BİLDİRİ DETAY

Hamiyet KIZIL, Semra AÇIKSÖZ
SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA YANSIMASI
 
Bilginin güç, iletişimin ise zorunluluk haline geldiği, bilimsel ve teknolojik değişimlerin çok hızlı yaşandığı günümüzde bireysel ve mesleksel yaşam, değişimin baskısı altında şekillenmektedir.Bu gelişim ve değişimlere uyum sağlamak için teknolojiden faydalanmak kurum ve meslek üyelerinin, güçlü ve bağımsız olarak gelişmelerini sağlamaktadır. Teknoloji ve bilginin birlikte kullanılarak üretim yapılması bilişim olarak adlandırılmakta olup, bilginin işlenmesi, depolanarak saklanması, bilginin teknik araçlarla en hızlı ve en kolay yoldan iletilerek bilgi akışını sağlaması gibi birçok işlevi mevcuttur. Bilginin elektronik araçlar yardımıyla kullanımı ise bilişim teknolojisi terimini ortaya çıkarmıştır. Bilişim teknolojisi bilginin üretilmesi, işlenmesi, saklanması, iletilmesinde kullanılan araçlar ve organizasyondaki bu araçların karar verme süreci ve diğer süreçler üzerindeki etkisi olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda, dünya çapında hemşirelik bilişimi kapsamında eğitim ve uygulama alanlarında yapılan araştırmaların sayısının hızla arttığı görülmektedir. Bu çalışmalar, sağlık bilişim sistemlerinin kullanılmasının sağlık çalışanları arasındaki iletişimi arttırdığını, multidisipliner koordinasyonun geliştirildiğini ve kırtasiye çalışmalarının azalttığını tespit etmiştir. Bütün bu nedenlerden dolayı günümüzde profesyonel sağlık hizmetleri için bilgi teknolojilerini kullanarak kanıta dayalı kararlar verebilen hemşirelere ihtiyaç vardır. Hemşirelerin bilgi teknolojileri ile ilgili bilgi, beceri ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmaları ve hemşirelik bilgisine entegre etmeleri sağlık hizmetleri içinde büyük öneme sahip hemşirelik uygulamalarının görünürlüğünü ve kalitesini arttıracaktır. Bu bağlamda hemşirelik uygulamalarını etkileyen bilişim ve iletişim teknolojilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışma; sağlık bilişim sistemlerinin hemşirelik uygulamalarında kullanımı ve etkilerini inceleyen araştırmaları değerlendirmek ve bu alanda ne tür araştırmalara gereksinim olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Sağlık Bilişimi, Hemşirelik Bilişimi, 


Keywords: