BİLDİRİ DETAY

Tülay BÜLBÜL, Evrim BAYRAKTAR
UMBLİKAL KORDU KESME ZAMANINA İLİŞKİN GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Umblikal kord gebelik süresince fetal gelişim için gerekli olan maddeleri plasentadan fetüse transfer eden, atık maddeleri yeniden plasentaya ileten mukoid kolektif dokuyla kaplı yapıdır. Doğumdan sonra umblikal kordonun ne zaman kesileceğiyle ilgili tam fikir birliği sağlanamamıştır. Umblikal kordun kesilmesi için en az 30-60 saniye beklenmesinin bebek üzerine olumlu etkileri olduğu, kan volümünü artırdığı, kan transfüzyonu ihtiyacını ve prematüre yenidoğanlarda intrakraniyal hemoraji riskini azalttığı belirlenmiştir. Göbek kordonunun doğumda hemen klemplenmesi durumunda, kan akışı bebek ve plasenta arasında birkaç dakika daha devam etmektedir. Doğumdan Hemen sonra umblikal kordun klemplenmesiyle anneden bebeğe olan kan akışı iki dakikaya kadar devam edebilir. Bu transfüzyon, bebeğe ortalama 80-100 ml ekstra kan geçişini sağlamakta ve neonatal kan hacmine 4’te 3 oranında katkıda bulunmaktadır. Umblikal kordon sıvazlanması plasentadan fetüse fetal kan transfüzyonu sağlayan bir başka yöntemdir. Bu sayede plasentadan bebeğe geçen kan miktarının artması ve yenidoğanların daha yüksek Hb ile doğmaları amaçlanmaktadır. Kordon klemplenmesinin geciktirilmesine göre daha az zaman alıyor olması yöntemin avantajlarındandır. Doğal doğum felsefesinde 3. evrede herhangi bir müdahale bulunmaksızın plasentanın doğurtulması ve göbek kordonu kesilmeden plasenta doğumunun beklenmesi vardır. Doğumdan sonra göbek kordonu klemplenmeksizin, bebeğin anne üzerine yatırılması ve emzirmeye başlanmasının oksitosin salınımını artırdığı, uterus kontraksiyonlarını tetiklediği ve dolayısıyla plasentanın doğal ve erken ayrılmasını kolaylaştırdığı ifade edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Umlikal kord, Kord klemleme, Fetus 


Keywords: