SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

rem UYANIK, Aye EK KORKMAZ
 


Keywords:HEMRELKTE NOVASYON VE NOVASYON KLTR OLUTURMA
 
Teknoloji ve bilimin ilerlemesi ile insan hayatnda ok hzl deiimler yaanmaktadr. nsanlarn yaam kalitelerindeki art, sektrler ve mesleklerdeki gelime ve deiimle orantl olarak ilerlemektedir. Dnya genelinde ortalama yaam sresinin uzamas, yeni hastanelerin ve salk merkezlerinin ina edilmesi, salk hizmetlerinin gncel ve yeniliki olmasn tetiklemektedir. Her sektr ve meslek gibi salk hizmetleri de insan hayatndaki bu deiimlere uyum salamak zorundadr. Salk hizmetlerinin tm geliim ve deiim halindedir. Salk hizmetlerinin en nemli igc ve paydalarndan birisi olan hemirelerde bu geliim ve deiimde en n sralarda yer almaktadr. Geliim, deiim ve yenilii tanmlayan inovasyon kavram, hemirelik mesleinde kendine yer bulmaya balamtr. Hemirelikte inovasyon sadece gelimeyi, deiimi ve yeniliki olmay aklama kalmaz, hemirelikte inovasyonu bir kltr haline getirmeyi kapsar. Bu kltre sahip hemirelik hizmetlerinde bakm kalitesi artarken maliyet ve zaman kayb da azalmaktadr. Bir kurumda inovasyon kltrnn oluturulmas iin; hemirelerin inovasyon gelitirebilmeleri iin olumlu alma ortamlar oluturulmal ve kaynaklara kolay eriim salanmal, kurumun yaps inovasyon srecini destekleyen zellikte olmal, hemirelerin fikirlerini gelitirebilmeleri iin desteklenmeli ve cesaretlendirilmeli, fikirlerin hayata geirilmesinde destek olunmal, yaratc dnmeleri iin eitimler ve uygulamalar yaplmaldr. Bu alma literatrn btnletirici bir derlemesidir. Bu derlemenin amac hemirelikte inovasyonun yeri ve nemine dikkat ekerek inovasyon kltrnn oluturulmas iin salk kurumlarnda yaplmas gerekenler konusunda bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: novasyon, novasyon kltr, Hemirelik, Hemirelikte novasyon