BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aylin CAN, E. Hilal YAYAN
1- YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE UYGULAMALARI

  Özet  
Ceyda UZUN ŞAHİN
2- HEMŞİRELİK VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER: TÜRKİYE’DE CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNDE ROBOTİK CERRAHİNİN YERİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Dilan MERCAN, Derya YANIK
3- HAREKET SENSÖRLÜ MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ SİSTEMİ

  Özet  
Duygu KURT
4- İNTÖRN HEMŞİRELERDE BRİKOLAJ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Ebru GÜL, İrem AKSÜT
5- 60 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE SAĞLIK ALGISININ İNCELENMESİ

  Özet  
Ebru GÜL, İrem AKSÜT, Behice ERCİ
6- KADINLARDA BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARIN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Fatma AKSOY, Hanife DURGUN
7- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ İLE MOTİVASYONEL KARARLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Fatma İremnur ERDİLMEN, Tangül AYTUR ÖZEN
8- COVİD-19 SALGINI VE HEMŞİRELİKLE İLGİLİ OLUŞTURULAN SOSYAL MEDYANIN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE MESLEKİ İMAJ ALGISINA ETKİSİ

  Özet  
Funda GÜLER, Canan Sümeyra GÜN, Emel GÜLEROĞLU, Ayşe ANIK, Abdullah Barış AKCAN
9- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DİNLETİLEN ANNE SESİNİN PREMATÜRE BEBEĞİN KONFORUNA ETKİSİ: OLGU SUNUMU

  Özet  
Gonca ÜSTÜN
10- HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE ATILGANLIK EĞİTİMİNİN ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

  Özet  
Gülden ATAN
11- COVİD 19 SALGININDA HEMŞİRELERİN ÖZYETERLİLİK DÜZEYİNİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARINA ETKİSİ

  Özet  
Gülengün TÜRK, Nihal TAŞKIRAN, Emel BAYRAKTAR
12- UZAKTAN EĞİTİMDE SENARYO-TEMELLİ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİK TANILARINI BELİRLEME DÜZEYİNE ETKİSİ

  Özet  
Gülten TARHAN, Güler BALCI ALPARSLAN
13- COVID-19 PANDEMİSİNDE KRONİK HASTALIKLAR VE TELE-SAĞLIK YÖNTEMLERİ

  Özet  
Hatice ŞEN, Diğdem LAFCI
14- ARTERİOVENÖZ FİSTÜL KANÜLASYON İŞLEMİ SIRASINDA UYGULANAN SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜN AĞRI VE HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

  Özet  
Hilal KARTAL, Ayşenur KAYMAK, Mustafa GÜNEN
15- COVID-19 TANISI ALAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Kevser ÇİMEN, Kevser ÖZDEMİR
16- MENOPOZ VE ANDROPOZ DÖNEMİNDE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK TANISI ALANLARIN LİPİD PROFİLİ VE C-REAKTİF PROTEİN (CRP) İLİŞKİSİ

  Özet  
Merve AYDIN
17- HEMŞİRELİK VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER: TÜRKİYE’DE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON UYGULAMALARI KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Münevver SÖNMEZ, Serap KORKMAZ, Öznur GÜRLEK KISACIK
18- İNKONTİNANS İLİŞKİLİ DERMATİT YÖNETİMİNDE HEMŞİRELERİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (İİD-BTU-Ö): TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Necibe DAĞCAN, Dilek ÖZDEN, Gülşah GÜROL ARSLAN
19- AÇIK KALP CERRAHİSİ GEÇİREN STERNOTOMİLİ HASTALARIN YOĞUN BAKIMDA YAŞADIĞI AĞRI DENEYİMLERİ: ROY UYUM MODELİ KULLANILMIŞ BİR NİTEL ARAŞTIRMA

  Özet  
Nurten TERKEŞ, Sabriye UÇAN YAMAÇ
20- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ GÖZÜNDEN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN YETERLİLİK DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Seda SARIKÖSE, Nilgün GÖKTEPE
21- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Selin KESKİN KIZILTEPE, Aslı KURTGÖZ
22- HEMŞİRELİK MÜFREDATINA YENİ BİR DERS ÖNERİSİ; TEMEL ELEKTROKARDİYOGRAFİ

  Özet  
Sercan ÖZDEMİR, Gülengün TÜRK
23- TÜRKİYE’DE WATSON’IN İNSAN BAKIM KURAMINA TEMELLENDİRİLMİŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Sercan ÖZDEMİR, Gülengün TÜRK
24- MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİNDEKİ HASTALARIN AĞIZ BAKIMINDA KULLANILAN FARKLI YOĞUNLUKTAKİ KLORHEKSİDİNİN MİKROBİYAL KOLONİZASYONA ETKİSİ

  Özet  
Sevda SÖNMEZ, Dilek ÖZDEN, Gülşah GÜROL ARSLAN, Taner ONAY
25- SANAL HASTA UYGULAMASININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ YARASI BİLGİ, TUTUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Tangül AYTUR ÖZEN, Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ
26- HEMŞİRELİKTE VE BAKIMDA KULLANILAN AKILLI TIBBİ TEKSTİL ÜRÜNLER

  Özet  
Tuba GEÇDİ, Derya TANRIVERDİ
27- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ KONUSUNDA YAPILAN EĞİTİMİN BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Tuğba UZUNÇAKMAK
28- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Yasemin KALKAN UĞURLU, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ülkü CALGIN, Ahmet KAYA
29- MİYOKARD ENFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA COVID-19 KORKUSU VE TEDAVİNİN ERTELENMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Yasemin KALKAN UĞURLU, Nuray ENÇ
30- NİTROGLİSERİN KAYNAKLI BAŞ AĞRISINDA LOKAL SOĞUK UYGULAMASININ ETKİSİ

  Özet  
Yasemin ÖZYER, Ebru ÖZCAN
31- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Ümran BİNGÖL, Adalet KUTLU
32- HEMŞİRELERDE COVİD-19 ÖNCESİ- SONRASI TEHLİKE VE RİSK YÖNETİMİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

  Özet  
Şirin URUÇ DEMİR, Runida DOĞAN
33- KARACİĞER NAKLİ HASTALARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYİ İLE AKILCI İLAÇ KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER