SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayegl AKCA, Tuba BLGEHAN
 


Keywords:KRONK HASTALIK YNETMNDE SALIK OKURYAZARLIININ ROL
 
Kronik hastalklar, bireysel, toplumsal ve ekonomik ynden ciddi etkilerinin olmas nedeniyle srekli izlem, takip ve iyi ynetilmesi gereken salk sorunlardr. Salk okuryazarl, bireylerin kendi saln gelitirmek ve yaam kalitelerini artrmak iin salk bilgilerine erimelerini, anlamalarn ve yorumlayarak salk uygulamalarnda kullanmalarn gerektiren temel bir yetkinliktir. Bu alma kronik hastalk ynetiminde salk okuryazarlnn roln ortaya koymaya ynelik literatr bilgisi salamak amacyla yaplmtr. Salk okuryazarl toplumda tm ya gruplarn etkileyen nemli bir yetkinliktir. Kronik hastala sahip bireylerin salk sorunlar nedeniyle salk konularnda daha fazla karar vermeleri gerekmektedir. Dk salk okuryazarl; dk salk bilgisi, salk bilgilerini ve salk eitimlerini anlamada glk, bireyin kendi salyla ilgili daha az sorumluluk almas, hastanede yat orannn artmas, kronik hastalklarda ila uyumsuzluu, daha fazla ila dozu atlama, reete edilen ilalar anlamada ve tedaviye uyumda zorlanma, ila ve besin etkileimi konusunda farkndalk eksiklii gibi sorunlara neden olmaktadr. Kronik hastalk ynetimini olumsuz etkileyebilecek bu sorunlarn nlenmesinde salk okuryazarl becerilerinin gelitirilmesi nemlidir. Kronik hastalklarda salk okuryazarlnn gelitirilmesine ynelik hemirelik uygulamalar arasnda, hastalk ve tedavi srecine ilikin eitim ve danmanlk salama, salkl yaam biimi davranlarnn gelitirilmesi, sal koruma ve gelitirme farkndalnn kazandrlmas uygulamalar yer almaktadr. Salk okuryazarlnn kronik hastala sahip bireyler tarafndan doru anlalmas, salk okuryazarln gelitirme uygulamalarna bireylerin katlmnn salanmas ve salk okuryazarlnn salk sistemine entegre edilerek gelitirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalk, Hastalk Ynetimi, Hemirelik, Salk Okuryazarl