BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda ÖNEN
STOMATERAPİ, STOMA BAKIM HEMŞİRELİĞİ VE STOMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Açıklık ve ağız anlamına gelen stoma, gastrointestinal sistem organlarının cerrahi işlem ile vücut dışına ağızlaştırılması olarak da kullanılmaktadır (1,2). Bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla açılan stoma, benlik saygısında azalmaya, günlük aktivitelerin sınırlanmasına ve yaşam kalitesinin bozulmasına yol açabilmektedir (3,5,7). Bu değişiklikler doğrultusunda kolostomi, ileostomi ve ürostomi uygulanan bireylere verilen bakım stomaterapi olarak adlandırılmaktadır (3,4,6). Stomaterapi, yara, ostomi ve inkontinanslı bireylere hizmet verebilecek düzeyde ve Enterostomal Terapi/Yara Ostomi Kontinans Hemşireliği Sertifikası olan hemşireler tarafından sağlanmaktadır (6). Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte stoma bakımında yeniliklere ihtiyaç duyulmakta ve bu ihtiyaç sonucu geliştirilen yeni ürünler sayesinde bireylerin yaşam kalitesi ve öz güvenleri artmaktadır (8). Valf kapama sistemi ve ayrı bir stoma fişi olarak sunulan stomalife cihazı, her tip ostomi torbasına bağlanıp belirlenen limitte kişiye uyarı veren ostomi uyarı cihazı ve sekiz saate kadar boşaltma kontrolü olan tek kullanımlık torbasız sistem kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır (8,10,11). Doğal vücut hareketlerine engel olmayan ve her vücut şekline uyabilen elastik yapıştırıcılar, yaralanma ve sızıntıları önleyerek kalabalıkta patlama korkusu yaşamayı sonlandıran stoma koruyucu ve kullanıcılara güvenli ve kuru bir pansuman alanı oluşturan stomakit bu amaç doğrultusunda geliştirilen yeniliklerden sayılmaktadır (9,12,13). Bireylerin özgürlüğünü, saygınlığını ve normale yakın bir yaşama devam edebilme yeteneğini sağlayan bu yenilikçi uygulamalar hastanede kalış süresinin azalmasına ve bireylerin kendilerini güvende hissetmesine yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Stoma, Stomaterapi, Stoma Bakım Hemşiresi 


Keywords: