SÖZEL BİLDİRİLER

Ayşe ERCAN
1- HEMŞİRELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI

  Özet  
Fulya BATMAZ, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Abdulkadir REİS
2- 15-49 YAŞ KADINLARDA HEPATİT B AŞILANMA PREVALANSI

  Özet  
Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Betül BAYRAK, Çiğdem Gamze ÖZKAN, Yeter KURT, Havva ÖZTÜRK
3- HEMŞİRELERİN DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Yeter KURT, Esra ÇAYLAK ALTUN, Çiğdem TORUN KILIÇ, Havva ÖZTÜRK
4- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂYA İLİŞKİN LİDERLİK DÜZEYLERİ

  Özet  
Merve ŞAHBAZOĞLU, Birsel Canan DEMİRBAĞ
5- PSİKİYATRİ KLİNİKLERİ, HEMŞİRELER VE İLAÇ UYGULAMALARI PROBLEMLERİ

  Özet  
Pınar AKGÜN, Ayşe KOYUN
6- BİLGİ, MOTİVASYON, DAVRANIŞ BECERİLERİNİN EMZİRME BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR VARSAYIMSAL MODEL

  Özet  
İlgün Özen ÇINAR, Fadime Hatice İNCİ
7- TİYATRAL SAĞLIK EĞİTİM YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Pınar AKGÜN, Ayşe KOYUN
1- BİLGİ, MOTİVASYON, DAVRANIŞ BECERİLERİ MODELİ'NE DAYALI VERİLEN EĞİTİMİN EMZİRME BAŞARISINA ETKİSİ

  Özet