BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyma DEMİRALAY, İlkay KESER
GÜNCEL BİR HEMŞİRELİK MÜDAHALESİ; HAYVAN DESTEKLİ UYGULAMALAR İÇİN UYGULAMA PROTOKOLÜ
 
Sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler, hemşirelik bakım ve hizmetinin sunulmasında güncel müdahalelerin gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu güncel müdahalelerden biri de hayvan destekli uygulamalardır. Hemşirelik müdahalesi olarak hayvan destekli uygulamaların kullanımı dünyada yaygın ancak ülkemizde çok sınırlıdır. Hayvan destekli uygulamalar, sağlık profesyonelleri tarafından, belirli protokollere uygun olarak yapılandırılmakta ve farklı bir çok hasta grubunda uygulanabilmektedir. Bu çalışmanın uygulama grubu 8-11 yaş arasındaki bedensel engelli çocuklardan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında, literatürde uygulanan hayvan destekli uygulama protokolleri incelenerek, ülkemize ve seçilen uygulama grubuna özgü olacak şekilde, uygulanabilir bir hayvan destekli uygulama protokolü oluşturmak amaçlanmıştır. Hemşirelik müdahalesi olarak uygulanan hayvan destekli uygulama protokolleri taranmış, uygulanabilir müdahaleler seçilmiş, engelli çocuklara yönelik bir uygulama protokolü oluşturulmuştur. Oluşturulan protokol kapsamında, uygun katılımcıların ve uygulama alanının belirlenmesi, uygulama hayvanının seçimi, ve hayvanların uygulamaya hazırlanması konusundaki ilkeler belirlenmiştir. Engelli çocuklarla yapılacak hayvan destekli uygulama protokolü, uygulama hayvanına ilişkin uygulamaları ve aktiviteleri kapsayan yapılandırılmış yedi oturumdan oluşturulmuştur. Oturumlarda, hayvanlar ile aynı ortamda şarkı söyleme, boyama, resim yapma, hikaye anlatma, fizik egzersizleri, yürüme, sevme, okşama, tarama, besleme ve bakım verme aktiviteleri planlanmıştır. Planlanan aktiviteler kapsamında, bireyin aktiviteye katılımını sağlayacak eşyalar/malzemeler araştırmacı tarafından materyal olarak kullanılmıştır. Planlanan hayvan destekli uygulama protokolü yedi hafta, haftada bir oturum olacak şekilde uygulanmıştır. Sonuç olarak, oluşturulan hayvan destekli uygulama protokolünün bu grup için uygulanabilir bir program olduğu görülmüştür. Hemşirelik girişimi olarak, hayvan destekli uygulama protokolünün farklı uygulama gruplarında uygulanması ve bu çalışma sonuçlarının literatüre kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Hemşirelik araştırmalarında hayvan destekli uygulama protokollerinin kullanıldığı çalışmalara daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik müdahalesi, hayvan destekli uygulama, uygulama protokolü, engelli çocuk 


Keywords: