BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap CANLI, Nurhan BİNGÖL
YAŞLILAR İÇİN GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER
 
Tüm dünyada nüfus yaşlanan topluma doğru değişim göstermektedir. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 verilerine göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Kısacası yaşlı nüfus oranı son beş yılda % 22,5 artış göstermiştir. Bu değişimi oluşturan yaşlı nüfus arttıkça, bu nüfusun bağımsız yaşaması ve bakım taleplerinin karşılanması için yeni çözümlere olan ihtiyaçlar da artmaktadır. Son yıllarda sağlık hizmetleri alanında artan bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik geliştirilen teknolojik gelişmeler dikkat çekicidir. Sağlık hizmetleri alanında popülaritesi önemli ölçüde artan teknolojik gelişmelerden biri de giyilebilir cihazlardır. Yaşlılar için tasarlanmış giyilebilir cihazlar, düşme algılama, sağlık ve acil durum verilerini izleme, kan testine ihtiyaç duymadan kan şekeri seviyelerini takip etme gibi pek çok hizmeti sunabilmektedir. Bu gelişen teknoloji hem yaşlılar ve bakım verenler hem de sağlık sistemleri açısından bazı avantajlar sunmaktadır. Bu teknoloji sağlık sorunları konusunda erken uyarı sistemleri ile erken müdahalede bulunmayı sağlayabilir. Erken müdahale ile daha iyi sağlık sonuçlarına katkıda bulunabilir. Düşme riski yüksek olan yaşlı yetişkinleri belirleyerek eyleme geçmek için bilgi sunabilir. Yaşlıların ciddi diyabet komplikasyonlarından kaçınmasına yardımcı olabilir. Yaşlı bireyin bakımını üstlenen kişiler için yaşlı bireyin sağlığını koruma ve iyileştirme fırsatı sunabilir. Büyüyen bir alan olarak karşımıza çıkan giyilebilir teknolojiler geliştirilirken yaşlı nüfusun bilişsel, motor ve duyusal işlevleri ile giyilebilir cihazlarla ilgili olası sorunlar da göz önünde bulundurulması gereken konulardandır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Teknoloji, Giyilebilir Cihazlar 


Keywords: