BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda GÜLER, Canan Sümeyra GÜN, Emel GÜLEROĞLU, Ayşe ANIK, Abdullah Barış AKCAN
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DİNLETİLEN ANNE SESİNİN PREMATÜRE BEBEĞİN KONFORUNA ETKİSİ: OLGU SUNUMU
 
Amaç: Yenidoğan alanındaki gelişmeler sayesinde ileri derecede prematüre bebeklerin uzun süreli izleminde bu bebeklerin kronik hastalıkları gündeme gelmiştir. Bronkopulmoner displazi, Prematüre retinopatisi, Nekrotizan enterokolit ve Patent Duktus Arteriozus bu hastalıkların en önemlilerindendir. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatıyor olmak bebek ve ailesi için son derece karmaşık ve stresli bir durumdur. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde hemşirelik girişimleri uygulanarak hasta konfor düzeyinin artırılması profesyonel hemşirelik bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşiresi, bebeğin fizyolojik sorunlarına çözüm getirmeli, bebeğin stres düzeyini azaltmak için konfor düzeyini artırmalı ve bebeğin bulunduğu ortamın iyileştirilmesini sağlamalıdır. Yöntem: Bu çalışmada nekrotizan enterokolite bağlı kolostomi amleliyatı olan yenidoğanın gereksinimleri Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli 4 orjininde kavram haritası oluşturularak hemşirelik bakımı sunuldu. Bulgular: 40 yaşındaki sağlıklı anneden Son Adet Tarihine göre 24 4/7 olarak gestasyonel haftada sezeryan ile doğan olgu, entübe edilerek kliniğimize yatışı yapıldı. Hasta ve ailesinin gereksinimlerine uygun olan hemşirelik tanıları ve bu tanıların birbirleri ile ilişkisi kavram haritası yönteminden yararlanılarak oluşturuldu. Bebek davranışının disorganizasyonu, konforda bozulma, ağrı, uyku örüntüsünde bozulmaya yönelik bireysel hemşirelik bakımı uygulanmıştır. Sonuç: Yoğun bakımda deneyimli hemşireler tarafından yapılan uzun süreli bireysel bakım planları sonucunda, tüm riskler giderilmiş, yapılan girişimler sonucunda yenidoğan bebekte konfor ve rahatlık sağlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının hemşirelik literatürüne ve klinik uygulamaya katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prematüre, Anne Sesi, Konfor 


Keywords: