BİLDİRİ DETAY

Meltem ÇAVUŞOĞLU, Medine YILMAZ, Jülide Gülizar YILDIRIM, Fatma Ezgi ALAŞALVAR
SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA BÜYÜK VERİ VE HEMŞİRELİK
 
Bilgi ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak sağlık alanındaki yeniliklerle artan çok sayıda ve büyük hacimlerde bilgi oluşmuştur. Bu yeniliklere ve gelişmelere bağlı olarak meydana gelen veri yığını arasında anlamlı bilgilerin ortaya çıkarılıp işlenmesi ve üretilmesi de zorlaşmaktadır. Türkçe’ de “Büyük veri” anlamına gelen İngilizce de “Big Data” kavramı, büyük hacimli verilerin klasik sistemlerle işlenip yönetilememesi, analiz edilememesi ve depolanamaması sonucu ortaya çıkmıştır. Büyük verilerin üretilmesi, depolanması, işlenmesi ve anlamlandırılmasında geleneksel yöntemler etkisiz kalmakta ve yeni teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin geleneksel veri işleme yöntemleriyle analiz edilip depolanamamasıyla birlikte büyük veri kavramı sağlık hizmetlerine girmiştir. Sağlık sistemlerinin sürekli entegrasyonu, giderek artan bir veri hacmi sağlar. Sağlığın teknolojiye paralel olarak gelişimi sağlık alanındaki bakım kalitesinin artması ve maliyetin düşürülmesi amacıyla sağlık hizmetlerini dijital verilere ve analizine yöneltmektedir. Büyük verinin elektronik sağlık kayıtlarında ve sağlık hizmetlerindeki diğer bilgi sistemlerindeki entegrasyonu, hasta sonuçlarını, güvenlik ve maliyeti iyileştirme yönündeki modellerin geliştirilmesi için fırsat sunmaktadır. Bu verileri kullanabilme yeteneği ölçüsünde hasta sonuçları iyileştirilip maliyet düşürülerek kaliteli bakım sağlanabilmektedir. Büyük veri setlerinin daha iyi analiz edilmesi, hasta ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını, hasta beklentilerinin ve bakım kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Büyük veri kaynakları daha kolay erişilebilir olduğu için hemşirelik olgularını daha zengin ve gerçekçi biçimde ortaya koyacak, hemşirelik bakımının etkisini anlamaya katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, bilgi, teknoloji, büyük veri, big data 


Keywords: