital inovasyon, dünya çapında ruh sağlığı hizmeti reformunun merkezinde yer almaktadır. Dijital teknoloji, hastaları, hizmetleri ve sağlık verilerini yeni yollarla birbirine bağlayarak ruh sağlığını dönüştürme potansiyeline sahiptir. Psikiyatrideki teknolojik yenilikler, iki yönlü video konferans yoluyla terapi yürütme, elektronik konsültasyon sağlama ve toplum sağlığı uygulayıcılarının tele-mentorluk ve eğitimini içermektedir. Dijital çevrimiçi ve mobil uygulamalar, hastalara bilgi ve hizmetlere daha fazla erişim sunmakta ve gerçek zamanlı hasta verilerine erişim yoluyla klinik yönetimi ve erken müdahaleyi kolaylaştırmaktadır. Hastalar zaman içinde kendi mobil cihazlarını kullanarak durumlarını takip edebilmekte ve bu bilgileri hizmet sağlayıcıları ile paylaşabilmektedirler. Hastalara yönelik potansiyel faydalar, bakımlarına daha fazla katılımı ve sorunların daha erken tespit edilmesini, tedavinin zamanında planlanmasını ve ortak karar vermeyi içermektedir. Tele-sağlık, Tele-psikiyatri vb. uygulamalar sağlık hizmetlerinin, cep telefonları, uzaktan izleme cihazları ve diğer kablosuz cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlar kullanılarak internet üzerinden elektronik yollarla sunulmasına olanak sağlamaktadır. Bu dijital teknolojiler, hizmetlerin daha esnek bir şekilde sunulmasında ve bireysel hasta ihtiyaçlarına göre tedavi ve bakımın planlanmasını sağlayarak ruh sağlığına erişim ve tedaviye uyumda büyük ölçüde katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı, Dijital Teknoloji, İnovasyon 


Keywords: