BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Deniz ŞİMŞEK
1- YENİDOĞANLARDA KLAVIKULA KIRIKLARININ DEĞERLENDIRILMESI VE İYILEŞME SÜRECININ YÖNETIMI

  Özet  
Döndü ŞANLITÜRK
2- HASTA EĞİTİMİNDE VİDEO TABANLI EĞİTİM KULLANIMI: BİR LİTERATÜR TARAMASI

  Özet  
Nefise Cevriye SUCU ÇAKMAK, Nurcan ÇALIŞKAN, Adnan KAN
3- SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KRONİK AĞRILI HASTALARINA YÖNELİK TUTUMU: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Nilgün KURU ALICI
4- PARO TERAPÖTİK ROBOT KULLANIMININ YAŞLININ PSİKOLOJİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT, Remziye YEŞİLKUŞ, Fikret BEYAZ
5- VIRTUAL REALITY TO REDUCING PAIN AND ANXIETY AFTER LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY: A RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL

  Özet  
Serdar SERİNSÖZ
6- RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
7- SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
8- YARA BAKIMINDA BAL VE BALMUMU KULLANIMI

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
9- PANDEMİ AÇISINDAN RİSK GRUBU BİREYLERDE PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİ

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
10- HEMŞİRELİK BAKIMINDA LAVANTA YAĞININ KULLANIMI

  Özet  
Yavuz GÜLER
11- ÜROLOJİDE ENDOSKOPİK ALETLERİN STERİLİZASYONUNUN ÖNEMİ

  Özet  
İlknur DOLU
12- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA ÇALIŞANLARIN E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Şerife KELLE DİKBAŞ, Ayşe OKANLI
13- HEMŞİRELERİN İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Şerife KELLE DİKBAŞ, Işıl KALYONCU ARSLAN
1- ANTİPSİKOTİK KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ AKUT İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU

  Özet