BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Gülsüme SATIR, Özkan KARADEDE, Eylem TOĞLUK YİĞİTOĞLU
1- GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ YAPILACAK HASTALARIN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN ANKSİYETEYE ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER