BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlknur Münevver GÖNENÇ, Aslı ER KORUCU
YAPAY ZEKA VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİ; TEHDİT Mİ FIRSAT MI?
 
Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesi olup yapay zeka kullanımının ve robotik hemşirelerin, hemşirelik mesleğinin geleceğine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde robotların kullanımı yeni bir kavram olup yapay zekanın gelişmesiyle birlikte pek çok alanda hızla kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş hastaların hareket etmesinde ve günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olan, fizyolojik değerlendirme ve rehabilitasyonu izleyebilen robotlar kullanmaya başlamıştır. Yapılan son çalışmalarda da hemşirelerin bakım alanlarında kullanılmak üzere çeşitli robotların üretimine odaklanıldığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda robotik hemşirelik kavramı hayatımıza girmiştir. Robotik hemşirelerin kullanıma başlaması ile birlikte bu teknolojik aletlerin insan hemşirelerin yerini alıp alamayacağı ve hemşirelik mesleğini nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlanmıştır. Hemşirelerin rol ve sorumluluklarına tam entegre edilmiş, tamamen özerk çalışan bir robot hemşire henüz mevcut olmayıp, bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Bu gelişmeler hemşireler açısından önemli olup mesleğin geleceğini etkileyebilecek bir durumdur. Bu nedenle hemşirelerin hangi rollerinin teknoloji tarafından ele alınabileceğine ve hangilerinin yapılamayacağına bilinçli bir şekilde karar verilmesi oldukça önemlidir. Teknolojik gelişmelerin sağlık sektörünün yapısını ve organizasyonunu büyük ölçüde değiştireceği bu durumdan hemşirelerinde önemli ölçüde etkileneceği düşünülmektedir. Bu nedenle hemşirelerin teknolojinin dışında kalması mümkün değildir. Hemşireler teknolojiyi anlama ve mevcut değişimi keşfetme konusunda çaba sarf etmezlerse, hemşirelik mesleğinin ve hastaların çıkarlarının zarar görebileceği bildirilmektedir. Hemşirelerin, meslekleriyle ilgili hangi uygulamalarının hangi yönleriyle teknolojiye devredilebileceğine karar verilmesinde yer alması ve bu cihazların kullanımını denetlemesi gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle hemşirelerin teknolojik gelişmeler ve robotik hemşirelikle ilgili bilgilerinin arttırılması, hemşirelik eğitiminde teknoloji kullanımının yararlarının ve zorluklarının ele alınması, hemşirelerin bu konuda bilimsel çalışmalar yapması önemlidir. Bu çalışmanın hemşirelerin bu konudaki farkındalıklarını arttıracağı ve literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Robotik Hemşirelik, Hemşirelik Mesleği 


Keywords: