BİLDİRİ DETAY

Havva KAÇAN SOFTA
TEKNOLOJİ KULLANIMLARININ HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YANSIMASI
 
Giriş: Hemşirelik sağlık eğitimi almış en büyük insan gücüne sahip meslek grubudur. Teknolojik gelişmeleri kullanarak en gelişmiş hasta bakımının verilmesinde büyük öneme sahiptirler. Eğitimci hemşirelerin teknoloji kullanımında hemşirelere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemesi, kullanılan sağlık bakım teknolojilerinin sağlığın korunması, tedavi ve rehabilitasyon basamakları ile bütünleşmesi sağlanarak, hemşirelerin daha fazla teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi önerilmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak yapılmış çalışmalar incelenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve niteliği bu hizmeti sunacak insan gücünün kaynağı ve eğitimi ile ilgilidir. Hemşirelik uygulamalı bir disiplindir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, demografik değişiklikler (göçler, yaşlı nüfusun artması, nüfusun artması, işsizlik), hasta ve tüketici hakları, sağlığı geliştirme yaklaşımı, insan hakları ve kadın hakları hareketleri ve etik ilkelere verilen önemin artması, hemşireliğin geleneksel rollerden çağdaş rollere geçişini etkileyen faktörlerdir. Çağdaş anlayışa göre hemşire, temel bakım verici rolünün yanı sıra eğitici, araştırıcı, yönetici, karar verici ve savunucu rolleri ile nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedefler.(Akça Ay, 2017).Dolayısıyla hemşireliğin çağdaş rolleri kapsamında felsefe, ekonomi, teknoloji, sosyal ve politik değişim ve gelişimlerden etkilenmiştir. Hemşirelik eğitiminde teknolojinin önemi açıktır. Teknoloji, hemşirelik uygulamalarını etkilemekte ve belirlemektedir. Buna bağlı olarak hemşireler yeni bir teknolojinin hemşirelik üzerine etkisini değerlendirmelidir. Yeni teknolojinin hemşirelik uygulamalarını nasıl değiştirebileceği, hemşirelik iş yükünü nasıl artıracağı, bu yeni teknolojinin kullanımı ile ilgili etik faktörlerin varlığı ve sağlıklı/hasta bireyin bakımını nasıl etkileyeceğinin bilinmesi gerekir. Kapsamlı bir hemşirelik teknolojisi kullanımında teknolojinin özelliği de önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Teknoloji Kullanımı, Eğitim, Bilgisayar Teknolojisi 


Keywords: