BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Betül MAMMADOV, Gülşen VURAL
ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ YENİ TASARIM UMBİLİKAL KORD KLEMPİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 
Tasarımı 1960’lı yıllara dayanan ve günümüzde kullanılan umbilikal kord klemplerinin, yenidoğanlarda kullanımı sırasında ailelerin ve sağlık profesyonellerinin bazı sorunlar (klempin bebeğin giysilerine takılması ve karnına batması, klemp takılırken elden kayması vb.) yaşadıkları gözlenmiştir. Çalışmamızın amacı üç boyutlu baskı (3D) teknolojisini kullanarak daha küçük ve ergonomik bir klemp üretmek ve üretilen klempin etkinliğini test etmekti. Gereç-Yöntem: Tasarım ve 3D baskı işlemlerinden sonra tıbbi atık olarak atılacak olan umbilikal kord örnekleri alınarak sıvı kaçak testleri yapıldı. Umbilikal kord damarları 4 french sonda ile kateterize edilerek kordun çevresi 3/0 ipek iplik ile sıkıca bağlandı. Sonda ucu basınç infüzyon manşonuna takılmış salin solüsyonuna eklendi. Kordun diğer ucuna yeni tasarım klemp takılarak manşon 100 mmHg ve 200 mmHg basınca kadar şişirilerek sıvı kaçağı olup olmadığı gözlendi. Toplam 336 kordon örneğinde yeni klemp, 100 kordon örneğinde ise geleneksel klemp ile (kontrol grubu) test yapıldı. Klempler takılmadan önce takıldıktan sonra Vernier kumpası ile çapları ölçüldü. Bulgular: Kord kalınlıklarının ortalaması 11,1 ± 3,5 mm (min-max:4,5–23,3 mm) idi. Kordun yeni tasarım klemp ile klemplendikten sonra sıkıştırılmış kordon genişliği (17.3±2.3mm) ortalama değeri, geleneksel klemp ile (23.5±3.5mm) idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0.001). Yeni tasarım klemplerin tamamı (n=336) göbek kordonlarını herhangi bir sıvı sızıntısı olmadan güvenli ve verimli bir şekilde klempledi. Sonuç ve Öneriler: Yeni tasarım umbilikal kord klempi boyut olarak geniş kordonları da sıkıştırabilen, güvenli, verimli ve estetik görünümde bir araçtır. Bununla birlikte yeni tasarım klemp, yenidoğan bebekler üzerinde prospektif olarak randomize kontrollü çalışmaların yapılmasına, bağımsız sağlık hizmeti sağlayıcılarının etkinlik testlerine ve yeni klempe yönelik hasta memnuniyeti anketleri ile daha fazla doğrulanmaya ihtiyaç duymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Umbilikal kord klempi, Yenidoğan, İnovasyon, 3D yazıcı, Ebelik 


Keywords: