BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevgi KESKİN, Arzu BABACAN, Ali ATÇI, Ezgi SARI, Ersen YEŞİLKAYA
COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDEKİ ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN ACİL SERVİS ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Hemşirelik mesleği varlığını devam ettirmek, kaliteli bakım sunmak, hasta memnuniyetini arttırmak, sağlık için ayrılan bütçeyi etkili kullanmak durumundadır. Ayrıca gelişen teknolojinin ve artan rekabetin yanı sıra bilimsel bilginin önem kazanması inovasyonun hemşirelikte gerekli olmasının nedenlerindendir. Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019’da yeni tip bir koronovirüs tespit edilmiştir. Virüsün Çin dışında diğer ülkelere yayılması sonucu Dünya Sağlık Örgütü 11.03.2020’de ‘’pandemi’’ ilan etmiştir. Türkiye’de ilk vaka 12.03.2020’ de bildirilmiştir. Bu dönemde sağlık çalışanları kendilerine ve ailelerine virüsü bulaştırma riski, çocuklarına yaklaşamamak, evde sürekli maske kullanmak, iş yükünün artması, belirsizlik ve bilgi eksikliğinin olması gibi nedenlerle olumsuz etkilenmişlerdir. Bu araştırma, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çalışan hekim ve hemşireleri kapsamaktadır. Bu çalışma pandemi döneminde acil servis işleyişindeki değişikliklerin uygulanmasında hekim ve hemşire grubunun katkısının olup olmadığı ve oluşan yeni şartlara ne derece uyum sağladıklarını sayısal verilerle açıklamak amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışmada 13 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Katılımcıların tamamının pandeminin başlangıcından itibaren güncel algoritmaları kapsayan hizmet içi eğitim aldıkları, %89,2’sinin öz bakım ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik olduğu, %81,1’inin bu hastalığa yakalanmaktan korktuğu,%17,6’sının bu hastalığa yakalandığı, %52,7’sinin enfekte hasta bakımı için yapılan düzenlemeleri yeterli bulduğu saptanmıştır. Cinsiyet ve bu hastalığa yakalanma arasındaki ilişki ile meslek ve bu hastalığa yakalanma korkusu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0,05). Sonuç olarak pandemi döneminde sağlık çalışanları bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin takviyeleri almaktadır. Sağlık çalışanları kişisel koruyucu ekipmanların hastalığa yakalanma riskini azaltacağının bilincindedir. Sağlık çalışanları bilimsel bilginin öneminin farkında olup covid-19’la ilgili güncel algoritmaları takip etmekte ve inovasyonu davranış haline getirmektedir. Ayrıca sağlık çalışanlarının değişen çalışma koşullarına uyum sağladıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hemşirelikte inovasyon, Pandemide sağlıkçılar 


Keywords: