BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevgi KESKİN, Birgül ÖZKAN
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE (COVİD-19) RUHSAL DURUMLARI
 
Aralık 2019’ da Çin’in Wuhan şehrinde insandan insana hızla bulaşan yeni bir corona virüse rastlanılmıştır. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu virüse COVİD- 19 adını vermiştir. Bu virüsün hızla yayılması sonucu Dünya Sağlık Örgütü 11.03.2020’de küresel salgın(pandemi) ilan etmiştir. Türkiye’de ilk Covid- 19 hastası 12.03.2020’de bildirilmiştir. Birçok ülke gibi Türkiye’ de virüsten korunmayı amaçlayan izolasyon yöntemlerine başvurmuştur. Bunlar; ev izolasyonu, sosyal mesafe, maske kullanımı, okul/ üniversite ve işletmeleri kapatmak, etkinlikleri iptal etmek ya da ertelemek, kongre ve seminerleri iptal etmek ya da ertelemek, spor etkinliklerini ertelemek ve seyahat kısıtlamaları şeklindedir. Hemşirelik öğrencileri pandemi döneminde daha fazla kaygı yaşamakta ve ruhsal durumlarında değişimler görülmektedir. Bunların bazı nedenleri arasında öğrencilerin eğitim aldıkları programlarda ders işleme şekillerinin değişmesi, aksaklıklar ve imkân kısıtlılığı yer almaktadır. Hemşirelik öğrencileri uygulama derslerini alamamakta ve dönem uzatma riskiyle karşı karşıya gelmektedirler. Hemşirelik eğitiminde klinik uygulama önemli olduğu için, öğrenciler klinik becerilerinin yetersiz olacağı ile ilgili kaygı yaşamaktadırlar. Telafi edici klinik eğitiminin ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağının belli olmaması da hemşirelik öğrencilerini endişelendirmektedir. Hemşirelik eğitim programı kapsamındaki teorik dersler ise uzaktan eğitimi destekleyen sistemler ile devam etmektedir. Pandemi döneminde hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada web tabanlı uzaktan eğitimde öğrencilerin %53,9’ unun öğrendiklerini çabuk unuttukları ve teknik sorunlar yaşadıkları belirtilmiştir. Başka bir çalışmada ise hemşirelik öğrencilerinin uzaktan web aracılığıyla yapılacak sınavlara ilişkin kaygı yaşadıkları belirtilmiştir. Bir diğer çalışmada ise karantina döneminin ve hastalığı bulaştırma korkusunun öğrencilerde kaygı ve depresyona yol açtığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pandemide hemşirelik öğrencileri, Covid- 19, Hemşirelik öğrencilerinde kaygı 


Keywords: