BİLDİRİ DETAY

Amine TERZİ, Yasemin YILDIRIM
TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK KAPSAMINDA SAĞLIK TURİZMİ
 
Farklı kültürdeki bireylere bakım verme gereksiniminden ortaya çıkan transkültürel hemşirelik, Leininger tarafından “hemşirelik bakımında evrensellik ve kültüre özgülük sağlayan, farklı kültürlerin karşılaştırmalı araştırma ve analizi üzerine temellenen, sağlık-hastalık, bakım, inanç ve değerlere saygılı bir şekilde, dünyada kültürlerdeki farklılıkları analiz eden hemşireliğin bir alt dalı” olarak tanımlanmaktadır (1-3). Transkültürel hemşireliğin amacı; birey, aile ve toplumun kültürel gereksinimlerini karşılamada etkin, hümanistik ve holistik bir hemşirelik bakımı sunmak ve farklı kültürlerden bireylerde sağlıkla ilgili olumlu davranış geliştirilmesine yardımcı olmaktır (3-6). Özellikle kültürel farklılıkların fazla olduğu bölgelerde hemşirelerin; bireylere anlamlı, uygun, kültürel değerlere ve yaşam biçimine saygılı bir hizmet sunmaları gerekmektedir (2, 7, 8). Günümüzde kültürel olarak farklılıkların artmasına neden olan ve transkültürel hemşirelik kapsamında değerlendirilmesi gereken konulardan biri sağlık turizmidir. Son yıllarda oldukça popüler bir konu olan sağlık turizmi; kişilerin sağlık hizmeti almak amacı ile farklı ülkelere yaptığı seyahatlerdir (3, 8-10). Dört saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir jeografik konuma sahip olan ve jeotermal kaynaklar açısından da oldukça zengin olan Türkiye, sağlık turizmi için ideal olan bölgeler arasında yer almaktadır (8). Sağlık turizmiyle birlikte ülkemizdeki kültürel çeşitliliğin artması, transkültürel hemşirelik kavramı giderek daha önemli konuma getirmektedir. Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen bireylere kaliteli, inanç, değer ve kültüre saygılı bir sağlık hizmeti verilmesi için bu hizmetin transkültürel hemşirelik kapsamında ele alınması yararlı olacaktır (2,3,10,11).

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, sağlık turizmi, transkültürel hemşirelik 


Keywords: