BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Serdar SERİNSÖZ
1- RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

  Özet  
Şerife KELLE DİKBAŞ, Ayşe OKANLI
2- HEMŞİRELERİN İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Şerife KELLE DİKBAŞ, Işıl KALYONCU ARSLAN
1- ANTİPSİKOTİK KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ AKUT İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU

  Özet