BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esin TUFAN, Mustafa KURT, Derya Yüksel KOÇAK
İNFERTİLİTEDE PSİKOLOJİK SÜREÇ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
İnsanlarda infertilite, bir erkek ve kadın partnerin dahil olduğu kontrasepsiyon olmaksızın bir yıllık cinsel ilişkiden sonra gebe kalamama durumudur. En az bir yıl boyunca gebe kalamama oranı çalışmalarda %12-%28 arasında değişmektedir. Erkek infertilitesi infertilite vakalarının% 20–30'undan sorumluyken,% 20–35'i kadın infertilitesine bağlıdır ve % 25–40'ı her iki kısımdaki birleşik problemlerden kaynaklanmaktadır. Çiftlerin %15 civarında çiftte ise neden bulunamayıp sorun açıklanamayan terimi ile ifade edilir. Sterilite ise çocuk meydana getirme potansiyelinin olmamasını ifade eder. Bu bireylerin bebek arzusu ise yasal olanaklar izin verdiği sürece donasyon vb. tekniklerle yerine getirilir. İnfertilite bireylerin sağlığını fiziksel olarak tehdit etmemekle birlikte toplum içinde maruz kaldıkları algı ve damgalanma, en azından damgalanma korkusu, çiftleri birbirine daha sıkı bağlayacak, hayatlarında yer işgal edecek ve zaman ayıracakları yeni bir birey meydana getirme arzusu, tedavilerin maliyeti, manevi sıkıcılığı, sonucun belirsizliği, diğer çiftlere göre nispeten ilerlemiş yaş, geçirilmiş başarısız tedavilerin birikimi çifti bebek olmadıkça maddi manevi yıpratmaya devam edecektir. Tüm bunlar bizleri infertil çiftlerin psikolojik açıdan desteklenmesinin, gerekli olduğu sonucuna götürür. İnfertilitede psikolojik danışmanlığın yanı sıra infertil durumun yarattığı yıkıcı duygularla baş edebilmek ve çiftin infertil olmaya yönelik ambivalan duygularını açıklığa kavuşturmalarına yardımcı olmak, çocuk sahibi olmak için kullanılacak tedavi yöntemlerine dair ambivalan duygularını açıklığa kavuşturmalarına yardımcı olmak, hemşirelik bakım sürecinde yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Psikolojik Süreç, Hemşirelik Bakımı 


Keywords: