BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Hilal KARTAL, Ayşenur KAYMAK, Mustafa GÜNEN
1- COVİD-19 TANISI ALAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER