BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah AKKAŞ, Gökhan NUR
1- HEMŞİRELERİN KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELER İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE ÖZ YETERLİLİK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Afife YURTTAŞ, Tuğçe KABAK SOLAK
2- METAVERSE VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Afife YURTTAŞ, Tuğçe KABAK SOLAK, Metin YILDIZ, Üzeyir SOLAK
3- PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELERİN EKİP ÇALIŞMASI ANLAYIŞININ KARŞILANMAYAN BAKIM GEREKSİNİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Ahmet SEVEN, Ahmet BARIN
4- TÜRKİYEDE HEMŞİRELİKTE İNOVASYON İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN NİCELİĞİ

  Özet  
Ahmet SEVEN, Ahmet BARIN
5- HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ ŞOKUNUN ALGILANAN STRES VE MESLEĞE HAZIR OLMAYA ETKİSİ

  Özet  
Aycan ÇELİK
6- TRANSITION CARE PROGRAMS TO IMPROVE GLYCAEMIC CONTROL IN ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES

  Özet  
Aycan ŞAHİN, Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Ümran SEVİL
7- MÜZİĞİN NON-STRES TESTİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Aylin BİLGİN
8- YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK OLUŞTURULAN YAPAY ZEKA UYGULAMALARI: SİSTEMİK İNCELEME

  Özet  
Ayşe Duygu ÖZBAŞ, Gülistan YURDAGÜL
9- KÜLTÜREL YETERLİLİK VE KADIN DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

  Özet  
Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Bahar KEFELİ ÇOL, Burcu GENÇ KÖSE
10- YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN SABIR VE HUZUR DÜZEYLERİ İLE ÇATIŞMA ÇÖZME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayşe SARI
11- ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Ayşegül AKCA, Tuğba BİLGEHAN
12- KRONİK HASTALIK YÖNETİMİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ROLÜ

  Özet  
Azize KARAHAN
13- ENFEKSİYON KONTROLÜNDE SİMÜLASYON KULLANIMI

  Özet  
Berna AKTAŞ
14- İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YAKLAŞIMI

  Özet  
Berna KURT, Nilgün ÖZBAŞ
15- HEMŞİRELERİN YENİ NESİL TEKNOLOJİLERE VE ADAPTASYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL ÇALIŞMA

  Özet  
Burcu GENÇ KÖSE, Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Bahar KEFELİ ÇOL
16- YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK TARZLARI İLE MERHAMET YORGUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKİ HASTANE ÖRNEĞİ

  Özet  
Burcu Kübra SÜHA, Nurperihan TOSUN
17- ÇAĞDAŞ HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER: İNOVATİF ÜRÜN GELİŞTİRME

  Özet  
Burcu SELVİ ÇALIŞKAN, Serap BALCI
18- EV KAZALARINDA FARKINDALIĞI ARTTIRAN RESİMLİ KARTLARININ (EVREKA) GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Büşra ALTUNIŞIK, Nurhan DOĞAN
19- KOAH’LI BİREYLERDE DİSPNE, SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Büşra ERTUĞRUL
20- YOĞUN BAKIM HASTALARINDA DELİRYUM VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Büşra ERTUĞRUL, Ayşe SARI
21- YATAKLI PSİKİYATRİ BİRİMLERİNDE KISITLAMA YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Büşra KOÇKESEN, Hanife Gülsüm GESME, Şeyima PELEN, Kader TAŞ, Funda ÇAM, Türkinaz AŞTI
22- HEMŞİRELERDE NOMOFOBİNİN (TELEFONDAN UZAK KALMA KORKUSU) BAKIM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Cemile AKTUĞ, Nurşen KULAKAÇ
23- KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UYGULAMALARINDA 3B BASILI MODEL KULLANIMI

  Özet  
Durdane YILMAZ GÜVEN
24- CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALINDAKİ AKADEMİSYENLERİN DİJİTALLEŞMEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Duygu BAYRAKTAR, Duygu AKÇA
25- HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ebru BAŞKAYA, Safiye ÖZGÜÇ
26- RUH SAĞLIĞI BAKIMINDA DİJİTAL TEKNOLOJİNİN ETKİSİ

  Özet  
Ebru BEKMEZCİ, Halime Esra MERAM
27- ETHICAL ISSUES IN SEXUAL HEALTH

  Özet  
Ebru BEKMEZCİ, Halime Esra MERAM
28- SEXUAL HEALTH PROBLEMS OF WOMEN BY LIFE PERIOD

  Özet  
Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Aycan ŞAHİN
29- PALYATİF BAKIM ALAN JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HASTALARINDA CİNSEL SAĞLIK

  Özet  
Elif BOZ, Eylem TOPBAŞ
30- DİYABETİK AYAK YARASI OLAN VE OLMAYAN BİREYLERİN AYAK BAKIM DAVRANIŞLARININ, ÖZ ETKİLİLİK VE ÖZ BAKIM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Emel BAYRAKTAR, Esin KAVURAN
31- HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİNDE DÜŞME RİSKİ TANILAMA ARAÇLARININ KULLANIMI

  Özet  
Emel BAYRAKTAR, Gülengün TÜRK, Nihal TAŞKIRAN
32- UZAKTAN EĞİTİMDE SENARYO-TEMELLİ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVENİNE ETKİSİ

  Özet  
Emine APAYDIN, Nagihan KÖROĞLU KABA
33- YAŞLILARDA TAMAMLAYICI UYGULAMALAR: KAHKAHA TERAPİ VE MASAJ

  Özet  
Emine APAYDIN, Nagihan KÖROĞLU KABA
34- YAŞLI BİREYLERDE COVID-19

  Özet  
Emine KURT CAN, Mehmet BULDUK, Veysel CAN, Remzi KARASUNGUR
35- EPİLEPSİDE GEBELİK, DOGUMSONU DÖNEM VE EMZİRMENİN YÖNETİMİ

  Özet  
Emine KURT CAN, Veysel CAN, Mehmet BULDUK, Remzi KARASUNGUR
36- PRELAKTEAL BESLENME

  Özet  
Esma ÖZMAYA, Sevda UZUN
37- PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TELE-PSİKİYATRİ UYGULAMALARI

  Özet  
Esra ARGIN, Hilal UYSAL
38- İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN HASTALARA BAKIM VEREN HEMŞİRELERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Esra GÜNEY
39- İDEAL DOĞUM ODALARI

  Özet  
Esra SARI, Gülen SÖNMEZ
40- LAKTASYON DÖNEMİNDE ANNELERİN DİJİTAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

  Özet  
Fatih OKAN, Ayla KORKMAZ, Birgül VURAL
41- 0-1 YAŞ BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEKLERİNE D VİTAMİNİ VE DEMİR DESTEĞİ KULLANMA DURUMLARI

  Özet  
Fatma ÖZKAN TUNCAY, Mesut DİREK
42- İNME REHABİLİTASYONUNDA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI

  Özet  
Fatmanur Sena KARAKIŞLA, Kamile KABUKCUOĞLU
43- HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILAN YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Figen TÜRK DÜDÜKCÜ, Zeynep PADİR
44- ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN LAVMAN İLE İLGİLİ UYGULAMALARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ

  Özet  
Funda ÇAM
45- YAŞLI BİREYLERIN BAKIMINDA ROBOT KULLANIMI:JAPONYA ÖRNEĞİ

  Özet  
Funda KARAMAN
46- HEMŞİRELİK BAKIMINDA KULLANILAN SAĞLIK BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN YARARLARI

  Özet  
Funda KARDAŞ ÖZDEMİR, Melis Can KESGİN GÜNGÖR, Aybike Merve CİCİ
47- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PEDİATRİK KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (KPR) EĞİTİMİNDE VİDEO DESTEKLİ EĞİTİM VE GELENEKSEL SINIF EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Gizem KUBAT BAKIR
48- CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ ALANINDA NANOTEKNOLOJİ

  Özet  
Gizem KUBAT BAKIR, Aydan AKKURT YALÇINTÜRK
49- HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM

  Özet  
Gül ÇAKIR ÖZMEN
50- HEMŞİRELİK BAKIMINDA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

  Özet  
Gül ÇAKIR ÖZMEN
51- HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM

  Özet  
Gülden ATAN
52- HEMŞİRELERİN PALYATİF BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Gülden ATAN
53- KANSERDE VE KRONİK HASTALIKLARDA KAHKAHA YOGASININ ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Güleser ADA, Yasemin HAMLACI BAŞKAYA
54- RİSKLİ DOĞUM YÖNETİMİNDE KULLANILAN İNOVATİF ARAÇLAR

  Özet  
Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE, Türkan KARACA
55- HEMŞİRELERİN AHLAKİ DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gülistan YURDAGÜL, Ayşe Duygu ÖZBAŞ
56- KÜLTÜREL YETERLİLİK VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Gültekin COŞKUN
57- HASTANELERDE ÇALIŞMA ORTAMINDA PSİKOSOSYAL RISK ETMENLERININ KAYMA VE DÜŞMEYE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Gülşah YARDIM
58- OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNA SAHİP ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI VE ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİM BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Haktan NOHUTÇU, Eylem TOPBAŞ
59- COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHİLİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BAKIM DAVRANIŞLARI VE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Handan AYDIN KAHRAMAN
60- HEMŞİRELİKTE HASTA EĞİTİMİ ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA: GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Handan BOZTEPE, Buğse YÜCEER, Büşra Selen AKÜZÜM, Kevser EROL, Melike ASLANTAŞ, Zeynep Merve ÇAKAR
61- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI, AĞRIYLA BAŞA ÇIKMA VE REÇETESİZ İLAÇ KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Hatice AKALTUN, Hatice AZİZOĞLU, Ş. İlkay GÜNER
62- CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI; SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Hatice AZİZOĞLU, Hatice AKALTUN
63- CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN YERİ; SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Havva DİREKÇİ, Latife UTAŞ AKHAN
64- YAŞLILIKTA PALYATİF BAKIM VE PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ

  Özet  
Hilal KUŞÇU KARATEPE, Nilgün KATRANCI
65- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ BİREYSELYENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Hülya ELMALI ŞİMŞEK
66- INVESTIGATION OF NURSING GRADUATE THESES USING VIRTUAL REALITY IN TURKEY: SYSTEMATIC REVIEW

  Özet  
Kezban KORAŞ SÖZEN
67- COVID-19 PANDEMİSİ VE CERRAHİ HİZMETLER

  Özet  
Kezban KORAŞ SÖZEN
68- PREPARATION FOR COLONOSCOPY AND PATIENT REQUIREMENTS

  Özet  
Kezban KORAŞ SÖZEN
69- BARIATRIC SURGERY AND COMPLICATIONS

  Özet  
Kübra YENİ
70- KRONİK HASTALIKLARDA BEKLENEN STİGMA VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

  Özet  
Kübra YENİ, Murat TERZİ
71- MULTIPL SKLEROZ HASTALARINDA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN STİGMA, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Mehmet Halil ÖZTÜRK, Nurdan GEZER, Mahmut SİNECEN
72- HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON EĞİTİMİ İÇİN GÖZ TAKİP CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: ÇİFT KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Melek TAKIL, Çiğdem ÖKTEN
73- İNMELİ HASTALARDA FONKSİYONEL DURUM İLE ÖZ-ETKİLİLİK VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Melek TAKIL, Çiğdem ÖKTEN
74- İNMELİ HASTALARDA FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK, ÖZ ETKİLİLİK VE PSİKLOJİK DAYANIKLILIK

  Özet  
Meltem ÖZDUYAN KILIÇ, Fatoş KORMAZ
75- NURSING CARE RELATED DATA IN TURKISH ELECTRONIC HEALTH RECORD SYSTEMS: A LITERATURE REVIEW

  Özet  
Meltem ÖZDUYAN KILIÇ, Fatoş KORMAZ
76- ADAPTATION OF THE WORKFLOW INTEGRATION SURVEY TO TURKEY: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

  Özet  
Menevşe YILDIRIM, Hatice Nur AKIN, Zehra BOZTAŞ
77- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) DÜZEYLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Mesut DİREK, Fatma ÖZKAN TUNCAY
78- YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI: BAKIM PAKETİ

  Özet  
Muhammed DENİZ, Evrim BAYRAKTAR
79- GEBELERDE OLUMLU SAĞLIK DAVRANIŞLARI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Oğuz DÜZ, Senai YALÇINKAYA, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL
80- SAĞLIKTA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ KULLANIMI VE İNOVASYON: PANDEMİ DÖNEMİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Mükerrem ATALAY ORAL, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL
81- SAĞLIK YATIRIMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ, ŞEHİR HASTANELERİNDE YATIRIMLARIN ROLÜ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Senai YALÇINKAYA, Oğuz DÜZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL
82- SAĞLIK HİZMET SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİLİK VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet  
Nadiye BARIŞ EREN
83- HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE İNOVASYON

  Özet  
Nadiye BARIŞ EREN
84- DİYABET HASTALIĞINA YÖNELİK BAKIMDA İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
85- EMZİRME DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİNİN, EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMZİRME BİLGİSİ, EMZİRMEYE YÖNELİK TUTUM VE NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ, Ümran OSKAY
86- ANNE VE BEBEK SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM: YAKSON TERAPİ (ŞEFKATLİ DOKUNMA)

  Özet  
Neriman YÜKSELTÜRK ŞİMŞEK, Ayten DEMİR
87- THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CANCER PATIENTS: PATIENT PERSPECTIVES

  Özet  
Nermin GÜRHAN, Tülay YILMAZ BİNGÖL, Şükriye YENİÇERİ
88- HELİKOPTER EBEVEYNLİK

  Özet  
Neşe KISKAÇ, Sevgi KIZILCI ÖZ
89- DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN, HEMŞİRELİK VE KENDİ UYGULAMALARI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN KALİTATİF OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Neşe KISKAÇ, Sevgi KIZILCI ÖZ
90- DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE ÖZBAKIM EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİK TEORİSİNE DAYALI UYGULAMA EĞİTİMİNİN HEMŞİRE VE HASTA SONUÇLARINA ETKİSİ

  Özet  
Nilgün DOĞU, Buğse YÜCEER, Feyza Aybike YILDIRIM, Eda Nur YELER, Pelin İYİDUVAR, Hilal Cansu BAKAN
91- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YENİLİKÇİLİK VE YARATICI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Nilgün KATRANCI, Hilal KUŞÇU KARATEPE
92- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİKLERİNİN BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK ALGILARINA ETKİSİ

  Özet  
Nurcan UYSAL, Doğancan VAİZOĞLU
93- YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN AİLELERİ İLE YAPTIKLARI GÖRÜNTÜLÜ TELEFON GÖRÜŞMESİNİN FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Nurcan UYSAL, Doğancan VAİZOĞLU
94- HEMŞİRELİK ESASLARI DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ALGISINA ETKİSİ

  Özet  
Nurhan BİNGÖL, Serap CANLI
95- HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNOLOJİLER: BAKIM, KALİTE VE İŞYÜKÜ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Nurperihan TOSUN, Burcu Kübra SÜHA
96- SAĞLIK TURİZMİ İLE DEĞİŞEN HEMŞİRELİK ROLLERİ

  Özet  
Nurten TERKEŞ, Hicran BEKTAŞ, Mustafa Kemal BALCI
97- DEVELOPING WEB BASED EDUCATION PROGRAM FOR INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES

  Özet  
Nurşen KULAKAÇ, Cemile AKTUĞ
98- YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE FİZİKSEL TESPİT KULLANIMI: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Pınar BEKAR, Şevkiye DİKMEN, Emine EFE
99- PEDİATRİ HEMŞİRELERİNDE MERHAMET YORGUNLUĞUNUN İLİŞKİLİ FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Remziye CİCİ
100- HEMŞİRELİK PERSPEKTİFİNDE COVİD-19 PANDEMİSİNİN OLUMLU ETKİLERİ

  Özet  
Rukiye BURUCU, Hilal TÜRKBEN POLAT, Esra TAŞ YILDIZHAN
101- KEMOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA İKİ FARKLI KATETER ÖRTÜSÜNÜN; AĞRI KONFOR VE MEMNUNİYETE ETKİSİ, RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

  Özet  
Rumeysa YILDIZ, Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER
102- TERS YÜZ SINIF MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ENFEKSİYON KONTROLÜNÜ ÖĞRENME KALICILIĞINA ETKİSİ VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Safiye ÖZGÜÇ, Ebru BAŞKAYA
103- PSİKİYATRİK UYGULAMALARDA YAPAY ZEKANIN KULLANIMI

  Özet  
Saliha Sinem YALÇIN, Hilal UYSAL
104- KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞA EK OLARAK ASTIM HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN SİGARA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN HASTALIK YÖNETİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Saniye BİLGİN, Hilal UYSAL
105- KALP YETERSİZLİĞİ TANISI OLAN BİREYLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNE GÖRE HASTALIĞI YÖNETME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Seher ÇEVİK AKTURA, Semiha DERTLİ
106- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Semiha DERTLİ, Seher ÇEVİK AKTURA
107- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİLİKLERİ VE KLİNİK UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARI

  Özet  
Serap CANLI, Nurhan BİNGÖL
108- KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLER İÇİN WEB TABANLI TOPLULUKLAR VE AKRAN DESTEĞİ

  Özet  
Serpil ÖZMEN, Afife YURTTAŞ
109- EPİLEPSİLİ HASTALARA UYGULANAN PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN STRES, YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Sevda UZUN, Esma ÖZMAYA
110- COVID-19 PANDEMİSİNDE BİREYLERİN RUH SAĞLIĞI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Sibel ARSLAN, Büşra ATSAL KILIÇ, Sibel ERKAL İLHAN
111- HEMŞİRELİKTE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

  Özet  
Sibel KÜÇÜK
112- MATERNAL BAĞLANMA VE İNOVATİF HEMŞİRELİK ÖRNEĞİ; E-TEKNOLOJİ

  Özet  
Sibel KÜÇÜK
113- İNFERTİL KADINLARIN STRES YÖNETİMİNE ALTERNATİF YAKLAŞIM; YOGA

  Özet  
Sinem GÜVEN DİNMEZ, Nuran KÖMÜRCÜ
114- VAJİNAL AKINTI TEDAVİSİ GÖREN GEBELERİN DOĞUMDAKİ AKINTI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sıla GÜL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
115- DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE SİMÜLASYONLA ÖĞRETİMİN ÖNEMİ

  Özet  
Sıla GÜL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
116- GEBELİKTE SAĞLIK OKURYAZARLIĞINA GÜNCEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Tuğba BİLGEHAN, Ayşegül AKCA
117- YAŞLILARDA UYKU SORUNLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Tuğba DOST, Nuran TOSUN
118- PERİFERİK VENÖZ KATETERE BAĞLI FLEBİT GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİNDE KANITA DAYALI BAKIM PAKETİ UYGULAMASININ ETKİSİ

  Özet  
Tufan Aslı SEZER
119- INNOVATIVE APPROACHES TO PEDIATRIC NURSING: ROBOT-BASED INTERVENTIONS

  Özet  
Tunç ELİŞ, Serpil ÖZMEN
120- İKİ AYRI ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARINI (ESK) KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Tülay YILMAZ BİNGÖL, Nermin GÜRHAN, Muhammed Yasin YABACI
121- PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE YALNIZLIK; BİR DERLEME ÇALIŞMASI

  Özet  
Türkan KARACA
122- DESTEKLEYİCİ SOLUNUM TEDAVİLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Vildan KOCATEPE, Yasemin USLU
123- MEME KANSERİ HASTALARDA HAVA YOLCULUĞU VE LENF ÖDEM

  Özet  
Yadigar ORDU, Nurcan ÇALIŞKAN
124- HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAL OYUN SİMÜLASYONLARINI KULLANMA DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Yadigar ORDU, Nurcan ÇALIŞKAN
125- HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SANAL OYUN KULLANIMINA YÖNELİK HEMŞİRE EĞİTİMCİLERİN DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Yasemin ERDEN, Sevgi DOĞAN, Handan AYDIN KAHRAMAN, Bahar ÇİFTÇİ
126- HEMŞİRELİK EĞİTİMİ İÇİN SOSYAL MEDYA ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI

  Özet  
Yasemin USLU, Vildan KOCATEPE
127- MEME KANSERİ SONRASI SAĞ KALIM SÜRECİNDE BAKIM PLANI KULLANIMI VE ETKİNLİĞİ

  Özet  
İrem UYANIK, Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ
128- HEMŞİRELİKTE İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA

  Özet  
Üzeyir SOLAK, Afife YURTTAŞ
129- YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE MÜLTECİ HASTALARA BAKIM VEREN HEMŞİRELERİN BAKIM VERİCİ ROLLERİ İLE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Özcan AYGÜN, Tuğba KARABUDAK, Şeymanur CÖRE
130- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN E-ÖĞRENME BAŞARILARI İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Özlem CANBOLAT, Ayşe Buket DOĞAN, Gülhayat ŞİPAL, Nurdan KÖKTÜRK
131- İNHALER İLAÇ KULLANMA BECERİSİ GELİŞTİRMEDE EĞİTİM KAYNAĞI OLARAK YOUTUBE VİDEOLARININ KALİTESİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Şenay KILIÇ ENGİN, Latife UTAŞ AKHAN
132- YÜKSEKÖĞRETİM HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ UZAKTAN EĞİTİME NE KADAR HAZIR?

  Özet  
Şeyma AYDEMİR, Berna BAYIR
133- OPİOİD BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN GÜNCEL İNOVATİF YÖNTEMLER

  Özet  
Şeyma AYDEMİR, Berna BAYIR
134- MADDE BAĞIMLISI BİREYLER VE AİLELERE YAKLAŞIM

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Rabia ERKAN, Funda ÖZDEMİR
1- ÜRİNER İNKONTİNANSLI KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ

  Özet