BİLDİRİ DETAY

Gamze ÖZTÜRK, Canan DEMİR BARUTCU
SAĞLIK TURİZMİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ
 
Sağlık turizmi, bireylerin sağlık sorunlarını çözmek, sağlıklarına kavuşmak için kendi yaşadıkları yerde ya da başka merkez ve ülkelere gitmeleri olarak tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi, hastalıkların tedavi edilmesini, sağlığın geliştirilmesi ve korunmasını amaçlamaktadır. Günümüzde sağlık turizminin kullanımı artmış olup; sağlık/güzellik turizmi, medikal turizm ve rehabilitasyon turizmi olarak üç başlık altında sınıflanmaktadır. Sağlık/ güzellik turizmi SPA, doğal turizm, kitle turizmi, ekoturizm, bitkisel tedaviler ve alternatif tedavileri kapsar. Medikal turizm ise sağlık ihtiyaçlarına göre belirlenen turizm çeşididir. Rehabilitasyon turizmi ise uzayan insan ömründe sağlık koşullarının iyileştirme amacı güder ve diyaliz, yaşlı programları, bağımlılık tedavilerini kapsar. Amerikan hemşireler derneği standartlarına göre hemşire rolleri: vaka yönetimi, konsültasyon, sağlığı iyileştirme ve geliştirme, eğitim, reçete etme, yönlendirme, kendi performansını değerlendirme, interdisipliner çalışma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu önemli rollerin yanında hemşireler sağlık turizmini kullanmak isteyen hasta ve yakınlarına danışmanlık hizmeti sağlayarak araştırmacı ve danışmanlık rolünü, hasta ve yakınlarıyla iletişim halinde olarak iletişim ve koordinatörlük rolünü; olası risk ve yasal kapsamlardan bahsederek savunucu rolünü; rehabilitasyon turizminde bakım verici, rehabilite edici ve rahatlatıcı rolünü gerçekleştirmektedirler. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık turizmi hızla gelişmektedir. Ülkemizin her köşesinde farklı turizm kaynaklarının olması nedeniyle her bölge alternatif olarak değerlendirilebilir. Kurumlarımızın sahip olduğu ileri teknoloji, hizmet kalitesi ve uygun fiyatlı tedavilerin tanıtımı yapılmalı; özel sektörlerle olan işbirliği artırılarak sağlık turizmi kapsamında ziyarette bulunan turistlere vize kolaylığı sağlanabilir. Hemşirelerin eğitiminde popülaritesi artan sağlık turizmi alanına teşvik edilmesi, kariyer fırsatlarının anlatılması, farklı kültürlerle karşılaşacak olan hemşirelerin eğitimi esnasında kültürel duyarlılıklarının arttırılması ve yabancı dil yeterliliğinin sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, Hemşire, Eğitim 


Keywords: