BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vesile ADIGÜZEL, Taner ADIGÜZEL
COVİD-19 NEDENİYLE EVDE KALAN ÇOCUKLAR
 
Pandeminin insanlar üzerindeki yüksek etki derecesi virüsün enfektivitesine ve virülansına, toplum bağışıklığına, bireylerin yaşam alışkanlıkları ve sosyo ekonomik durumlarına, bireylerin ülkeler ve şehirler arası mesafe aşım kolaylıklarına, bireylerin yaşamında ve çalışma hayatındaki taşıdığı risk faktörlerine, bulundukları ülkedeki sağlık hizmetlerinin kalitesine ve salgın etkenin iklime bağlı olarak olumlu ya da olumsuz tavır değiştirme kabiliyetine sahip olmasına göre değişiklik göstermektedir. Salgının yayılmasını önlemek adına alınan önlemler kapsamında okulların kapatılması ve ardından 20 yaş altı genç ve çocukların evden çıkma kısıtlaması uygulanmıştır. Çocuklar bu kısıtlamanın ardından hem okullarından hem de sosyal yaşam alanlarından uzaklaşmıştır. Covid-19 sebebiyle uygulanan karantina kapsamındaki önlemler çocukların sosyal yaşam alanlarından uzaklaşmalarına, okul ve arkadaşlarından ayrı kalmasına neden olmuştur. Bunun yanında çocukların evde kaldığı süre içinde değişen yaşam tarzına uyum sağlamak, sınıf arkadaşlarından uzak kalmak, sınırlı ev alanı, enfeksiyonun varlığı, can sıkıntısı ve evde hapsolma duygusu çocuğun fiziksel sağlığının yanı sıra ruh sağlığı algısında da bozulmalara yol açabilir. Evde geçirilen bu süreçte çocuklara psikososyal desteği sağlayabilecek en iyi kaynak ebeveynleridir. Ebeveynlerin bu zorlu süreçte çocuklarına yanında olduklarını hissettirmeleri çocuğun üzerinde hem fiziksel hem de ruhsal açıdan olumlu sonuçlar doğuracağı söylenebilir. İyi ebeveynlik becerisi başlığı altında çocuklarına sağlık davranışı öğretme, çocuğun ihtiyaçlarını anlama ve saygı gösterme evde geçirilen bu dönemin daha az sıkıntı ile atlatılmasına etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Çocuk, Evde kalma 


Keywords: