SÖZEL BİLDİRİLER

Ayşegül ÖZCAN
1- İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YAŞADIKLARI SAĞLIK SORUNLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Ertuğrul YAVUZ, Serdar SAĞSÖZLÜ
2- ÇOCUKLARDA BAŞ DÖNMESİNE YAKLAŞIM

  Özet  
Amine TERZİ, Yasemin YILDIRIM
3- TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK KAPSAMINDA SAĞLIK TURİZMİ

  Özet  
Amine TERZİ, Yasemin YILDIRIM
4- HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUN KULLANIMI

  Özet  
Arzu BAHAR, Bahar ATALAY
5- PSİKOMOTOR BECERİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK AKRAN DESTEKLİ EĞİTİMİN KULLANIMI ÖRNEĞİ

  Özet  
Ayşe ERCAN
6- HEMŞİRELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI

  Özet  
Ayşegül ÖZCAN
7- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Azime KARAKOÇ KUMSAR, Feride TAŞKIN YILMAZ, Gülbahtiyar DEMİREL
8- POSTMENAPOZAL DÖNEMDE AĞIZ YANMASI SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

  Özet  
Bahar ÇİFTÇİ, Gülçin AVŞAR
9- KRONİK KALP YETMEZLİĞİNE YÖNELİK KLİNİK RUTİNE KONULAN HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Bahar ÇİFTÇİ, Gülçin AVŞAR, Mağfiret KAŞIKÇI
10- BEBEK BEZLİ İDRAR TORBASININ GELIŞTIRILMESI

  Özet  
Betül ÖZEN
11- BİR DENEYİM PAYLAŞIMI: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİ YAŞLI SAĞLIĞINA YÖNELİK İNOVATİF EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLAMAYA TEŞVİK ETME

  Özet  
Buket GENÇ ROLLAS, Müge SEVAL
12- PRİMİPAR, ÜÇÜNCÜ TRİMESTIRDA OLAN GEBELERE VERİLEN WEB TABANLI BEBEK BAKIMI EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Burcu CEYLAN, Duygu Ceren MAŞA
13- HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA KATILIMI

  Özet  
Doğan Barış ÖZTÜRK
14- TÜRKİYE’DEN BILDIRILEN HASTA BAKIMIYLA İLIŞKILI RISKLI TEMAS OLAYLARININ HAVUZ ANALIZI YÖNTEMIYLE DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Duygu Ceren MAŞA, Burcu CEYLAN, Esra AKIN KORHAN
15- HEMŞİRE-HASTA ETKİLEŞİMİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

  Özet  
Ebru DERELİ, Ayşe DÜZGÜN, Aylin AYDIN SAYILAN, Sibel YAŞAR
16- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Elem KOCAKAL GÜLER, İsmet EŞER, Sait EĞRİLMEZ
17- YOĞUN BAKIM HASTALARINDA EKSPOJUR KERATOPATİNİN TANILANMASI VE POLİETİLEN ÖRTÜNÜN İYİLEŞTİRMEYİ DESTEKLEMEDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Emel BAHADIR YILMAZ, Elvan E. ATA
18- İŞ KAZASI GEÇİREN 2. SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DENEYİMLERİ: “ZAMANLA YARIŞMAK VE STAJYER ARKADAŞINDAN İŞ KAPMAK”

  Özet  
Emel BAHADIR YILMAZ, Elvan Emine ATA
19- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK İLE DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Emine BAYRAK AYKAN, Berna EREN FİDANCI, Dilek YILDIZ
20- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE GİRİŞİMCİLİK, BİREYSEL YENİLİKÇİLİK VE ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ezgi CESUR ÖZMEN, Şule ECEVİT ALPAR
21- KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA YATIŞ POZİSYONUNUN PERİFERİK OKSİJEN SATURASYON DÜZEYİNE ETKİSİ

  Özet  
Fatma EKER
22- E-CARE MOBİL: HEMŞİRELER İÇİN İLK MOBİL BAKIM PLANI UYGULAMASI

  Özet  
Fatma EKER
23- PSİKİYATRİDE KULLANILAN İLAÇLARIN ÖĞRETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PSİKOFARMAKOLOJİ ÇARKI MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Fatma Ezgi ALAŞALVAR, Jülide Gülizar YILDIRIM, Medine YILMAZ, Meltem ÇAVUŞOĞLU
24- SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİ: HEMŞİRELİK VE İNOVASYON

  Özet  
Fatma KOCAAĞA
25- ZAMAN YÖNETİMİ VE YARATICILIK

  Özet  
Fatma ZENGİN, Canan DEMİR BARUTCU
26- GİYİLEBİLİR SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

  Özet  
Fatma ZENGİN, CananDEMİR BARUTCU
27- DİYABETTE MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ ÖNEMİ

  Özet  
Fulya BATMAZ, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Abdulkadir REİS
28- 15-49 YAŞ KADINLARDA HEPATİT B AŞILANMA PREVALANSI

  Özet  
Gamze ÖZTÜRK, Canan DEMİR BARUTCU
29- HEMŞİRELİKTE YENİ KAN: HEMOVİJİLANS

  Özet  
Gamze ÖZTÜRK, Canan DEMİR BARUTCU
30- SAĞLIK TURİZMİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

  Özet  
Gonca KARATAŞ BARAN, Sevcan ATASOY, Sevil ŞAHİN
31- HEMŞİRELERIN KANITA DAYALI HEMŞIRELIK UYGULAMALARINA YÖNELIK FARKINDALIK VE TUTUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Gül BÜLBÜL MARAŞ, Elem KOCAÇAL GÜLER, İsmet EŞER, Şükran KÖSE
32- YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ENDOTRAKEAL ASPİRASYONA İLİŞKİN BİLGİ VE BECERİ DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Gülbahtiyar DEMİREL, Feride TAŞKIN YILMAZ, Azime KARAKOÇ KUMSAR
33- EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARI

  Özet  
Gülengün TÜRK, Elem KOCAÇAL GÜLER
34- İNTÖRN HEMŞİRELERİN BAKIM DAVRANIŞLARI

  Özet  
Gözde ÖZARAS ÖZ, Abidin Şahinoğlu, Oğuzhan Uzun
35- HASTA YIKAMA YATAKLARINDA YENİLİK

  Özet  
H. Dilek DOĞAN
36- DİYABET TEDAVISINDE MOBIL UYGULAMALAR VE İNOVASYON

  Özet  
Hacer ÜNVER, Gülçin NACAR, Sermin TİMUR TAŞHAN
37- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SOSYAL AĞ KULLANIMININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Hacer ÜNVER, Sermin TİMUR TAŞHAN
38- POSTPARTUM DÖNEMDE YOGANIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Hakan TAPAR
39- OBESİTENIN VENÖZ DAMAR YOLU AĞRISI ÜZERINE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Hamiyet KIZIL, Semra AÇIKSÖZ
40- SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA YANSIMASI

  Özet  
Hanife TİRYAKİ ŞEN, Fatma DEMİRKAYA, Handan ALAN, Ece UYSAL KASAP
41- HEMŞİRELERDE İŞE ANGAJE OLMA VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Hatice TEL AYDIN, Necmettin İŞCİ
42- HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİNİN İNOVASYONDA YERİ VE ÖNEMİ

  Özet  
Havva KAÇAN SOFTA
43- TEKNOLOJİ KULLANIMLARININ HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YANSIMASI

  Özet  
Havva KAÇAN SOFTA
44- YAŞLILARIN EVDE BAKIMI VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Hilal TÜZER, Tuba YILMAZER, Bahar İNKAYA
45- SAĞLIK BAKIM ELEMANLARINA DÜŞMELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK SIMÜLASYON TEMELLİ EĞİTİM: YAŞLI BAKIM EVİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Betül BAYRAK, Çiğdem Gamze ÖZKAN, Yeter KURT, Havva ÖZTÜRK
46- HEMŞİRELERİN DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Yeter KURT, Esra ÇAYLAK ALTUN, Çiğdem TORUN KILIÇ, Havva ÖZTÜRK
47- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂYA İLİŞKİN LİDERLİK DÜZEYLERİ

  Özet  
Kübra TOHUMCU, Döndü ÇUHADAR
48- BİPOLAR BOZUKLUK HASTALARINDA İÇGÖRÜ VE BAŞ ETME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Meltem ÇAVUŞOĞLU, Medine YILMAZ, Jülide Gülizar YILDIRIM, Fatma Ezgi ALAŞALVAR
49- SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA BÜYÜK VERİ VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Meltem ŞİRİN GÖK, Hatice DURMAZ
50- HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞLARININ KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

  Özet  
Merve ŞAHBAZOĞLU, Birsel Canan DEMİRBAĞ
51- PSİKİYATRİ KLİNİKLERİ, HEMŞİRELER VE İLAÇ UYGULAMALARI PROBLEMLERİ

  Özet  
Meryem KILIÇ, Ayişe KARADAĞ
52- DİYABETLİ BİREYLERDE MOBİL DİYABETİK AYAK KİŞİSEL BAKIM SİSTEMİNİN (M-DAKBAS) ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Necmettin İŞCİ, Fuat KAHRAMAN
53- NÖRO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA (NLP) VE HEMŞİRELİKTE KULLANILABİLİRLİĞİ

  Özet  
Necmettin İŞCİ, Hatice TEL AYDIN
54- HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞE HAZIRLIK DÜZEYLERİ VE MESLEKİ BEKLENTİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Atilla Senih MAYDA
55- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GÖREVLİ HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE SAĞLIK KAYGISI DÜZEYLERİ

  Özet  
Nilgün ULUTAŞDEMİR, Ziynet CANDAŞ, Hasan TUNA, İsrafil Ertürk
56- GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN UYGULAMADAKİ YAŞADIKLARI RİSKLERİN KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Nuriye DEĞİRMEN, Filiz ÖZYİĞİT
57- GEBELİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDA EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİ

  Özet  
Nursel KARAKURT
58- SATISFACTION STATUS OF EMERGENCY HEALTHCARE PERSONNEL: THE CASE OF THE PROVINCE OF KARS

  Özet  
Pınar AKGÜN, Ayşe KOYUN
59- BİLGİ, MOTİVASYON, DAVRANIŞ BECERİLERİNİN EMZİRME BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR VARSAYIMSAL MODEL

  Özet  
Pınar TEKİNSOY KARTIN
60- HEMŞİRELİĞİ ÖĞRENME YOLCULUĞUNDA İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNOVASYONA BAKIŞ AÇILARI

  Özet  
Rukiye TÜRK
61- MEME KANSERİNDE EVDE BAKIM

  Özet  
Seval CIBIR, Müge SEVAL
62- ÇOCUKLAR HAYAT KURTARIYOR;AKRAN EĞİTİMİ MODELİ İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sevda KORKUT BAYINDIR, Songül GÖRİŞ
63- ORAL MUKOZİT YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Sevgi ÖZKAN, Büşra DEĞİRMENCİLER, Pınar SERÇEKUŞ AK
64- KADIN SAĞLIĞI VE TEKNOLOJİ

  Özet  
Sibel KÜÇÜKOĞLU, Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR, Veysel CAN, Mehmet BULDUK
65- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KULLANIM DURUMLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Sibel KÜÇÜKOĞLU, Kamile AKÇA, Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR
66- PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE BAKIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Simge ÖZTÜRK, Gülçin NACAR, Sermin Timur TAŞHAN
67- SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİ DOĞUM SONU YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALARI ETKİLER Mİ?

  Özet  
Songül GÖRİŞ, Sevda KORKUT BAYINDIR
68- HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Tuba DİNÇ, Ayla ÇAPIK
69- UMBLİKAL KORDU KESME ZAMANININ BEBEKTEKI BETA-ENDORFIN SEVIYESINE VE ANNE- BEBEK BAĞLANMASINA ETKISI

  Özet  
Tuba ERYİĞİT, Sevim ŞEN
70- PERİFERIK KATETERIZASYON İŞLEMINDE SABITLEYICI “KULLANICI DOSTU BILEKLIK”

  Özet  
Tuğba TORUN ÖREM, Elif KAYA KAŞOTURACAK, Hatice Kübra DAYI
71- DİYABET/ OBEZİTE HASTALARINDA DELİCİ-KESİCİ ATIK YÖNETİMİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA: PORTABLE ATIK KUTUSU

  Özet  
Tülay BÜLBÜL, Aynur KIZILIRMAK
72- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Tülay BÜLBÜL, Evrim BAYRAKTAR
73- UMBLİKAL KORDU KESME ZAMANINA İLİŞKİN GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Yasemin Behram KANDEMİR
74- SİRKADYEN RİTİM BOZULMASI, DİYABETİK KARDİYAK HİPERTROFİDE MELATONİNİN YARARLI ETKİSİNİ DEĞİŞTİRDİ.

  Özet  
İbrahim ÇETİN
75- ÖRNEK BİR UYGULAMA İLE ELEKTRONİK FORMLARIN HEMŞİRELİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

  Özet  
İbrahim ÇETİN
76- HEMŞİRELİKTE İNOVASYON FIRSATI: ANDROİD TABANLI UYGULAMALAR

  Özet  
Yeliz DİNÇER, Hacer ALEMDAR
77- ROBOTİK CERRAHİDE HEMŞİRENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  Özet  
Yeşim CEYLANTEKİN, Betül YILDIZ, Dilek ÖCALAN
78- İNOVATİF BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: ANNEL İLE YENİDOĞANA POZİSYON VERME

  Özet  
Yeşim CEYLANTEKİN, Dilek ÖCALAN
79- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YENİLİKÇİLİK VE İNOVASYON I

  Özet  
İlgün Özen ÇINAR, Fadime Hatice İNCİ
80- TİYATRAL SAĞLIK EĞİTİM YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
İlknur SUNGURLU, Nilgün ULUTAŞDEMİR, İlknur KAHRİMAN
81- ORTOPEDİ VE FİZİK TEDAVİ HEMŞİRELERİNİN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (TRABZON İLİ YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Ülkü ÖZDEMİR
82- YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN İNOVASYON ALGISI: KALİTATİF BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Zahide İYİ, İlknur KAHRİMAN, Nilgün ULUTAŞDEMİR
83- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYENİ İNANÇ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
Zülfiye BIKMAZ, İlknur Metin AKTEN, Zeynep AVCIOĞLU
84- TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Zülfiye BIKMAZ, Özlem ÖZDEMİR, Zeynep AVCIOĞLU
85- TÜRKİYE’DE PULMONER HİPERTANSİYON KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA HEMŞİRELİĞİN YERİ

  Özet  
Önder BEŞLİ, Pelin UYMAZ
86- FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN DÜŞME RİSKİ VE UYGULANAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Özlem ERDEM POLAT, Tuğba ÖZ
87- HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE YENİ BİR ALAN ADLİ HEMŞİRELİK

  Özet  
Şemsinur ABDULKERİM,Yeter KİTİŞ
88- KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI(KOAH) OLAN BİREYLERDE DEPRESYON VE ANKSİYETE GÖRÜLME SIKLIĞININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Şeyda CAN
89- HEMŞİRELİKTE YARATICILIK VE PYGMALİON ETKİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Arzu BAHAR, Bahar ATALAY
1- HEMŞİRELİK BECERİ EĞİTİMİNİN AKRAN EĞİTİMİ MODELİYLE GÜÇLENDİRİLMESİ

  Özet  
Bahar ATALAY, Arzu BAHAR
2- HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON MODELİ KULLANIMI VE TÜRLERİ

  Özet  
Berra YILMAZ KUŞAKLI, Ezgi CESUR ÖZMEN, Sercan Pınar CİVANOĞLU
3- HEMŞİRELİKTE DUYGUSAL EMEK

  Özet  
Fadime AYNAL
4- TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERİN AYAK BAKIM DAVRANIŞLARI

  Özet  
Fatma DEMİRKAYA, Hanife TİRYAKİ ŞEN
5- BİR SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN HEMŞİRELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Münevver ÇEŞMECİ
6- YENİ DOĞUM YAPMIŞ ANNELERDE EMZİRME TUTUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Pınar AKGÜN, Ayşe KOYUN
7- BİLGİ, MOTİVASYON, DAVRANIŞ BECERİLERİ MODELİ'NE DAYALI VERİLEN EĞİTİMİN EMZİRME BAŞARISINA ETKİSİ

  Özet