PROPOSAL PROGRAM

 

 

 

KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM 

 

 

 

AÇILIŞ/OPENING 

 

 

 

14KASIM/NOVEMBER 2019 

 

 

 

KAYIT/REGISTRATION : 9:30 -17:30 

 

 

 

09:30 – 09:45 

 

 

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem

 

 

 

Açılış Konuşması/Opening Speech 

 

 

 

Prof. Dr. Ümran SEVİL

 

 

 

09:45 – 10:00 

 

 

 

Konferans Başkanı (Chair of Conference) 

 

 

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS 

 

 

 

10:00 – 12:00

 

 

 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ümran SEVİL

 

 

 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

 

 

 

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN 

 

 

 

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

 

 

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK

 

 

 

12:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATI

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 1 

 

 

 

Tarih ve Saat/DateandTime           : 14.11.2019 – 13:00 – 14:15 

 

 

 

Salon A/Saloon A                            

 

 

 

Oturum Başkanı(Head of Session) Dr. Aslı ER KORUCU

 

 

 

Arife ÇAKIN, Dilek ÖZMEN

HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Aslı ER KORUCU, İlknur Münevver GÖNENÇ

SANAL HEMŞİRE AVATARLARI

Ayla KAYA, Ayşegül İŞLER DALGIÇ

HEMŞİRELIK EĞITIM SÜRECI IÇIN KAVRAMSAL BIR MODEL ÖRNEĞI: PROFESYONEL DEĞERLER GELIŞIM SÜRECI MODELI

Ayla KAYA, Duygu YILDIZ KEMER, Ayşegül İŞLER DALGIÇ

DİJITAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKI ETKILERI: MEVCUT DURUM VE AILELERE ÖNERILER

Ayla KAYA, Nimet KARATAŞ

PEDİATRI HEMŞIRELIĞINDE TEKNOLOJI KULLANIMININ YERI VE ÖNEMI: LITERATÜR DERLEMESI

Berna DİNCER, Hacer ATAMAN

YÜKSEK DÜZEY GERÇEĞE UYGUN SİMÜLASYONUN HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ BILGI, MEMNUNIYET VE ÖĞRENMEDE KENDINE GÜVEN DÜZEYINE ETKISI

Gül ASLAN, Özden KARAKOÇ, Merdiye ÖZTÜRK

SAĞLIĞA İLİŞKİN WEB SAYFALARININ KALİTESİNE VE YETERLİLİĞİNE BAKIŞ(POSTER SUNUM)

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 2 

 

 

 

Saat ve Tarih/DateandTime           : 14.11.2019 – 13:00 – 14:15

 

 

 

Salon B/Saloon B                             

 

 

 

Oturum Başkanı (Head of Session) Dr. Öğr. Üye. Dilek DORUK KONDAKCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Betül MAMMADOV

AİLELERİN VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN GELENEKSEL UMBİLİKAL KORD KLEMPİNDEN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

Betül MAMMADOV

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ TIBBİ ALETLER VE ORGAN EĞİTİM MODELLERİ

Betül MAMMADOV, Ayten ŞENTÜRK ERENEL

SEZERYAN SONRASI DÖNEMDE KADINLARIN CİNSEL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Betül MAMMADOV, Gülşen VURAL

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ YENİ TASARIM UMBİLİKAL KORD KLEMPİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Cennet ÇİRİŞ YILDIZ, Hasan ATAR, A. Nefise BAHÇECİK

HEMŞİRELERDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİM DÜZEYİNİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

Dilek DORUK KONDAKCI

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN YENİ TEKNOLOJİLER

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Semra AÇIKSÖZ, Nurdan YALÇIN ATAR

BİR HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI OLARAK TAMAMLAYICI TEDAVİ(POSTER SUNUM)

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 3 

 

 

 

Saat ve Tarih/DateandTime           : 14.11.2019 – 13:0 – 14:15 

 

 

 

Salon C/Saloon C                              

 

 

 

Oturum Başkanı (Head of Session) Dr. Öğr. Üye. Dilek YILDIRIM

 

 

 

 

 

 

 

Dilek YILDIRIM, Özlem AKMAN

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Esin ESER, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin KAYADİBİ, Sinan ZEHİR, Merve TÜRKMEN, Mesut SEZİKLİ

AFİLİYE ÜNİVERSİTE / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE BİRİMİNİN YAPILANMA SÜRECİ VE KOORDİNASYONU; HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE FAALİYETLERİ VE VERİMLİLİĞİ

Evrim YAŞAR CİMBER

ÇALIŞAN KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İŞYERİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ:FORD OTOSAN UYGULAMASI

Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU

HİPERTANSİF HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ

Hasan Hüseyin MUTLU, Berna DİNÇER, Hacer ATAMAN, Nurgül BULUT, Hacer Hicran MUTLU

TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ E-ÖĞRENME VE EĞITIMDE TEKNOLOJI KULLANIMINA YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

Nurşehpal KARAOĞLU, Özlem METREŞ

HEMŞİRELERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER(POSTER SUNUM)

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 4 

 

 

 

Saat ve Tarih/DateandTime           : 14.11.2019 – 13:0 – 14:15 

 

 

 

Salon D/Saloon D                             

 

 

 

Oturum Başkanı (Head of Session)Dr. Öğr. Üye. Hatice ÖNTÜRK

 

 

 

 

 

 

 

Hatice ÖNTÜRK

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SYMPTOMS OF MIGRAINE ATTRACTIONS AND PAIN VIOLENCE AND QUALITY OF LIFE

Merdiye ÖZTÜRK, Özden KARAKOÇ, Gül ASLAN

KİŞİSEL ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Semra AÇIKSÖZ, Nurdan YALÇIN ATAR, Kürşat Nuri BAYDİLİ

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ

Remzi AKTÜRK

DİYABETİK HASTALARDA KOLONOSKOPİ İÇİN BARSAK HAZIRLIĞI

Sakine YILMAZ, Sibel PEKSOY

DRONLAR GELECEĞİN EN YAYGIN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR Mİ?

Seval SARIYER, Betül SÖNMEZ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN HİZMETKAR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ HEMŞİRELERİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARINA VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ

Semra MEMİŞ, Betül OKUYAN, Mesut SANCAR, Betül AKÇAY, Halide VAROL, Onursal VARLIKLI

KLİNİK ECZACININ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALAN YAŞLI HASTALARIN BAKIMINDAKİ OLASI GÖREVLERİ(POSTER SUNUM)

 

 

 

 

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 5 

 

 

 

Saat ve Tarih/DateandTime           : 14.11.2019 – 14:30 – 15:45

 

 

 

Salon A/Saloon A                           

 

 

 

Oturum Başkanı (Head of Session) Dr. Aslı ER KORUCU

 

 

 

 

 

 

 

Serap TORUN, Gülşah KUMAŞ, Osman BİLGİN, Cemile CEVİZCİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ANLATIM VE GÖSTERİ YÖNTEMLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Serap TORUN, Osman BİLGİN, M.Aykut ERK, Sunay FIRAT

SAĞLIK BİLIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ KARIYER PLANLAMAYA YÖNELIK DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI

İlknur Münevver GÖNENÇ, Aslı ER KORUCU

YAPAY ZEKA VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİ; TEHDİT Mİ FIRSAT MI?

İlknur YÜCEL, İlknur METİN AKTEN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN HAZIR BULUNUŞLUK VE BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Özcan KUTLU, Emel DEMİR

PEDİATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN EBEVEYNLERİNİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ HASTANE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Şengül ÜZEN CURA, Vildan KOCATEPE, Dilek YILDIRIM, Hilalnur KÜÇÜKAKGÜN, Selma ATAY, Vesile ÜNVER

ÜÇ FARKLI SİMÜLASYON MODALİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, BECERİ, STRES, MEMNUNİYET VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Şeyda CAN

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, YARATICI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞLAR: SİSTEMATİK DERLEME

Şeyda CAN, Selda Mert BOĞA

SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

 

 

 

 

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 6

 

 

 

Saat ve Tarih/DateandTime           : 14.11.2019 – 14:30 – 15:45

 

 

 

Salon E/Saloon E                              

 

 

 

Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

 

 

 

 

 

 

 

Haaroon EL-ASMAR

NURSING STUDENTS EXPERIENCE IN CLINICAL PRACTICE: A QUALITATIVE STUDY

MuminaEL-IMAM

THE EFFECT OF LAUGHTER YOGA THERAPY ON JOB BURNOUT SYNDROMES AMONG PSYCHIATRY NURSES

OkamotoNAMBOKU

USE OF RISK EVALUATION TOOLS AMONG NURSES: A CASE STUDY

SilmiEL-MUHAMMED

THE EFFECT OF REFLEWOLOGY FOOT MASSAGE ON FATIGUE LEVEL IN PATIENTS RECEIVING HEMODIALYSIS

MatthysHATTINGH

THE PARTICIPATION OF WOMEN IN DECISION MAKING BEFORE C-SECTION AND ITS EFFECT ON THEIR SATISFACTION FROM THE PROCEDURE IN TERTIARY HEALTH INSTITUTION

MisbaahAL-IMAM

RESULTS OF BURN INJURIES EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT IN JORDAN HOSPITALS

Harley NEWMAN

HUMAN TRAFFICKING: DISCUSSING COMMAN NAMING AND INCLUSION IN NURSING CURRICULUM

Koycheva Angelika FYODOROVNA

A DESCRIPTIVE, CROSS-SECTIONAL STUDY ANALYZING AN EFFECTIVE CHARACTERISTIC CLINICAL LECTURER: PERCEPTIONS OF NURSING STUDENTS