SÖZEL BİLDİRİLER

Arife ÇAKIN, Dilek ÖZMEN
1- HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Aslı ER KORUCU, İlknur Münevver GÖNENÇ
2- SANAL HEMŞİRE AVATARLARI

  Özet  
Ayla KAYA, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
3- HEMŞİRELIK EĞITIM SÜRECI IÇIN KAVRAMSAL BIR MODEL ÖRNEĞI: PROFESYONEL DEĞERLER GELIŞIM SÜRECI MODELI

  Özet  
Ayla KAYA, Duygu YILDIZ KEMER, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
4- DİJITAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKI ETKILERI: MEVCUT DURUM VE AILELERE ÖNERILER

  Özet  
Ayla KAYA, Nimet KARATAŞ
5- PEDİATRI HEMŞIRELIĞINDE TEKNOLOJI KULLANIMININ YERI VE ÖNEMI: LITERATÜR DERLEMESI

  Özet  
Berna DİNCER, Hacer ATAMAN
6- YÜKSEK DÜZEY GERÇEĞE UYGUN SİMÜLASYONUN HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ BILGI, MEMNUNIYET VE ÖĞRENMEDE KENDINE GÜVEN DÜZEYINE ETKISI

  Özet  
Betül MAMMADOV
7- AİLELERİN VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN GELENEKSEL UMBİLİKAL KORD KLEMPİNDEN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Betül MAMMADOV
8- ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ TIBBİ ALETLER VE ORGAN EĞİTİM MODELLERİ

  Özet  
Betül MAMMADOV, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
9- SEZERYAN SONRASI DÖNEMDE KADINLARIN CİNSEL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Betül MAMMADOV, Gülşen VURAL
10- ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ YENİ TASARIM UMBİLİKAL KORD KLEMPİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Cennet ÇİRİŞ YILDIZ, Hasan ATAR, A. Nefise BAHÇECİK, Evşan ARSLAN
11- HEMŞİRELERDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİM DÜZEYİNİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Dilek DORUK KONDAKCI, Semra EYİ
12- ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN YENİ TEKNOLOJİLER

  Özet  
Dilek YILDIRIM, Özlem AKMAN
13- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Esin ESER, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin KAYADİBİ, Sinan ZEHİR, Merve TÜRKMEN, Mesut SEZİKLİ
14- AFİLİYE ÜNİVERSİTE / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE BİRİMİNİN YAPILANMA SÜRECİ VE KOORDİNASYONU; HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE FAALİYETLERİ VE VERİMLİLİĞİ

  Özet  
Evrim YAŞAR CİMBER, Aslı DANA
15- ÇALIŞAN KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İŞYERİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ:FORD OTOSAN UYGULAMASI

  Özet  
Fatma TÜRE, Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
16- YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN TIBBİ HATA EĞİLİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU
17- HİPERTANSİF HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU
18- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ

  Özet  
Hasan Hüseyin MUTLU, Berna DİNÇER, Hacer ATAMAN, Nurgül BULUT, Hacer Hicran MUTLU
19- TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ E-ÖĞRENME VE EĞITIMDE TEKNOLOJI KULLANIMINA YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

  Özet  
Hatice ÖNTÜRK
20- INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SYMPTOMS OF MIGRAINE ATTRACTIONS AND PAIN VIOLENCE AND QUALITY OF LIFE

  Özet  
Merdiye ÖZTÜRK, Esra DUĞRAL, Özden KARAKOÇ, Gül ASLAN
21- KİŞİSEL ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

  Özet  
Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Semra AÇIKSÖZ, Nurdan YALÇIN ATAR, Kürşat Nuri BAYDİLİ
22- SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ

  Özet  
Remzi AKTÜRK
23- DİYABETİK HASTALARDA KOLONOSKOPİ İÇİN BARSAK HAZIRLIĞI

  Özet  
Sakine YILMAZ, Sibel PEKSOY
24- DRONLAR GELECEĞİN EN YAYGIN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR Mİ?

  Özet  
Serap TORUN, Gülşah KUMAŞ, Osman BİLGİN, Cemile CEVİZCİ
25- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ANLATIM VE GÖSTERİ YÖNTEMLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Serap TORUN, Osman BİLGİN, M.Aykut ERK, Sunay FIRAT
26- SAĞLIK BİLIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ KARIYER PLANLAMAYA YÖNELIK DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Seval SARIYER, Betül SÖNMEZ
27- YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN HİZMETKAR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ HEMŞİRELERİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARINA VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ

  Özet  
İlknur Münevver GÖNENÇ, Aslı ER KORUCU
28- YAPAY ZEKA VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİ; TEHDİT Mİ FIRSAT MI?

  Özet  
İlknur YÜCEL, İlknur METİN AKTEN
29- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN HAZIR BULUNUŞLUK VE BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Özcan KUTLU, Emel DEMİR
30- PEDİATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN EBEVEYNLERİNİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ HASTANE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Şengül ÜZEN CURA, Vildan KOCATEPE, Dilek YILDIRIM, Hilalnur KÜÇÜKAKGÜN, Selma ATAY, Vesile ÜNVER
31- ÜÇ FARKLI SİMÜLASYON MODALİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, BECERİ, STRES, MEMNUNİYET VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Şeyda CAN
32- ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, YARATICI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞLAR: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Şeyda CAN, Selda Mert BOĞA
33- SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Arzu DİKİCİ, Elçin BABAOĞLU
1- RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE YÜKSEK GERÇEKLİ SİMÜLASYON UYGULAMALARI

  Özet  
Gül ASLAN, Esra DUĞRAL, Özden KARAKOÇ, Merdiye ÖZTÜRK
2- SAĞLIĞA İLİŞKİN WEB SAYFALARININ KALİTESİNE VE YETERLİLİĞİNE BAKIŞ

  Özet  
Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Semra AÇIKSÖZ, Nurdan YALÇIN ATAR
3- BİR HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI OLARAK TAMAMLAYICI TEDAVİ

  Özet  
Nurşehpal KARAOĞLU, Özlem METREŞ
4- HEMŞİRELERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Semra MEMİŞ, Betül OKUYAN, Mesut SANCAR, Betül AKÇAY, Halide VAROL, Onursal VARLIKLI
5- KLİNİK ECZACININ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALAN YAŞLI HASTALARIN BAKIMINDAKİ OLASI GÖREVLERİ

  Özet