PROPOSAL PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM 

AÇILIŞ / OPENING

19-20 ARALIK / 19-20 DECEMBER 2020

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:45 – 12:00 (GMT+3)

 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION

Prof. Dr. Ümran SEVİL

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA-MALAYSIA)

Prof. Dr. Jammi ASHOK (HİNDİSTAN-INDIA)

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN-PAKISTAN)

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND-THAILAND)

Dr.  Khalida NASEEM (PAKİSTAN-PAKISTAN)

Sayed AHMED (BANGLADES-BANGLADESH)

 

 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                                : 1

Tarih ve Saat / Date and Time               : 19.12.2020 – 12:00 – 23:00

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ümran SEVİL

                                                                       Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN

                                                                 

 

 

Deniz ŞİMŞEK

YENİDOĞANLARDA KLAVIKULA KIRIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞME SÜRECİNİN YÖNETİMİ

Derya EVGİN, Nuray CANER

HEMŞİRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL DAVRANIŞLARI ILE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKI İLİŞKİ

Döndü ŞANLITÜRK

HASTA EĞİTİMİNDE VİDEO TABANLI EĞİTİM KULLANIMI: BİR LİTERATÜR TARAMASI

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ

ÖZEL GEREKSİNIMLI ÇOCUKLARDA CINSEL EĞITIM VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRESININ ROLÜ

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ

ÖZEL GEREKSİNIMLI ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERININ DESTEKLENMESINDE HALK SAĞLIĞINDA YENILIKÇI UYGULAMALAR: ÜÇLÜ YAKLAŞIM

Elif GEZGİNCİ, Bediye ÖZTAŞ

CERRAHİ BIRIMLERDE ÇALIŞAN HEMŞIRELERIN TÜKENMIŞLIK VE YENILIKÇILIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI

Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU, Dilek SARI, Hatice ERDEM ÖNDER

SANAL SİMÜLATÖRÜN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTRAVENÖZ KATETER UYGULAMA BAŞARISINA ETKİSİ

Emine KORKMAZ, Sevil ŞAHİN, Sevda KORKUT

HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK UYGULANAN WEB TABANLI VE İNTERAKTİF EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Esin TUFAN, Mustafa KURT, Derya Yüksel KOÇAK

İNFERTİLİTEDE PSİKOLOJİK SÜREÇ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Eylem TOPBAŞ

COVİD 19 İLE İLİŞKİLİ ARDS’DE PRONE POZİSYONUNDAN KAYNAKLANAN BASINÇ YARALARININ OLUŞUMUNU ENGELLEYİCİ ÖNLEMLER

Filiz COŞKUN, Özlem POLAT, Duygu TÜRKOĞLU

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN İÇİNDE BULUNDUĞU PANDEMİ KOŞULLARI İLE KLİNİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Fulya ÖNAL, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, Kevser TUNCER KARA

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE AND AFFECTING FACTORS AMONG NURSES WORKING IN ELAZIG CITY CENTER HOSPITALS

Havva SERT, Serap ÇETİNKAYA ÖZDEMİR

TÜRKİYE’DE PANDEMİ DÖNEMİNDE COVİD 19 İLE İLGİLİ YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Havva TEL, Meral KELLECİ, Özge KISAOĞLU

SİMÜLASYONA DAYALI HEMŞİRELİK ÖĞRETİMİNDE BİLİŞSEL YÜK KURAMI

Melike BAYRAK, Rabia SOHBET

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİ

Melike BAYRAK, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

TRANSTEORETİK MODELİN KONTROLSÜZ İNTERNET KULLANIM SÜRECİNE UYARLANMASI

Meral KELLECİ, Havva TEL, Özge KISAOĞLU

COVİD-19 PANDEMİSİ İLE KULLANIMA GİREN AKILLI TELEFON UYGULAMALARI

Merve İNAN BUDAK, Vesile ADIGÜZEL

TOPLUM RUH SAĞLIĞINDA STİGMATİZASYON VE AYRIMCILIK, ÖNLEME GİRİŞİMLERİ

Nefise Cevriye SUCU ÇAKMAK, Nurcan ÇALIŞKAN, Adnan KAN

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KRONİK AĞRILI HASTALARINA YÖNELİK TUTUMU: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Neşe Büşra RAKICI, Birgül ÖZKAN

DİYABETİK RETİNOPATİLİ BIREYLERDE PSİKİYATRİK BELIRTİLER VE ALGILANAN STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Nilgün KURU ALICI

PARO TERAPÖTİK ROBOT KULLANIMININ YAŞLININ PSİKOLOJİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Onur ÇETİNKAYA, Özlem OVAYOLU

HEMODİYALIZ HASTALARI İLE SAĞLIKLI BIREYLERIN ORGAN NAKLINE YÖNELIK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Pelin ÇELİK, Hatice TEL AYDIN

WEB TABANLI EĞİTİMİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN SEDASYON YÖNETİMİ BİLGİ VE UYGULAMALARINA ETKİSİ

Remzi AKTÜRK

EFFECT OF CANNABINOIDS IN GASTROINTESTINAL SYSTEM (GIS) AND GIS DISEASES

Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT, Remziye YEŞİLKUŞ, Fikret BEYAZ

VIRTUAL REALITY TO REDUCING PAIN AND ANXIETY AFTER LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY: A RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL

Serap ÇETİNKAYA, Havva SERT, Hüseyin ÇAKIROĞLU

BATİ TİPİ DİYET VE KETOJENİK DİYETİN VÜCUT AĞIRLIĞI, BKİ, TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Serdar SERİNSÖZ

RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

Sevgi KESKİN, Arzu BABACAN, Ali ATÇI, Ezgi SARI, Ersen YEŞİLKAYA

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDEKİ ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN ACİL SERVİS ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevgi KESKİN, Birgül ÖZKAN

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE (COVİD-19) RUHSAL DURUMLARI

Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON VE HEMŞİRELİK

Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU

YARA BAKIMINDA BAL VE BALMUMU KULLANIMI

Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU

PANDEMİ AÇISINDAN RİSK GRUBU BİREYLERDE PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİ

Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU

HEMŞİRELİK BAKIMINDA LAVANTA YAĞININ KULLANIMI

Vesile ADIGÜZEL

TÜRKİYE COVİD-19 SAĞLIK ALGISI

Vesile ADIGÜZEL, Taner ADIGÜZEL

COVİD-19 NEDENİYLE EVDE KALAN ÇOCUKLAR

Yavuz GÜLER

ÜROLOJİDE ENDOSKOPİK ALETLERİN STERİLİZASYONUNUN ÖNEMİ

İlknur DOLU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA ÇALIŞANLARIN E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Züleyha SEKİ, Mehtap ÇULLU, Cemile ÇELEBİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE SİMÜLASYON İLE VERİLEN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şerife KELLE DİKBAŞ, Ayşe OKANLI

HEMŞİRELERİN İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Şeyma DEMİRALAY, İlkay KESER

GÜNCEL BİR HEMŞİRELİK MÜDAHALESİ; HAYVAN DESTEKLİ UYGULAMALAR İÇİN UYGULAMA PROTOKOLÜ

Şeymanur ÇELİK, Afife YURTTAŞ

İNTRAMÜSKÜLER PENİSİLİN ENJEKSİYONU UYGULANACAK BÖLGEYE MANUEL BASINÇ UYGULAMANIN ENJEKSİYON AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ

Roghiye ERMANI, Haleh GHAVAMI, Moloud RADFAR, Hamid Reza KHALKHALI

IMPACT OF COLOR THERAPY/CHROMO-THERAPY BASED INTERVENTIONS ON THE PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE IN INTENSIVE CARE UNIT NURSES: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Şerife KELLE DİKBAŞ, Işıl KALYONCU ARSLAN

ANTİPSİKOTİK KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ AKUT İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                                : 1

Tarih ve Saat / Dateand Time                : 19.12.2020 – 09:00 – 24:00 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Mustafa TALAS

                                                           Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞOĞLU

                                                                       Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 

Madeeha EL-HATEM

EDUCATION FOR SAFETY AND QUALITY ON NURSING: KEY THINKING SYSTEMS

BezrodnyYevgeniy ROMANOVICH

QUALITY IMPROVEMENT PARAMETERS FOR PATIENT HEALTH

Manuel FERRANDIS

PATIENT SAFETY AND QUALITY ADVANCEMENT THROUGH NEW REGISTERED NURSES

Anupam CHAKRABARTI

INFORMATION TECHNOLOGY AND ITS ROLE ON HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT

Michal MEČIAR

QUALITY STRATEGY IN NURSING EDUCATION: HOW DO THEY FIT?

Paulette BERTHELOT

NURSING CARE EVIDENCES THROUGH ELECTRON HEALTH RECORD SYSTEM

Briar FRASER

SENSITIVE RISK MEASUREMENT IN FIDELITY CHALLENGES

Asghar AL-FARHA

NURSING CARE TECHNOLOGY AND EMERGING TRENDS

Travone ANTHONY

THEORY ABOUT INTELLECTUAL CAPITAL IN EDUCATION: IMPLICATIONS FOR RESEARCH AND PRACTICE

Akim SPITZER

TEAMWORK AND PRACTICE FOR HOSPITAL CAREWORKERS

Angel BOLÍVAR

BIG IDEAS IN EVIDENCE BASED PRACTICES: A CASE STUDY

Driss IBRAHIM

PATIENT CARE AND HOSPITAL CONDITIONS FOR NURSES

Tommy COESENS

COLLABORATIVE COMMUNICATION MODELS BETWEEN PROFESSIONALS AND PATIENTS

Danilo SAVIĆ

CARE AND EMOTIONAL SUPPORT AMONG NURSES

Giedrius BAJARUNAS

NURSES' BEHAVIOURS TOWARDS ELDERLY PATIENTS

AbdurRaqeeb EL-BILAL

VIOLENCE IN HOSPITAL AND HEALTH AGENCIES

DmytroOlehovych HOROBETS

PHYSICAL VIOLENCE TOWARDS NURSES IN EMERGENCY

Kittichat KUKRIT

AGRESSION AMONG CARE WORKERS AND EXPOSURE TO BRUTALITY

Ardshir SIAWASH

PROGRAMS ABOUT VIOLENCE INTERVENTION IN HOSPITALS

Shabnam RUKHSANA

LEGAL CHALLENGES FOR WORKPLACE BRUTALITY FOR NURSES IN HOSPITAL

Neus VILLALOBOS

COMMUNICATION TECHNICS FOR EFFECTIVE CAREGIVING IN HOSPICES

Birino CARONNA

USAGE OF SOCIAL MEDIA AMONG NURSES FOR PROFESSIONAL AND SOCIAL LIFE

Maid KOTAR

SELF DISCIPLINE FOR NURSES: A PRACTICE AMONG EMERGENCY NURSES

Silas BOYSEN

OLDER NURSES AND THEIR EFFECTIVENESS IN CAREGIVING

Ronan WELLS

CLINICAL NURSES AND THEIR DIET CHOICES, PHYSICAL ACTIVITIES IN DAILY LIFE

Attici AMANRASSA

NUTRITIONAL PROGRAMS AND EXERCISES FOR NORMAL WEIGHT

Dehoan ASKAROV

PROMOTING HEALTH AMONG NURSES THROUGH NUTRITIONAL PROGRAMS

Kalanit ADLER

VALUE OF SERVICE INFORMATION FOR PATIENT CARE

Joshua PARRY

PERCEPTION OF GRADUATE NURSES: A PILOT STUDY IN COLLEGE

Antonio VALLE

CLINICAL NURSE PRACTICE AND DIFFICULTIES IN EDUCATION

Blaženka ROTAR

HEALTHCARE REDESIGN AND ITS IMPACT ON MEDICAL PRACTICE

Ernest ZGODA

CERTIFIED AND REGISTERED ANESTHETISTS NURSES: A CASE STUDY

Dharma MULMI

MIDWIFERY PRACTICE: HOW TO TRAIN MIDWIVES TO BE MORE EFFECTIVE?

Anderson JACKS

PRACTICE IN NURSING EDUCATION WORLWIDE: ISSUES AND RESOLVING METHODS

Marcel TE BOK

NEGATIVE OUTCOMES AND COPING METHODS IN NURSING

Anastas ASLANYAN

PATIENT PROTECTION AND AFFORDABLE CARE AGREEMENT

Badraan AL-GHANEM

REWARDS RELATED WITH WORK: IMPLICATION AND CHALLENGES IN CARING SERVICE

Paula VIRBLIENE

DESIGNING HEALTHCARE SYSTEMS WITH IMPACT ON NURSING

Imtinaan EL-AYUB

NURSING'S ROLE TO PREVENT BRUTALITY

KaterynaZynoviyivna LEVCHUK

BRUTALITY IN NURSING SCHOOL SETTING