SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Berna AKTA
 


Keywords:NTERNET BAIMLILII VE RUH SALII HEMREL YAKLAIMI
 
Gemiten gnmze yaanan hzl teknolojik gelimelerin etkisiyle internet yaamn her alannda kendini gstermi ve internet kullanclarnn says milyarlara ulamtr. Gnmzde hayatmzn nemli bir paras haline gelerek byk bir poplerlik kazanan bu ara; iletiimi kolaylatrmas, sosyallemeyi ve zgvenini arttrmas, yalnzl azaltmas ve hayat daha konforlu bir hale getirmesi gibi ynlerden destekleyici bir ara grevi grmektedir. nsanolunun son yllarda bu denli hzl bir ekilde interneti kullanmas internetin patolojik ekilde kullanlarak zamann nemli bir dilimi olabileceini ve hatta bamllk yaratabileceini dndrtmektedir. Bu noktada, internet bamll ad verilen nispeten yeni ve endie verici bir kavramn ortaya kt sylenebilir. nternet bamll, internette ar zaman harcama ve interneti tekrarl ekilde srekli kullanma anlamna gelmektedir. nternet bamll, gnlk yaamda davransal bozulma ve psikolojik ilev bozukluu ile sonulanan sorunlu davranlar ortaya karm ve bu nedenle de byk bir halk sal problemi haline gelmitir. nternet bamllnn kresellemesi ve karmakl gz nne alndnda ruh sal hemireleri, bamlln ynetimi ve gnlk yaamda neden olduu sorunlarn zmnde aktif grev almas gereken salk profesyonelleridir. Ruh sal hemireleri sadece internet bamllnn deerlendirilmesi, tehis ve tedavisinde deil, ayn zamanda nlenmesinde de etkili rol oynayabilir. nternet bamllnda nleme, tan ve tedavi hizmetlerinde kaydedilen ilerlemeye ramen, ruh sal hemirelii yaklam konusu geni ve kefedilmemitir. Buradan yola karak bu derlemede internet bamllnda ruh sal hemiresinin rolnn vurgulanmas amalanmtr.

Anahtar Kelimeler: nternet, Davransal Bamllk, nternet Bamll, Ruh Sal Hemirelii, Teknoloji.