SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gülten TARHAN, Güler BALCI ALPARSLAN
 


Keywords:COVID-19 PANDEMİSİNDE KRONİK HASTALIKLAR VE TELE-SAĞLIK YÖNTEMLERİ
 
Amaç: Tele-sağlık, “sağlık değerlendirmesi, teşhis, müdahale, danışma, denetim ve bilgiye uzaktan erişim sağlamak için telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinin (BT) kullanımı” anlamına gelmektedir. Tele-Sağlık, özellikle mevcut COVID-19 pandemisinin ortasında, verimli ve uygun maliyetli, yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine daha fazla sahip olmak için hızla gelişen bir hizmettir. Bu çalışmamızda COVID-19 pandemisinde kronik hastalıklarda kullanılan Tele Sağlık uygulamalarının etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç, Yöntem ve Bulgular: Tele-sağlık COVID-19 salgını sırasında kronik hastalığı olan bireyler, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve kendi kendini tecrit eden hastalar için güvenli ve bakım hizmetlerinde önemli bir araç olmuştur. Pandemi esnasında korku ve endişe yaşayan, takiplerinin yapılamayacağını, tedavilerin eksik kalacağını düşünen kronik hastalar için tüm dünyada ve ülkemizde tele-sağlık programları aktif bir şekilde kullanılmış ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Bilgisayar, telefon, televizyon, el cihazları ve tabletleri ve kablosuz iletişimin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, tele-sağlığın alternatif bir sağlık hizmeti sunumu yöntemi haline gelmiştir. Teknoloji sektöründeki yenilikler, tele-sağlık gibi sağlık hizmetleri sunumundaki yenilikleri etkilemiştir. Tele-sağlık uygulamaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Araştırmamızda kronik hastalıklarla ilgili olarak öncelikli ve sık kullanılan tele-sağlık yöntemlerinden bahsedilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Tele-sağlık uygulamalarının uzaktan yönetiminin, COVID-19 pandemisinde akut ve kronik hastalıklara sahip bireyler için etkili olduğu görülmüştür. Tele-sağlık uygulaması, kırsal kesimde yaşayanlar, ırksal/etnik azınlıklar, yaşlı yetişkinler ve düşük ekonomik düzeydekiler, sınırlı dijital okuryazarlık veya erişime sahip savunmasız nüfuslar için sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklere sebep olabilir. Bununla ilgili sosyal politikalar ve kaynakların oluşturulması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Tele-Sağlık, COVID-19, Kronik Hastalıklar