KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Ümran SEVİL 

(İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN