BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine APAYDIN, Nagihan KÖROĞLU KABA
YAŞLI BİREYLERDE COVID-19
 
1960’lı yıllardan itibaren varlığı bilinse de koronavirüsler oluşturduğu enfeksiyon formuyla büyük bir tehdit oluşturmuş ve tüm dünyanın gündemine haline gelmiştir. Dünyamızın yaşlanmasına rağmen sağlık alanındaki ve teknoloji dünyasındaki gelişmeler, hayat standartlarının yükselmesi ile birlikte ortalama yaşam süresi ve dolayısı ile yaşlı nüfus oranı artış göstermektedir. İnsanlar arasında kolaylıkla bulaşma özelliği nedeniyle hasta sayısı hızla artmış özellikle sahip oldukları fiziksel ve fonksiyonel dezavantajlar sebebiyle yaşlı bireyler için yüksek morbitide ve mortaliteye neden olmuştur. İlerleyen yaş beraberinde immun yaşlanmayı da getirmekte vücudun direnç gösterme yeteneği azalmakta ve organizmanın enfeksiyonlara açık bir hale gelmesi ile içinden çıkılamayan bir döngü haline gelmektedir. COVID-19 birçok klinik semptom ile kendini gösterebilmektedir ancak bu semptomların pek çoğunun grip ve soğuk algınlığı ile benzerlik göstermesi tanı koymayı güçleştirmektedir. Hastalık sadece yaşlıları etkileyen ve her zaman ölümle seyreden bir hastalık olmamakla birlikte yoğun bakım takibi gerektiren ve mortalitenin yüksek olduğu kitle çoğunlukla yaşlılardır. COVID-19 sebep olduğu olumsuz fiziksel etkilerin yanında başta sosyal izolasyonun olumsuz sonuçları olmak üzere pek çok boyutta psikolojik etkilere de sahiptir. Bu nedenle nesiller boyu bilgi kaynağı olan ve toplumumuzda ailelerimizin temel taşlarını oluşturan yaşlılarda korunma ve destekleyici bakım uygulamalarının daha etkin bir şekilde kullanılması, riske sebep olan etkenlerin bilinmesi, gerek tanılama gerekse tedavi aşamasında daha duyarlı olunması, koruyucu yaklaşımlar için alternatifler geliştirilmesi ve bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için desteklenmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Yaşlılık, Destekleyici Bakım 


Keywords: