SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bra ERTURUL
 


Keywords:YOUN BAKIM HASTALARINDA DELRYUM VE HEMRELK BAKIMI
 
Youn bakm hastalar, sedasyon tedavisi, arl ilemler, uyku sorunlar, oryantasyon bozukluu gibi faktrler nedeniyle deliryum geliimi asndan riskli grupta yer almaktadr. Kritik hastalarda akut beyin disfonksiyonunun yaygn bir tr olan deliryum, akut bilin bozukluu, oryantasyon bozukluu, dikkatsizlik ve deiken zihinsel durum ile karakterizedir. Deliryum, mekanik ventilasyon sresinde uzama, hastane kal sresinde art, mortalite, fiziksel bamllk, bilisel gerileme ve artan salk bakm giderleri ile ilikili bulunduundan youn bakm hastalarnda erken dnemde tanlanmas nerilmektedir. Bununla birlikte gnmzde youn bakm hastalarnda deliryum grlme oran %30 ile %80 arasnda deimektedir. Deliryum grlme oran yksek olmasna ramen tanlamasnn etkin ekilde yaplmad belirtilmektedir. Youn bakm hastalarnda deliryum tanlamas, hipoaktif, hiperaktif ya da karma tipte grlebileceinden ve hastalarda grlen srekli bilisel dalgalanmalardan dolay zorlu bir ilemdir. Literatrde yer alan rehberler deliryumun erken dnemde tanlanmas ve uygun giriimlerle nlenmesini nermektedir. Youn Bakm Tbb Dernei, ar, ajitasyon ve deliryum nleme ynergesinde, deliryumun nlenmesi ve ynetiminde multidisipliner kant temelli bakm paketlerini nermektedir. Deliryum ynetiminde ABCDEF bakm paketi, A (ary deerlendirin, nleyin ve ynetin), B (Sedasyondan uyanma ve spontan nefes denemeleri), C (analjezi ve sedasyonlarn seimine dikkat etme), D (deliryum izlem ve ynetimi (CAM-ICU)), E (erken dnemde egzersiz ve hareket) ve F (ailenin katlm ve yetkilendirme) eklinde kategorize edilmektedir. Youn bakm hemirelerinin ajite hasta ynetiminde yaygn olarak tercih ettikleri kimyasal ve fiziksel kstlama yerine nan-farmakolojik uygulamalara odaklanmalar, deliryumu tanlama ve nleme konusunda bilgi ve farkndalklarnn arttrlmas gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: deliryum, youn bakm, hemire, youn bakm nitesi