BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Gülden AYNACI
1- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KLİNİK ÖĞRENME ORTAMININ PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ

  Özet  
Remzi AKTÜRK
2- KOLONOSKOPİ YARDIMCI MANEVRALARI VE YARDIMCI ELEMANIN ÖNEMİ

  Özet  
Rukiye AY, Oğuzhan KILINÇEL
3- HEMSİRELERDE CİNSEL MİTLER VE İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKTÖRLER

  Özet  
Serdar SERİNSÖZ
4- GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ; GELİŞEN UZMANLIK ALANI

  Özet  
Sevda ÖNEN
5- STOMATERAPİ, STOMA BAKIM HEMŞİRELİĞİ VE STOMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER