BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eylem TOPBAŞ
COVİD 19 İLE İLİŞKİLİ ARDS’DE PRONE POZİSYONUNDAN KAYNAKLANAN BASINÇ YARALARININ OLUŞUMUNU ENGELLEYİCİ ÖNLEMLER
 
Covid 19 tüm dünyayı etkisi altına alması sebebiyle sağlık sektörünün her aşamasında ülkeler ve bireyler için sorunları da birlikte getirmiştir. Covid 19’a bağlı yatışı yapılan hastaların 1/3’ünde (%33) Akut Respiratuvar Solunum Distresi (ARDS) geliştiği, 1/4'ünün (% 26) yoğun bakım ünitesine alındığı, 1/6’sının (% 16) invazif mekanik ventilatör desteğine ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. ARDS tedavisine katkı sağlamak için verilen prone pozisyonu; ventilasyon perfüzyon uyumunu sağlamak, oksijen ve solunum sonu akciğer volümünü arttırmak, akciğerlerin bası altında kalan bölümlerinde basıncı azaltmak ve ventilasyonunu artırmak amacıyla verilmektedir. Hem uyanık hem de entübe hastalar için önerilen prone pozisyonu bu olumlu etkilerinin yanı sıra beraberinde basınç yarası oluşum riskini de getirmektedir. Prone pozisyonunda basınç yarası gelişimini önleyici yaklaşımlar arasında; doğru hasta seçiminin yapılması, 12 saatlik prone pozisyonu, her iki saatte bir yüz ve kolların pozisyonun değişimi, göz kürelerinin basınç altında kalmasının önlenmesi, göz ve yüz bakımı, basınç önleyici destek ürünlerinin seçimi vb yer almaktadır. Covid 19 sürecinde çeşitli nedenlerden dolayı yetersiz personel sayısı ve farklı birimlerden yoğun bakıma görevlendirilen deneyimsiz personelin de riskin artmasına neden olacağı bildirilmektedir. Prone pozisyon vermede deneyimsiz personel kaygı, endişe yetersizlik hissine kapılabilir. Hemşirelerin bu süreçte güçlendirilmesi için prone pozisyon verme tekniğine dair algoritmalar oluşturularak akılda kalıcı info grafikler yapılabilir. Bu nedenle derlemenin amacı; prone pozisyona bağlı gelişen basınç yarasının önlenmesi için yeni geliştirilen ürünlerin ve yapılması gereken hemşirelik bakımının paylaşılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Basınç yarası, Covid 19, Hemşirelik bakımı, Prone pozisyon 


Keywords: