BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva SERT, Serap ÇETİNKAYA ÖZDEMİR
TÜRKİYE’DE PANDEMİ DÖNEMİNDE COVİD 19 İLE İLGİLİ YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
 
Giriş ve amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de pandemi döneminde COVİD 19 ile ilgili yapılan tez çalışmalarının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma 2020 yılında Türkiye’de yayımlanan toplam 25 tez çalışmasını kapsamaktadır. Bu tezlere Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) “Ulusal Tez Merkezi” sitesinden ulaşılmış olup “Covid 19”, “Korona” ve “Pandemi” kavramları girilerek ulaşıldı. Çalışmada elde edilen bulgular yüzde, frekans kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Ulusal Tez Merkezi’nde 13 yüksek lisans ve 12 tıpta uzmanlık tezine ulaşıldı. Tezlerin antropoloji (1), ilk ve acil yardım (1), kadın hastalıkları ve doğum (1), psikiyatri (2), psikoloji (1), anestezi ve reanimasyon (2), işletme (4), endüstri ve endüstri mühendisliği (2), iç hastalıkları (3), bilgisayar mühendisliği (2), klinik bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları (1), eğitim ve öğretim (2), çocuk sağlığı ve hastalıkları (1), spor (1) ve aile hekimliği (1) alanlarından olduğu saptandı. Tezlerin %52’sinin sağlık alanında yapıldığı belirlendi. Tezlerin yanlış bilgi salgını (1), görüntüleme yöntemi (1), psikolojik durum (7), Covid 19 farkındalığı (1), ekonomi (4), mortalideki risk faktörleri (1), endüstri (2), pandeminin diğer hastalık yönetimine etkileri (1), Covid 19 tedavi etkinliği (1), Covid 19’lu hastalarda cinsiyetin etkisi (1), Covid 19 vaka tahminleri (1), Covid 19’un böbrek sağlığı üzerine etkisi (1), Covid 19 döneminde web konferansı (1), internet bağımlılığı (1) ve bilgi düzeyi (1) konularında olduğu görüldü. Sonuç ve Öneriler: Tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans çalışmaları olduğu, en fazla işletme alanında yapıldığı ve Covid 19’un psikolojik durum üzerindeki etkisisinin incelendiği saptandı. Bu tez çalışmaları göz önünde bulundurularak pandemi sürecine yönelik inovatif farklı çalışmaların da yapılması ayrıca çalışma sayılarının ve niteliğinin artırılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Korona, Pandemi 


Keywords: