BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aygül ÖZTÜRK, Sinan ASLAN
1- 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN COVID-19'A YÖNELİK ENDİŞE, TUTUM VE STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Aysu YILDIZ KARAAHMET, Fatma Şule BİLGİÇ
2- TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERE AİT CİNSEL MİTLERİN ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Gülden ATAN
3- HEMŞİRELERİN PALYATİF BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Gülden ATAN
4- KANSERDE VE KRONİK HASTALIKLARDA KAHKAHA YOGASININ ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Havva DİREKÇİ, Latife UTAŞ AKHAN
5- YAŞLILIKTA PALYATİF BAKIM VE PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ

  Özet  
Tufan Aslı SEZER
6- INNOVATIVE APPROACHES TO PEDIATRIC NURSING: ROBOT-BASED INTERVENTIONS

  Özet  
Şenay KILIÇ ENGİN, Latife UTAŞ AKHAN
7- YÜKSEKÖĞRETİM HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ UZAKTAN EĞİTİME NE KADAR HAZIR?

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Rabia ERKAN, Funda ÖZDEMİR
1- ÜRİNER İNKONTİNANSLI KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ

  Özet