BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
YARA BAKIMINDA BAL VE BALMUMU KULLANIMI
 
Bal, bir yara örtüsü olarak birçok işlevi yerine getirir. Yapışkan bir sıvı olan balın kalın kıvamı yara ile dış çevre arasında bir bariyer oluşturur, yarayı nemlendirir ve bakterilere karşı korur. Baldaki yüksek şeker ve diğer çözünen madde konsantrasyonu subdermal dokudan sıvıyı çeken güçlü bir ozmotik gradyan oluşturur. Bu özellikleri ile bal etkin bir yara bakımı ürünüdür. Bir bal ürünü olan balmumu da aynı bal gibi cilt üzerinde bir film oluşturarak birçok dış faktöre karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Aynı zamanda balmumunda bulunan karoten değerli bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini kollajen yıkımını geciktirir, epidermiste mitotik bölünmeyi uyarır ve böylece hasar sonrası cildin daha erken yenilenmesini sağlar. Bal mumu tek başına ya da yara iyileşme süreci üzerinde olumlu etkileri olan zeytinyağı ve flavonoidler ile birlikte kullanıldığında, antibakteriyel ve antifungal bileşinleri ile deri hücreleri tarafından sitokinlerin üretimini etkiler. Bal ve bal ürünlerinin yara bakımı ve iyileşme süreci üzerine olan etkileri incelendiğinde, çok çeşitli alan ve uygulamalar da balın tedavi edici özelliklerinden yararlanıldığı görülmektedir. Sağlık bakım uygulayıcılarından biri olan hemşireler yara bakımı konusunda hayati bir rol üstlenmektedirler. Bu bağlamda hemşire, yara iyileşmesinin temel ilkeleri doğrultusunda hastanın yarası için gerekli değerlendirmeyi yaparak, en iyi yara bakım ürününe karar verip kullanarak hasta çıktılarının iyileşmesine yardım edebilir ve sonuçta hasta memnuniyetinin artmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Yara, Bal, Bal Mumu 


Keywords: