BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vesile ADIGÜZEL, Kübra TAN, Esra BEKİRCAN, Ayşe OKANLI
TÜRKİYE COVİD-19 SAĞLIK ALGISI
 
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs (Covid-19) salgını uluslararasında yayılmıştır. Virüsün neden olduğu hastalık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19'un, insan Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ile ilişkili beta-korona virüslerinin bir klonu olduğu belirtilmiştir. COVID-19 hızlı yayılma özelliğine sahip olduğu için toplumların sağlık sistemlerinde zorluklara neden olmuştur. SARS ve Ebola gibi, COVID-19 da sağlık üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir ve fiziksel hasara sebep olduğu saptanmıştır. COVID-19, dünya çapında yaşamı tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. Bireyin sağlık durumunu etkileyen sağlık davranışlarının oluşumu ve bu davranışların nasıl değiştirilebileceğine bakıldığında bireyin sahip olduğu inançlar, tutumlar ve algılar sağlık davranışlarını etkileyen faktörler olarak belirtilmektedir. Sağlık algısı, sağlığın çok yönlülüğünü yansıtır. Sağlık algısı, kişinin biyolojik, psikolojik, ve sosyal durumunu kendi değerlendirmesini sağlayan bir göstergedir.Sağlık algısını pek çok faktör etkiler. Davranış, tutum, inanç, bireyin sağlık-hastalık tecrübesi, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, boy, kilo gibi çeşitli bireysel faktörler de kişinin sağlığını ve sağlık algısını etkiler. Sağlık algısı ayrıca bireyin yaşadığı fiziksel ve sosyal çevreden, içinde yaşadığı toplumun kültürel yapısı ve geleneklerinden de etkilenir. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci düşünüldüğünde Covid-19 varlığı bireylerin sağlık algılarında değişimlere sebep olabileceği ve bu değişimlerin davranış, düşünce ve yaşam biçimi şeklinde olabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sağlık Algısı, Pandemi 


Keywords: