BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurperihan TOSUN, Burcu Kübra SÜHA
SAĞLIK TURİZMİ İLE DEĞİŞEN HEMŞİRELİK ROLLERİ
 
Sağlık turizmi, dünyada son otuz yılda ülkemizde ise son on yılda gelişim gösteren sağlık ve turizm sektörlerinin birlikte yürütüldüğü katma değeri yüksek bir sektör haline gelmiştir. Dünya genelinde artan tedavi maliyetleri, sağlık sistemlerinin kapasite sorunları, uzun bekleme süreleri, değişen müşteri beklentileri, sağlık teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte sürekli gelişen ve büyüyen sağlık turizmi hareketliliğinin hacmi her geçen gün artmaktadır. Sağlık turizmi dört kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar, medikal turizm, termal turizm, SPA ve Wellnes ile ileri yaş ve engelli turizmidir. Günümüzde sağlık turizmi popüler kılan aslında tıbbı tanı, tedavi ve girişimlerin sunulduğu medikal turizmdir. Uluslararası hastalar, kaliteli ve ileri teknolojide sağlık hizmeti almanın yanı sıra en iyi, uygun ve güvenli bakımının sunulmasını da talep etmektedir. Uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunumunda en iyi bakımın sağlanması, sağlık kalitelerinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi hemşirelik mesleğinin en temel görevleri arasında yer almaktadır. Medikal turizmde hemşirelerin vaka yönetimi, sağlığı iyileştirme ve geliştirme, eğitim gibi rollerinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık, tedavi sonrası bakımın sürdürülmesi ve izlenmesi gibi rolleri de bulunmaktadır. Hemşirelerin rolleri ve sorumlulukları, sağlık hizmetlerinin kalitesini, hizmet verimliliğini ve etkili hasta sağlığı sonuçlarını belirleyen hasta bakımının ayrılmaz bir bileşenidir. Bir sağlık trendi olan yüksek medikal turizmin hemşirelere yeni bir rol yükleyeceği öngörülmektedir. Medikal turizmde marka destinasyon olmak isteyen ülkeler kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak zorundadır. Hemşireler sağlık hizmetlerinde en büyük işgücü bileşenini temsil ettiğinden, performanslarının uluslararası hastaların hizmet kalitesi ve memnuniyet algısı üzerinde belirgin bir etkisi olacaktır. Bu açıdan da medikal turizmin gelecekteki başarısı, hemşirelerin hastalarına üstün performans sağlama yeteneklerine bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, medikal turizm, hemşirelik hizmetleri, bakım 


Keywords: