SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Abdullah AKKA, Gkhan NUR
 


Keywords:HEMRELERN KMYASAL, BYOLOJK, RADYOLOJK VE NKLEER TEHLKELER LE LGL BLG, TUTUM VE Z YETERLLK DURUMLARININ ARATIRILMASI VE GELTRLMES
 
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nkleer Tehlikeler (KBRN) insan hayat iin risk yaratabilecek potansiyele sahip olmaktadr. Bu tehditler, sadece dorudan maruz kalan kiilerle birlikte dolayl etkileri asndan ok daha geni bir kitleyi de etkilemektedir. Bu tehditlere kar ncelikle mdahalede bulunanlar oluabilecek ve kendilerini de etkileyebilecek bu tehditler konusunda ncelikle bilgi sahibi olmas gereken ekirdek kitleyi oluturmaktadr. Bu almann amac, hemirelerin kimyasal, biyolojik, radyolojik, nkleer tehdit ve tehlikeler hakknda bilgi dzeylerini, tutumlarn ve z yeterliliklerini belirlemeye ynelik lme aralarn gelitirmek, geerlilik ve gvenirliliklerinin deerlendirilmesidir. almada Adyaman il ve ilelerinde grev yapan 171 hemire basit tesadfi rnekleme yntemi kullanlarak veriler elde edilmitir. Verilerin elde edilmesinde Birey Bilgi Formu, Hemireler in Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nkleer Tehlikeler Bilgi, Tutum ve z Yeterlilik lei kullanlmtr. Geerlik ve gvenirlik iin yaplan analizler sonucunda, bilgi testi KR-20 deeri; 0.82dir. Ayrca gvenirlik analizi sonucunda lein Cronbachs Alfa katsays 0.925 olarak hesaplanmtr. Tutum lei 16 maddelik 3 faktrl yapdan olumaktadr. lekten alnan puann ykselmesi KBRN tutum ve z yeterlilik dzeyinin ykseldiini gstermektedir. Katlmclarn eitim sonrasnda KBRN bilgi testinden, tutum leinden ve z yeterlik leinden ald puanlar, eitim ncesi ald puanlardan anlaml dzeyde yksektir. Sonu olarak KBRN olaylarna kar daha nce eitim alm olsun veya olmasn hala salk personelimizin eitim ihtiyac devam etmektedir. KBRN nemli bir salk sorunu olup bu nemli olaylara kar salk personelini hem ekirdek eitimde hem de mezuniyet soras verilecek eitimlerle srekli olarak destekleyerek gncel bilgilerle hazr tutmalyz.

Anahtar Kelimeler: Hemire, Tehlike, z Yeterlilik, Tutum.