BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurşen KULAKAÇ, Cemile AKTUĞ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE FİZİKSEL TESPİT KULLANIMI: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastalarda deliryum ve ajitasyon gelişme riski yüksektir. Yoğun bakım ortamının kendisi, mekanik ventilasyon kullanımı, invaziv prosedürler, ağrı, korku, anksiyete, aşırı duyusal uyaranlar ve uyku döngüsü bozuklukları nedeniyle hastalarda stres ve ajitasyon görülebilir. Bu hastaları kontrol altına almak için yoğun bakımlarda fiziksel tespit kullanılabilmektedir. Fiziksel tespit; “bir kişinin kendi tercih ettiği pozisyona serbest vücut hareketi ile erişimini engellemek için vücut hareketlerini kısıtlayan eylem veya prosedür” olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel tespit tedaviye müdahaleyi önlemek için faydalı ve basit bir çözüm gibi görünse de aslında ahlaki, hukuki, psikolojik ve fiziksel konuları kapsayan karmaşık bir kavramdır. Yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin fiziksel tespit uygulama nedenleri; hasta güvenliğini sağlamak, hastanın yataktan düşmesini ve solunum desteğinin çıkarılmasını önlemek, optimal hemşirelik bakımını sağlamak ve hastaya ciddi zarar verebilecek planlanmamış terapötik müdahaleleri önlemek olarak bildirilmiştir. Bunula birlikte fiziksel tespit kullanımının acımasız bir eylem ve hastaların özerkliğini engelleyen bir durum olarak algılanması nedeniyle insani değerler ile çelişen ahlaki bir ikilem olduğu savunulmaktadır. Hemşirelik uygulamalarında fiziksel tespiti azaltmanın önündeki engeller arasında; yüksek iş yükü, kaynak eksikliği, inançlar, hasta güvenliği endişesi, bilgi eksikliği ve iletişim sorunları sayılabilir. Fiziksel tespit kullanımı azaltmak için; fiziksel tespit uygulamaya yönelik klavuzların oluşturulması, alternatif cihazların kullanımı, yüksek risk grubundaki hastaların belirlenmesi, hasta ve çalışan eğitimi, disiplinler arası bir yaklaşım sağlanması, krize müdahale ekiplerinin geliştirilmesi ve daha fazla hemşire istihdamı yer almaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda bu derlemenin amacı yoğun bakım ünitelerinde fiziksel tespit kullanımındaki güncel yaklaşımları, etkilerini ve sonuçlarını belirlemektir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel tespit, hasta, yoğun bakım 


Keywords: