BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON VE HEMŞİRELİK
 
Sağlık sektörü için hayati bir öneme sahip olan inovasyon, beraberinde getirmiş olduğu yenilik ve ilerlemelerle toplumun refah düzeyi ve yaşam kalitesi için temel bir belirleyicidir. İnovasyon kavramı ilk kez Peter Drucker tarafından dile getirilmiş olup, Drucker, “Innovation and Entrepreneurship” adlı kitabında inovasyonu “kaynaklara yenilik yapabilme kapasitesi kazandırma eylemi” olarak tanımlamıştır. Hemşirelikte inovasyon kavramı yeni yaklaşımların, teknolojilerin ve çalışma biçimlerinin geliştirildiği bir süreç olarak açıklanmaktadır. Günümüzde hemşire yetiştiriciler olarak akademisyen hemşirelerin müfredat programlarını inovatif düşünmeyi destekleyecek şekilde düzenlemeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur. Globalleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte hemşireler yetiştirebilmek için hemşirelik eğitiminde inovatif stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda hemşirelik bakımında kalite ve akreditasyon çalışmalarını hızlandırarak, eğitimde standardizasyon sağlanmalı, toplum temelli hemşirelik uygulamaları artırılarak sağlık ve sanayi iş birliği gerçekleştirilmelidir. İnovatif uygulamalar hemşirelik bakım kalitesinin geliştirilmesi, bakım maliyetlerinin azaltılması, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelikte bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasında önemli bir yere sahiptir. İnovasyon sağlık hizmetlerinin her alanında birey ve toplumla çalışan hemşire için fikirlerini pazarlamaya dönüştürebileceği ve sağlık hizmetlerine katkı sağlayabileceği bir alandır. Ancak hemşirelerin hem çalışma hem de eğitimlerinde bu konuda bilgilendirilmesi ve cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda hemşirelik lisans eğitiminden başlamak üzere lisansüstü ve hizmet içi eğitim süreçlerinde inovasyona yönelmesi ve bu alanda yenilikçi yaklaşımları takip etmesi önemlidir. Bu çerçeve de hemşirelik eğitim programları güncel yaklaşımlar göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, İnovasyon, Hemşirelik 


Keywords: