SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aye Duygu ZBA, Glistan YURDAGL
 


Keywords:KLTREL YETERLLK VE KADIN DOUM HEMREL
 
Kiinin kazanm olduu bilgi ve deneyim olarak tanmlanabilen kltr, toplumdan topluma deiebildii gibi bireyden bireye de deimektedir. yle ki her karlama kltrel bir karlamadr denebilir. Kltrel yeterlilik; insanlarn edinmi olduklar kltrel deerlerini hogr ile karlamak, onlarn dnce ve davranlarna sayg duymaktr. Salk alannda kltrel yeterlilik ise; bakm verilen hastann kendi sal hakkndaki dnce, tutum ve davranlarn anlamak ve hastann deerlerine sayg duyulduunu yaplan bakm plan ve uygulamalar ile hastaya hissettirmektir. Hastann kltrel deerleri dikkate alnarak hazrlanan bir bakm planndaki en nemli faktr hemirenin kltrel yeterlilik durumudur. lkemizdeki kltrel eitlilik incelendiinde bu durum daha da nemli hale gelmektedir. Her kltrde lohusa uygulamas, yenidoan uygulamas farkl olabilmekte ve anne ya da bebek lmyle sonulanabilmektedir. Literatrde ayn lkede farkl kltre sahip insanlarn farkl oranlarda anne ve ocuk lmlerini belirten aratrmalara rastlanmaktadr. Farkl kltrden gelen annelerin kltrel inan, tutum ve davranlarnn anlalamamas sonucunda annelerin ciddi hastalk yaamalarna hatta lmlerine sebep olmaktadr. Anne ya da anne aday ile en fazla zaman geirecek olan hemire, anne hastalklar ve lmlerini nlemede nemli bir role sahiptir. Sz konusu farkl kltrden hastalar olduunda bu nemli rol daha da deer kazanmaktadr. Bu balamda hemirelerin kltrel yeterliliklerinin tespiti, eitimi ve geliimi gerekmektedir. Literatrde kltrel yeterlilik dzeylerinin eitimle arttn gsteren almalar mevcuttur. Hemirelerin kltrel yeterlilik dzeylerinin arttrlmas, i doyumunu ykseltmekte, hasta-hemire uyumunu, hastatedavi uyumunu, hastalarn hemirelere olan gvenini arttrmaktadr. Hastann kltrel deerleri dikkate alnmadan hazrlanan bir hemirelik bakm plan eksik ve hatal olabilecei gibi baarszlkla da sonulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemirelik, Kadn Doum Hemirelii, Kltrel Yeterlilik