BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
PANDEMİ AÇISINDAN RİSK GRUBU BİREYLERDE PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİ
 
Koronavirüsler (CoV), Orta Doğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) gibi ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir virüs ailesidir. Covıd-19, enfekte olan birçok insanda mevsimsel grip şeklinde hafif seyirli bir hastalığa neden olurken, yaşlı insanlar ve diyabet, akciğer hastalığı ve diğer kronik durumlar gibi komorbiditesi olan bireylerde daha şiddetli belirtiler göstermektedir. İmmün sistemin ve proinflamatuar sitokinlerin etkisinin azalmasına neden olan kronik hastalıklar, pandemi sürecindeki bireyleri daha savunmasız hale getirmektedirler. COVID-19 pandemi sürecinde insanların yaşadıkları fiziksel semptomlar kadar insanların bu salgın hastalığa yönelik sergiledikleri davranış ve tepkileri de önem arz etmektedir. COVID-19 pandemisinde yüksek riske sahip bireylerin hastalığa yönelik belirtileri bilmeleri ve kendilerini neden izole etmeleri gerektiğinin anlaşılması son derece önemlidir. Bireyler pandemiye bağlı oluşan belirsizlik ve rutin alışkanlıkların bozulması ile birlikte çeşitli düzeylerde kaygı, korku ve öfke yaşamaktadır. Bireyler, normal hayatlarına ne zaman döneceklerine dair net bir bilgiye sahip olmaksızın evlerine kapanmış şekilde yaşamaktadır. Bu süreçte yaşlıların fiziksel sağlık sorunlarının artması izolasyonun psikolojik yükünü daha da ağırlaştırmakta olup, yaşlı bireylerin ruhsal durumu da fiziksel sağlık durumunu doğrudan etkilenmektedir. Bu bağlamda yüksek riske sahip bireyler açısından evde izolasyon süresince iyilik hali bir bütün olarak ele alınmalı ve profesyonel destek sistemleri ile güçlendirilmelidir. Bu derlemenin amacı pandemi açısından risk grubu bireylerde pandemi sürecinin etkilerini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Risk Grubu Bireyler, Pandeminin Etkileri 


Keywords: