BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz KURTARAN
COVİD PANDEMİSİNDE KADINA ŞİDDET VE TEKNOLOJİ TEMELLİ PSİKİYATRİK MÜDAHALELER
 
Şiddet, güç ve baskı uygulayarak, kişinin bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan durumlardır. Bu derleme, Covid Pandemisinde Kadına Şiddet ve yaşadıkları ruhsal sorunlara teknoloji Temelli Ruhsal Müdahalelerin etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Ana Metin: Yaygın olarak görülen aile içi şiddet, şiddete maruz kalan kişinin ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. COVID-19 salgını ve izolasyon dünya genelinde bireylerde anksiyete, intihar, uyku bozukluğu, depresyon, şiddet gibi ruhsal sorunlara neden oldu. Şiddet her kesimde görülebilir, ama incinebilir gruplarda görülme oranı daha yüksektir (1,2). İncinebilir gruplardan biri de kadınlardır ve eş şiddeti büyük risk taşımaktadır. Şiddete maruz kalan kadınlar sosyal uyumsuzluk, depresyon, anksiyete bozuklukları, düşük benlik saygısı, stres, alkol kullanımı ve intihar girişimi açısından daha yüksek risk altındadır (1,2). Şiddet gören kadınlarda psikoeğitim ve terapi müdahaleleri ruhsal sorunların tedavisinde etkili rol oynamaktadır. Ama bu kadınlara ulaşmak zordur ve Covid dönemi bu zorluğu arttırmaktadır. Yüz yüze yerine teknoloji temelli terapi ve psikoeğitim müdahalelerin kadınların baş etme güçlerini arttıracağı düşünülmektedir (3,4,5). Sonuç: Literatür tarandığında online ve telefonla psikiyatrik müdahale programlarının, ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanımının arttığı ve etkili olduğu saptandı (6,7,8,9) Covid döneminde şiddet gören kadınları tanılama ve güçlendirme,baş etmelerini güçlendirme, tüm aileyi ve kadını ruhsal bozukluklardan koruma amaçlı müdahalelerde de teknoloji temelli yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Kadına şiddet konusunda müdahaleler sınırlı olsa da, benlik saygısı, sosyal destek, şiddet tanılama, iletişim becerileri, yardım isteme becerileri, yasal konularda danışmanlık konularında müdahale programlarının şiddet gören kadınları ruhsal yönden güçlendirip koruyacağı düşünülmektedir (1,2,3,4,5).

Anahtar Kelimeler: Kadına şiddet, Covid, Ruhsal sorun, Anksiyete 


Keywords: