BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aygül ÖZTÜRK, Sinan ASLAN
1- 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN COVID-19'A YÖNELİK ENDİŞE, TUTUM VE STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Havva DİREKÇİ, Latife UTAŞ AKHAN
2- YAŞLILIKTA PALYATİF BAKIM VE PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER