BİLDİRİ DETAY

Fatma Ezgi ALAŞALVAR, Jülide Gülizar YILDIRIM, Medine YILMAZ, Meltem ÇAVUŞOĞLU
SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİ: HEMŞİRELİK VE İNOVASYON
 
Sağlık turizmi en temel açıklamasıyla, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla bireylerin, ikamet ettikleri yerlerin dışına, sağlık hizmeti almak için seyahat etmesidir. Sağlık turizmi, bireylerin ihtiyaçları kapsamında; medikal turizm, termal turizm ve geriatri-engelli turizmi adı altında incelenmektedir. Dünya’daki yaşlı nüfusun gittikçe artması nedeniyle sağlıkta, medikal turizm ve kaplıca turizmi gibi alternatif ve ucuz olacak, bireylerin tedavi alırken farklı yerler gezmesini de sağlayacak yöntemler popülerlik kazanmaktadır. Türkiye zengin kaynakları ve olanakları olan, sağlık turizminde ülke ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayabilecek potansiyele sahip bir ülkedir. Ülkenin tanıtımını yapmak, cazibe oluşturmak, sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve Dünya çapında ülkenin rekabet gücünü arttırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından stratejik planlar, yenilikler ve düzenlemeler geliştirilmektedir. Uluslararası alandaki bu sağlık etkileşimleri, iletişimin geliştirilmesini de zorunlu hale getirmektedir. Dijital iletişim olanaklarının kullanılması, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kurumların entegrasyonunun yapılması; farklı ülkelerde yaşayan turistlere ulaşabilmenin, bireylerin seyahat edecekleri ülkeye ve ülkenin sağlık olanaklarına karşı güven duymasını sağlayabilmenin kilit noktasıdır. Günümüzde bakım ve tedavide geliştirilen inovasyonların, bilişim ve iletişimle entegre edilerek sağlık turizmine uygulanması, ülkenin sağlık sektöründeki gelişimi ve tanınması için gerekli görülmektedir. Bu konuda hekim ve hemşirelere düşen en önemli görevler, teorik bilgi donanımına ve yabancı dil bilgisine sahip olmaları, kanıta dayalı tedavi ve bakım uygulamalarını profesyonel olarak yerine getirmeleri, güncel literatürü araştıran ve teknolojik gelişmeleri takip eden bireyler olmalarıdır. Özellikle hemşirelerin kültürlerarası farklılıkların bilincinde, holistik bakış açısıyla ve empatik şekilde bakım vermesi; ülkeye olan güven duygusunu ve ülkenin kalitesini arttırmadaki payı oldukça büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Hemşirelik, İnovasyon 


Keywords: