BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Deniz KURTARAN
1- COVİD PANDEMİSİNDE KADINA ŞİDDET VE TEKNOLOJİ TEMELLİ PSİKİYATRİK MÜDAHALELER

  Özet  
Deniz KURTARAN
2- COVID PANDEMISINDE ÇOCUK VE ERGENLERDE TEKNOLOJI TEMELLI PSIKIYATRIK MÜDAHALELER

  Özet  
Deniz ŞİMŞEK
3- YENİDOĞANLARDA KLAVIKULA KIRIKLARININ DEĞERLENDIRILMESI VE İYILEŞME SÜRECININ YÖNETIMI

  Özet  
Derya EVGİN, Nuray CANER
4- HEMŞİRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ PROFESYONEL DAVRANIŞLARI ILE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKI

  Özet  
Döndü ŞANLITÜRK
5- HASTA EĞİTİMİNDE VİDEO TABANLI EĞİTİM KULLANIMI: BİR LİTERATÜR TARAMASI

  Özet  
Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
6- ÖZEL GEREKSİNIMLI ÇOCUKLARDA CINSEL EĞITIM VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRESININ ROLÜ

  Özet  
Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
7- ÖZEL GEREKSİNIMLI ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERININ DESTEKLENMESINDE HALK SAĞLIĞINDA YENILIKÇI UYGULAMALAR: ÜÇLÜ YAKLAŞIM

  Özet  
Elif GEZGİNCİ, Bediye ÖZTAŞ
8- CERRAHİ BIRIMLERDE ÇALIŞAN HEMŞIRELERIN TÜKENMIŞLIK VE YENILIKÇILIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI

  Özet  
Elif GÜNAY İSMAİLOĞLU, Dilek SARI, Hatice ERDEM ÖNDER
9- SANAL SİMÜLATÖRÜN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTRAVENÖZ KATETER UYGULAMA BAŞARISINA ETKİSİ

  Özet  
Emine KORKMAZ, Sevil ŞAHİN, Sevda KORKUT
10- HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK UYGULANAN WEB TABANLI VE İNTERAKTİF EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Esin TUFAN, Mustafa KURT, Derya Yüksel KOÇAK
11- İNFERTİLİTEDE PSİKOLOJİK SÜREÇ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Eylem TOPBAŞ
12- COVİD 19 İLE İLİŞKİLİ ARDS’DE PRONE POZİSYONUNDAN KAYNAKLANAN BASINÇ YARALARININ OLUŞUMUNU ENGELLEYİCİ ÖNLEMLER

  Özet  
Filiz COŞKUN, Özlem POLAT, Duygu TÜRKOĞLU
13- YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN İÇİNDE BULUNDUĞU PANDEMİ KOŞULLARI İLE KLİNİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Fulya ÖNAL, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, Kevser TUNCER KARA
14- EVALUATION OF QUALITY OF LIFE AND AFFECTING FACTORS AMONG NURSES WORKING IN ELAZIG CITY CENTER HOSPITALS

  Özet  
Havva SERT, Serap ÇETİNKAYA ÖZDEMİR
15- TÜRKİYE’DE PANDEMİ DÖNEMİNDE COVİD 19 İLE İLGİLİ YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Havva TEL, Meral KELLECİ, Özge KISAOĞLU
16- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SANAL SİMÜLASYON UYGULAMALARININ KULLANILMASI

  Özet  
Hilal YILDIZ ÇELİK, Esra UĞUR
17- SİMÜLASYONA DAYALI HEMŞİRELİK ÖĞRETİMİNDE BİLİŞSEL YÜK KURAMI

  Özet  
Melike BAYRAK, Rabia SOHBET
18- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİ

  Özet  
Melike BAYRAK, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
19- TRANSTEORETİK MODELİN KONTROLSÜZ İNTERNET KULLANIM SÜRECİNE UYARLANMASI

  Özet  
Meral KELLECİ, Havva TEL, Özge KISAOĞLU
20- COVİD-19 PANDEMİSİ İLE KULLANIMA GİREN AKILLI TELEFON UYGULAMALARI

  Özet  
Merve İNAN BUDAK, Vesile ADIGÜZEL
21- TOPLUM RUH SAĞLIĞINDA STİGMATİZASYON VE AYRIMCILIK, ÖNLEME GİRİŞİMLERİ

  Özet  
Nefise Cevriye SUCU ÇAKMAK, Nurcan ÇALIŞKAN, Adnan KAN
22- SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KRONİK AĞRILI HASTALARINA YÖNELİK TUTUMU: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Neşe Büşra RAKICI, Birgül ÖZKAN
23- DİYABETİK RETİNOPATİLİ BIREYLERDE PSİKİYATRİK BELIRTİLER VE ALGILANAN STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Nilgün KURU ALICI
24- PARO TERAPÖTİK ROBOT KULLANIMININ YAŞLININ PSİKOLOJİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Onur ÇETİNKAYA, Özlem OVAYOLU
25- HEMODİYALIZ HASTALARI İLE SAĞLIKLI BIREYLERIN ORGAN NAKLINE YÖNELIK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Pelin ÇELİK, Hatice TEL AYDIN
26- WEB TABANLI EĞİTİMİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN SEDASYON YÖNETİMİ BİLGİ VE UYGULAMALARINA ETKİSİ

  Özet  
Remzi AKTÜRK
27- EFFECT OF CANNABINOIDS IN GASTROINTESTINAL SYSTEM (GIS) AND GIS DISEASES

  Özet  
Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT, Remziye YEŞİLKUŞ, Fikret BEYAZ
28- VIRTUAL REALITY TO REDUCING PAIN AND ANXIETY AFTER LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY: A RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL

  Özet  
Serap ÇETİNKAYA, Havva SERT, Hüseyin ÇAKIROĞLU
29- BATİ TİPİ DİYET VE KETOJENİK DİYETİN VÜCUT AĞIRLIĞI, BKİ, TOTAL KOLESTEROL VE TRİGLİSERİT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Serdar SERİNSÖZ
30- RADYOTERAPİ UYGULAMALARINDA HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

  Özet  
Sevgi KESKİN, Arzu BABACAN, Ali ATÇI, Ezgi SARI, Ersen YEŞİLKAYA
31- COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDEKİ ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN ACİL SERVİS ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sevgi KESKİN, Birgül ÖZKAN
32- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE (COVİD-19) RUHSAL DURUMLARI

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
33- SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
34- YARA BAKIMINDA BAL VE BALMUMU KULLANIMI

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
35- PANDEMİ AÇISINDAN RİSK GRUBU BİREYLERDE PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİ

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU
36- HEMŞİRELİK BAKIMINDA LAVANTA YAĞININ KULLANIMI

  Özet  
Vesile ADIGÜZEL, Kübra TAN, Esra BEKİRCAN, Ayşe OKANLI
37- TÜRKİYE COVİD-19 SAĞLIK ALGISI

  Özet  
Vesile ADIGÜZEL, Taner ADIGÜZEL
38- COVİD-19 NEDENİYLE EVDE KALAN ÇOCUKLAR

  Özet  
Yavuz GÜLER
39- ÜROLOJİDE ENDOSKOPİK ALETLERİN STERİLİZASYONUNUN ÖNEMİ

  Özet  
İlknur DOLU
40- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA ÇALIŞANLARIN E-SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Züleyha SEKİ, Mehtap ÇULLU, Cemile ÇELEBİ
41- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE SİMÜLASYON İLE VERİLEN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Şerife KELLE DİKBAŞ, Ayşe OKANLI
42- HEMŞİRELERİN İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Şeyma DEMİRALAY, İlkay KESER
43- GÜNCEL BİR HEMŞİRELİK MÜDAHALESİ; HAYVAN DESTEKLİ UYGULAMALAR İÇİN UYGULAMA PROTOKOLÜ

  Özet  
Şeymanur ÇELİK, Afife YURTTAŞ
44- İNTRAMÜSKÜLER PENİSİLİN ENJEKSİYONU UYGULANACAK BÖLGEYE MANUEL BASINÇ UYGULAMANIN ENJEKSİYON AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Roghiye ERMANI, Haleh GHAVAMI, Moloud RADFAR, Hamid Reza KHALKHALI
1- IMPACT OF COLOR THERAPY/CHROMO-THERAPY BASED INTERVENTIONS ON THE PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE IN INTENSIVE CARE UNIT NURSES: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

  Özet  
Şerife KELLE DİKBAŞ, Işıl KALYONCU ARSLAN
2- ANTİPSİKOTİK KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ AKUT İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU

  Özet