BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Gülden AYNACI
1- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KLİNİK ÖĞRENME ORTAMININ PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ

  Özet  
Remzi AKTÜRK
2- KOLONOSKOPİ YARDIMCI MANEVRALARI VE YARDIMCI ELEMANIN ÖNEMİ

  Özet  
Rukiye AY, Oğuzhan KILINÇEL
3- HEMSİRELERDE CİNSEL MİTLER VE İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKTÖRLER

  Özet  
Selma HASANOĞLU, Şaziye Senem BASGUL
4- ÇOCUK VE ERGENLERDE GÖRÜLEN DAVRANIŞ SORUNLARINDA ANNE BABA İLE FARKLI BİR ÇALIŞMA MODELİ

  Özet  
Serdar SERİNSÖZ
5- GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ; GELİŞEN UZMANLIK ALANI

  Özet  
Sevda ÖNEN
6- STOMATERAPİ, STOMA BAKIM HEMŞİRELİĞİ VE STOMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Özge ALTINTAŞ KADIRHAN
7- HEMŞİRELER GÖZÜYLE İNME FARKINDALIK ANKETİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER