BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
ÖZEL GEREKSİNIMLI ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERININ DESTEKLENMESINDE HALK SAĞLIĞINDA YENILIKÇI UYGULAMALAR: ÜÇLÜ YAKLAŞIM
 
Herkesin yaşama, sevme, çalışma, eğlenme ve toplumları içinde arzlarının peşinden gitme hakkı vardır. Bunu tüm insanlar için gerçeğe dönüştürmek, zihinsel ve gelişimsel yetersizliği olan insanlar ve ailelerinin iyi bir yaşam sürmek için ihtiyaç duydukları desteğe yönelik düşüncelerin yeniden şekillendirmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Halk sağlığı uygulamaları yalnızca resmi hizmetlere odaklanmak yerine tüm aileyi desteklemek için esnek ve entegre yenilikçi stratejiler keşfetmeye çalışmaktadır. Burada özetle amaç, ebeveynler arasında birlik sağlama, kendilerini savunma ve kardeş hareketlerine odaklanarak tüm aileyi desteklemektir. Öncelikle öz- savunuculuk (self-advocacy), ebeveyn ve kardeş hareketi, özel gereksinimli bireylerin (ÖGB) yaşam kalitesini iyileştirmek için uzun yıllardır ayrı ayrı çalışmaktadır. Son zamanlarda, bu üç hareket benzersiz bir güç oluşturmak için "üçlü yaklaşım" (triad approach) adıyla birleşmeye başladı. Bu yaklaşım ile aileleri birbirine bağlamak, aileler için politikaları ve uygulamaları geliştirmek ve engelli bireyler ve aileleri için bir ses olarak hizmet sunmak adına yeni stratejiler denemek için ön saflarda ABD genelinde ve Uygulama Topluluğu (Community of Practice) eyaletlerinde birlikte çalışılmaktadır. Bu ailelere daha iyi bir hayat sunmak için birlikte çalışmak Uygulama Topluluğunun temelini oluşturmaktadır. Aile ve çocuklarının desteklenmesinde ve istenilen kaliteli yaşama erişmede kilit rol sistem değişikliğidir. Sistem değişikliği, ailelere sunulan desteklerdeki yenilikler, onu daha etkili ve esnek hale getirecek altyapı değişiklikleri ve kuruluşlar ve toplumla işbirliği kurulan yenilikçi yaklaşımlarla yönlendirilir. Aile ve öz-savunuculuğun sesi, değerler ve liderlik adeta yangının başlaması için bir yakıt ve sistem değişikliğini daha bireysel hale getiren katalizörlerdir. Üçlü yaklaşım, daha güçlü ilişkiler ve işbirlikleri kurmakla ilgilidir. Destekler, hizmetler, programlar vb. tasarlanırken, sadece hizmet alan kişilerin değil, aynı zamanda ailenin tüm üyelerinin dikkate alınması oldukça önemli ve gerekli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli çocuk, ebeveyn, halk sağılığı, üçlü yaklaşım. 


Keywords: