BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aylin CAN, E. Hilal YAYAN
1- YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE UYGULAMALARI

  Özet  
Gonca ÜSTÜN
2- HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE ATILGANLIK EĞİTİMİNİN ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

  Özet  
Gülten TARHAN, Güler BALCI ALPARSLAN
3- COVID-19 PANDEMİSİNDE KRONİK HASTALIKLAR VE TELE-SAĞLIK YÖNTEMLERİ

  Özet  
Hilal KARTAL, Ayşenur KAYMAK, Mustafa GÜNEN
4- COVID-19 TANISI ALAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Nurhan BİNGÖL, Serap CANLI
5- HEMŞİRELİK BİLİŞİMİNİ ÖĞRENMENİN HASTA BAKIMINA ETKİSİ

  Özet  
Serap CANLI, Nurhan BİNGÖL
6- YAŞLILAR İÇİN GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER