BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva TEL, Meral KELLECİ, Özge KISAOĞLU
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SANAL SİMÜLASYON UYGULAMALARININ KULLANILMASI
 
COVID-19 salgını, dünya genelinde yaşamın her alanlarında olduğu gibi eğitimde özellikle mesleki uygulamalı eğitimde çok büyük değişikliklere neden olmuş, yeni yöntem ve tekniklerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Dünyada ve ülkemizde salgını kontrol altına alma ve sağlığı koruma önlemleri olarak yüz-yüze eğitimden online uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu anlamda öğrencilerin yüz yüze öğrenme fırsatları ve uygulamalı klinik deneyimlere katılımları salgının önlenmesi amacı ile askıya alınmış olup bu durumun ne zaman sonlanacağı da belirsizliğini korumaktadır. Pandemi nedeni ile eğitimin online uzaktan yürütülmesi öğrenmenin etkinliğini artıracak yöntem ve tekniklerin araştırılması ve kullanılması çabasını artırmıştır. Online uzaktan eğitimde öne çıkan eğitim yöntemlerinden birisi de sanal simülasyon uygulamasıdır. Günümüzde bilgisayar tabanlı sanal simülasyonun mesleki uygulamalarda kullanımı giderek artmaktadır. (1). Sanal simülasyon, hemşirelik eğitiminde çeşitli becerilerin etkili bir şekilde öğretilmesini kolaylaştıran ve gelişmekte olan bir teknolojidir (2). Sanal simülasyonlar, son derece gerçekçi oldukları ve yüksek düzeyde öğrenci katılımı sağladıkları için yüksek kaliteli öğretim yöntemi olarak kabul edilmektedir (3-5). Herhangi bir düzeyde simüle edilmiş uygulama deneyimlerinin, öğrencilerin klinik becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünme kapasitesini artırmak ve yeni kavramları öğrenmelerine yardımcı olmanın etkili bir yolu olduğuna dair birçok kanıt mevcuttur (6-11). Yükseköğrenim düzeyinde hemşirelik eğitim programını şekillendiren, hemşire eğitimciler için önemli bir kuruluş olan NLN (National League for Nursing) tarafından COVID-19 pandemi sürecinde önerilen ve dünyada daha yaygın olarak kullanılmaya başlayan birçok sanal simülasyon uygulaması mevcuttur. Bunlardan bazılarına ücretsiz olarak (Ryerson University and George Brown College Virtual Healthcare Experience, NEXUS Learning System, Montgomery College Nursing Simulation Scenario Library, Canada Sim-ONE scenario Exchange, PULSE..vb) bazılarına da ücretli olarak erişilebilmektedir (VSim for Nursing, Shadow Health, NurseThink vclinicals..vb). Bu derlemenin amacı hemşirelik eğitiminde COVID-19 salgını sırasında kullanılacak ve sonrasında da yararlanılabilecek sanal simülasyon uygulamalarını hakkında literatür bilgisi sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: sanal simülasyon, online uzaktan eğitim, hemşirelik 


Keywords: