BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Arife ŞANLIALP ZEYREK
1- YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN BASINÇ YARASINI ÖNLEME VE TEDAVİSİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER

  Özet  
Arzu ATEŞOĞLU AYDOĞAN, Ayşe DOĞRUYOL, Şule Nur KAVAK
2- HİJYEN FARKINDALIĞI VE KURUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASINDA İNOVATİF FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Asu Konca ÖNLER UGURLU
3- BASAL STİMÜLASYON

  Özet  
Atilla KARATEKE
4- SURİYELİ MÜLTECİ KADINLARIN KONTRASEPSİYON BİLGİSİ: ANKET ÇALIŞMASI

  Özet  
Aylin BİLGİN
5- İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI OLAN BİREYLERE YÖNELİK OLUŞTURULAN TELE-SAĞLIK UYGULAMALARI

  Özet  
Ayşegül YAYLA
6- LOMBER DİSK HERNİ AMELİYATI SONRASI HASTALARIN BAKIM BAĞIMLILIĞI VE KARŞILANMAYAN BAKIM GEREKSİNİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Ayşenur DAYAN, Serpil İNCE
7- YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ İNOVATİF DÜŞÜNMELERİNDE ETKİLİ MİDİR?

  Özet  
Bahar KEFELİ ÇOL, Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Burcu GENÇ KÖSE
8- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, ÖLÜM KAYGISI, SİBERKONDRİ VE SAĞLIK KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Belkıs CAN, Filiz ADANA, Nükhet BALLIEL, Duygu YEŞİLFİDAN
9- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞILARI İLE İLGİLİ TUTUMU VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI: AŞI REDDİ, AŞI KARŞITLIĞI, AŞI GÖNÜLSÜZLÜĞÜ

  Özet  
Betül MAMMADOV, Görkem SAY
10- YENİ TASARIM ÇOK FONKSİYONLU DOĞUM TOPU: İLK İZLENİMLER

  Özet  
Birsen ALTAY, Aynur ATAMAN KUFACI, Tuba YILMAZ BULUT
11- ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN KADINLARA UYGULANAN KEGEL EGZERSİZİ ODAKLI EĞİTİMİN KADINLARIN İNKONTİNANS VE SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Buse DOĞAN, Mustafa İsmail AYDEMİR, Çağla AKSU, Pınar KURTULUŞ, Esra TÜRKER, Ayşe YILDIRIM
12- NAZOGASTRİK SONDA SABİTLEME BALONU

  Özet  
Damla DEMİR, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Fatma YILDIRIM
13- GEBELİKTE AŞI UYGULAMALARI

  Özet  
Dilek AVCI, Abdulkadir OKYAR
14- RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE DİJİTAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

  Özet  
Doğancan VAİZOĞLU, Ayşenur KELEŞ, Bilgi Gülseven KARABACAK, Gülten KARAHAN OKUROĞLU, Aynur KAYNAR ŞİMŞEK, Şule ECEVİT ALPAR
15- HEMŞİRELERİN EKİP ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARI BASINÇ YARALANMASI YÖNETİMİ ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLER Mİ?; TANIMLAYICI VE İLİŞKİSEL BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Duygu KURT
16- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL YETERLİK VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK

  Özet  
Elif ATEŞ, Azize KARAHAN, Nurgül ÇİFTÇİ
17- HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELERİNİN PANDEMİ DÖNEMİNDE AKUT VE KRONİK DÖNEM BAKIM UYGULAMALARI VE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

  Özet  
Emin ERTEM, Ayşe DOĞRUYOL, Şule Nur KAVAK, Hünkâr DOĞAN
18- KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE YAŞLI BAKIM TEKNİSYENİNİN BAKIM SÜRECİNE KATKISI

  Özet  
Esin ÇETİNKAYA USLUSOY, Ömer ÖZTÜRK
19- ULUSAL ALANYAZINDA HEMŞİRELİKTE I.M UYGULAMADA VENTROGLUTEAL ALAN KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Esra GÖKDAĞ BALCI, Melike DİŞSİZ
20- SAĞLIK TEKNOLOJİSİ VE SAĞLIK İNOVASYONUNUN POSTPARTUM BAKIMA KATKISI VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Fatma Sinem HOCAOGLU-EMRE
21- HASTA BAŞI TEST CİHAZLARI (HBTC) KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE STANDARDİZASYON ÖNERİLERİ

  Özet  
Fatma ÖZKAN TUNCAY, Sena Nur YAPAR
22- YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BAKIM PAKETİ İLE YAPILAN HEMŞİRELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ferda AKYÜZ ÖZDEMİR, Necmiye ÇÖMLEKÇİ
23- HEMŞİRELİKTE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE TEKNOSTRES

  Özet  
Feride GÖR, Güler DURU AŞİRET
24- YAŞLI BİREYLERİN YAŞLILIĞA UYUM DÜZEYİ İLE AĞRI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Fuat KAHRAMAN, Erkan DURAR
25- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI AKADEMİK KAYGILARIN ALTINDA YATAN BİLİŞSEL ÇARPITMALAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Gamze TUNÇER ÜNVER, Cemre ÇİLİNGİR, Betül KARAYAL
26- HEMŞİRELERİN YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARI İLE HEMŞIRE VE HASTALARIN BAKIM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gülden BASİT, Sevda ARSLAN ŞEKER, Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE
27- YENİ MEZUN HEMŞİRELERİN GEÇİŞ ŞOKU VE MESLEKİ ÖZ YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Gülsüme SATIR, Özkan KARADEDE, Eylem TOĞLUK YİĞİTOĞLU
28- GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ YAPILACAK HASTALARIN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN ANKSİYETEYE ETKİSİ

  Özet  
Gözde AYDIN, Ayşegül YAYLA
29- LOMBER DİSK HERNİ AMELİYATI SONRASI AĞRIYA İLİŞKİN BAKIM KALİTESİNİN HAREKET KORKUSU VE UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Hacı Yusuf GÜLEÇ, Rukiye DEMİR DİKMEN, Hakime ASLAN
30- YETİŞKİN BİREYLERDE AĞIZ SAĞLIĞI İLE İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Hande SABANDÜZEN, Öznur KAVAKLI, Hayat YALIN
31- HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİ BİR AKIM; YAPAY ZEKÂ ÖRNEĞİ, CHATGPT

  Özet  
Hatice CEYLAN
32- IMPACT OF CHATGPT ON NURSING EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW

  Özet  
Hediye UTLİ, Uğur ÖNER
33- KLİNİK UYGULAMAYA ÇIKAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYENİ İNANÇ DURUMLARI VE ELDİVEN KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

  Özet  
Huriye ARSLANER, Naife CAN, Utku BAYRAM, Şule Nur KAVAK, Ayşe DOĞRUYOL
34- KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İNOVASYON KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Huriye ERBAK YILMAZ
35- SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ İLE LABORATUVAR PREANALİTİK HATA YÖNETİMİ

  Özet  
Hünkar DOĞAN, ROJZERİN Tay, Şule Nur KAVAK, Melek AYDIN, Ayşe DOĞRUYOL, Huriye ARSLANER, Dilek AYDIN
36- KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI

  Özet  
Leyla ALTUN, Nihal BOSTANCI DAŞTAN
37- FARKLI YAŞAM DÖNEMLERİNDEKI BIREYLERDE COVID-19 TANI ÖYKÜSÜ OLAN BIREYLERE YÖNELIK SOSYAL MESAFE VE DAMGALAMA

  Özet  
Mahmut SUBAŞI
38- PEDİATRİK TAŞİARİTMİLERDE KARDİYAK DENERVASYON AMAÇLI SOL ENDOSKOPİK TORASİK SEMPATEKTOMİ

  Özet  
Mehtap KAVURMACI, Ayşenur SARIASLAN
39- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Melek AYDIN, Semanur ERDOĞAN, Şule Nur KAVAK, Ayşe DOĞRUYOL, Huriye ARSLANER, Dilek AYDIN
40- KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HEMŞİRELERİNİN YOĞUN BAKIM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE UYUM SÜRECİ

  Özet  
Melis Can KESGİN GÜNGÖR, Funda KARDAŞ ÖZDEMİR
41- GÜNCEL BİR ÇOCUK HAKLARI İHLALİ: SHARENTING

  Özet  
Merve YAZAR, Berna BAYIR
42- KONYA’DA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KÜLTÜRLERARASI FARKLILIĞI OLAN HASTALARA YÖNELİK KÜLTÜREL ZEK DÜZEYLERİ VE HASTA BAKIMINA ETKİSİ

  Özet  
Meryem KILIÇ, Mehmet DÜNDAR
43- ÜRİNER ÖRNEK TOPLAMA APARATI (ÜÖTOPA)

  Özet  
Mihraç TOPÇU, Sevil PAMUK CEBECİ
44- PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE YATAN AKCİĞER KANSERLİ HASTANIN ROPER, LOGAN, TIERNEY HEMŞİRELİK MODELİ EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

  Özet  
Miyase AVCI
45- PSİKOMOTOR BECERİ ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Mustafa DÜGER
46- ASTIM VE KOAHTA İLAÇ EĞİTİMİ

  Özet  
Nazan ÇELİK, Gönül KOÇ
47- DAHİLİ VE CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İNSÜLİN UYGULAMA VE İNSÜLİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Nazlı BALTACI, Özlem DOĞAN YÜKSEKOL, Sinan VATANSEVER
48- DOĞUM SONRASI KADINLARIN ANNE ODAKLI BAKIMI İLE DURUMLUK KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Necmettin ÇİFTCİ, Abdullah SARMAN
49- HEMŞİRELERDE YAŞAM DOYUMUNUN BAKIM KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Necmiye ÇÖMLEKÇİ, Ferda AKYÜZ ÖZDEMİR
50- ONKOLOJİ HASTALARININ SEMPTOM YÖNETİMİNDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KULLANIMI-SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Rojzerin TAY, Şule Nur KAVAK, Ayşe DOĞRUYOL, Huriye ARSLANER, Aleyna TUFAN, Dilek AYDIN
51- KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM KARNESİ VE VARDİYA VİZİT FORMU İLE DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

  Özet  
Sakine FIRINCIK, Ebru BAŞKAYA, Merve KIZILIRMAK TATU
52- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Seda PELVAN, Beyza Rukiye ÖZDEMİR, Şevval KARATAŞ, Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
53- TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI: ADÖLESANLARA UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMININ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI, İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ İNANÇLARINA ETKİSİ

  Özet  
Seher Çevik AKTURA, Hanife ÇELİK
54- HEMŞİRELİKTE GELİŞEN BİR ROL: NAVİGATÖR HEMŞİRE

  Özet  
Seher ÇEVİK AKTURA, Semiha DERTLİ
55- HEMŞİRELERİN VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKTA YAPAY ZEKA KULLANIMINA HAZIR BULUNUŞLUKLARI: TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK

  Özet  
Selvi KARAGÖZ, Merve YAZAR
56- ENGELLİ BİREYLER VE CİNSEL SAĞLIK

  Özet  
Tuba KARABEY, M. Çağatay BOYRAZ
57- THE PLACE AND IMPORTANCE OF COMPLEMENTARY TREATMENTS IN PROFESSIONAL NURSING PRACTICES

  Özet  
Tuğba DOST, Nuran TOSUN
58- YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA YOLLARI

  Özet  
Turgut ŞÖHRET, Dilek GÜRÇAYIR
59- BASINÇ YARASI BULUNAN İNMELİ HASTAYA İNSAN BAKIM MODELİNİN KULLANIMI: OLGU SUNUMU

  Özet  
İbrahim ÇETİN, Sena Dilek AKSOY
60- COMPUTER INFORMATICS NURSING DERGİSİNİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

  Özet  
İrem ÖZTEN, Gizem UĞUZ DUMAN
61- KADINLARDA ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME

  Özet  
Zeliha BÜYÜKBAYRAM GENÇ, Leyla ZENGİN AYDIN
62- İNMELİ HASTALARA BAKIM VERENLERİN MERHAMET DÜZEYİ İLE BAKIMA HAZIR OLMA DURUMUNUN İNMELİ HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Zeynep ERSAY ÖNAL, Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ
63- ETKİLİ HEMŞİRE-ROBOT İŞ BİRLİĞİ İÇİN BİLGİ İSTEM MÜHENDİSLİĞİ: HEMŞİRELERİN YAPAY ZEKÂ ROBOTLARIYLA ÇALIŞMALARI İÇİN EĞİTİM

  Özet  
Zeynep ULUSOY, Başak ERKOYUNCU, Şerife Nur ÇİÇEK, Melike ATLI, Beyza YERTÜRK, Şeyma HOCAOĞLU, Nurcan KOLAÇ
64- TEKSTİL İŞÇİLERİNİN İŞ YÜKÜ, İŞ STRESİ VE DEPRESYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Zibel KOÇ, Ahmet DEMİR, Şule ECEVİT ALPAR, Tuğçehan Aleyna KOÇ,
65- KEMOTERAPİ ÜNİTESİNDE HASTA BEKLEMELERİNİ AZALTMAK İÇİN DEĞER AKIŞ HARİTALAMA - KALİTE İYİLEŞTİRME

  Özet  
Zibel KOÇ, Şule ECEVİT ALPAR
66- YALIN HASTANE UYGULAMALARININ HEMŞİRELERİN DOĞRUDAN BAKIM FAALİYETLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Züleyha KILIÇ
67- KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERE BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜNÜN ÖNLENMESİNDE VE AZALTILMASINDA TELE-SAĞLIK VE TELE-HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

  Özet  
Zümrüt AKGÜN ŞAHİN, Yusuf MARANKOZ
68- HEMŞİRELERİN PALYATİF BAKIM KALİTESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Özkan KARADEDE, Gülsüme SATIR
69- PREOPERATİF DÖNEMDEKİ HASTALARDA ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN AĞRI KORKUSU İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Özlem FİDAN
70- HEMŞİRELERİN AĞIZ BAKIMINA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMA TERCİHLERİ

  Özet  
Öznur KAVAKLI, Ceren Sıla ÜNAL, Elif Nur Çiçek TOPBAŞ
71- HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMINA BİR ÖRNEK: FLİPBOOK

  Özet  
Şerife Nur KILINÇER, Gülden BASİT
72- HEMŞİRELERİN VE KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN BAKIM ODAKLI HEMŞİRE HASTA ETKİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER