SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nuren KULAKA, Cemile AKTU
 


Keywords:YOUN BAKIM NTELERNDE FZKSEL TESPT KULLANIMI: GNCEL YAKLAIMLAR
 
Youn bakm nitelerinde tedavi edilen hastalarda deliryum ve ajitasyon gelime riski yksektir. Youn bakm ortamnn kendisi, mekanik ventilasyon kullanm, invaziv prosedrler, ar, korku, anksiyete, ar duyusal uyaranlar ve uyku dngs bozukluklar nedeniyle hastalarda stres ve ajitasyon grlebilir. Bu hastalar kontrol altna almak iin youn bakmlarda fiziksel tespit kullanlabilmektedir. Fiziksel tespit; bir kiinin kendi tercih ettii pozisyona serbest vcut hareketi ile eriimini engellemek iin vcut hareketlerini kstlayan eylem veya prosedr olarak tanmlanmaktadr. Fiziksel tespit tedaviye mdahaleyi nlemek iin faydal ve basit bir zm gibi grnse de aslnda ahlaki, hukuki, psikolojik ve fiziksel konular kapsayan karmak bir kavramdr. Youn bakm nitelerinde hemirelerin fiziksel tespit uygulama nedenleri; hasta gvenliini salamak, hastann yataktan dmesini ve solunum desteinin karlmasn nlemek, optimal hemirelik bakmn salamak ve hastaya ciddi zarar verebilecek planlanmam teraptik mdahaleleri nlemek olarak bildirilmitir. Bunula birlikte fiziksel tespit kullanmnn acmasz bir eylem ve hastalarn zerkliini engelleyen bir durum olarak alglanmas nedeniyle insani deerler ile elien ahlaki bir ikilem olduu savunulmaktadr. Hemirelik uygulamalarnda fiziksel tespiti azaltmann nndeki engeller arasnda; yksek i yk, kaynak eksiklii, inanlar, hasta gvenlii endiesi, bilgi eksiklii ve iletiim sorunlar saylabilir. Fiziksel tespit kullanm azaltmak iin; fiziksel tespit uygulamaya ynelik klavuzlarn oluturulmas, alternatif cihazlarn kullanm, yksek risk grubundaki hastalarn belirlenmesi, hasta ve alan eitimi, disiplinler aras bir yaklam salanmas, krize mdahale ekiplerinin gelitirilmesi ve daha fazla hemire istihdam yer almaktadr. Bu bilgiler dorultusunda bu derlemenin amac youn bakm nitelerinde fiziksel tespit kullanmndaki gncel yaklamlar, etkilerini ve sonularn belirlemektir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel tespit, hasta, youn bakm