BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva DİREKÇİ, Latife UTAŞ AKHAN
YAŞLILIKTA PALYATİF BAKIM VE PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ
 
Günümüzde yaşam koşullarındaki iyileşmeye ve sağlıklı yaşam kavramının gelişmesine bağlı olarak insanların yaşam beklentileri de değişmiştir. Bu beklentiler özellikle yaşlı bireylerin bakımlarında aranan ve talep edilen hizmet kalitesi olarak önemli bir yer edinmektedir. Artan yaşlı nüfusuna bağlı olarak palyatif bakım kalitesinin arttırılması, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve artan ihtiyaçlarını karşılamak adına daha etkin olması gerekmektedir. Palyatif bakım, gözetim ve takip altındaki bireylerin risk faktörlerinin (intihar düşüncesi, istismar…vs.) değerlendirilmesini ve bakımlarının sağlanmasını ekip olarak ele alan multidisipliner bir yaklaşımdır. Yaşlı bireylerde yaşanan yakınlarının kayıpları ile başa çıkamama, başkalarına bağımlı olma gibi başlıca durumlarda psikolojik olarak sürekli denetim ve destek gerektirdiğinden aileye ve sağlık çalışanlarına önemli görev ve sorumluklar düşmektedir. Dahası bilişsel algılama ve ruhsal sorunların yaşlılık döneminde daha da artması özellikle psikiyatri hemşireliğinin önemini bir kez daha göstermektedir. Tamda bu noktada psikiyatri hemşiresinin bu yaş grubu ile özenli ve dikkatli çalışması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; palyatif bakım süreci içerisinde psikiyatri hemşireliğinin yaşlı bakımı kalite ve etkinliğini, diğer bir deyişle tam bir fiziksel ve ruhsal iyilik halini, sağlık bütünlüğü korumadaki rolünün vurgulanmasını içermektedir. Dahası psikiyatri hemşirelerinin palyatif bakım süreci içerisinde hem aileye destek hem de yaşlı bireyin bakımı noktasında aktif rol almasının gerekliliği bir kez daha vurgulanmıştır. Zamanla gelişen palyatif bakım sürecinde psikiyatri hemşireliğinin verimli bir şekilde yer almasına dair öneri ve yöntemler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı bakımı, Palyatif bakım, Psikiyatri hemşireliği 


Keywords: