SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mnevver SNMEZ, Serap KORKMAZ, znur GRLEK KISACIK
 


Keywords:NKONTNANS LKL DERMATT YNETMNDE HEMRELERN BLG, TUTUM VE UYGULAMALARINI DEERLENDRME LE (D-BTU-): TRKE GEERLK VE GVENRLK ALIMASI
 
Ama: alma, nkontinans likili Dermatit Ynetiminde Hemirelerin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarn Deerlendirme lei Trke formunun geerlik ve gvenirliini incelemek amac ile gerekletirildi. Yntem: Metodolojik aratrma tipinde planlanan almann rneklemini Palyatif Bakm servisleri ile dahili ve cerrahi youn bakm nitelerinde alan 272 hemire oluturdu. Veriler Hemire Tantm Formu ve Trke nkontinans likili Dermatit Ynetiminde Hemirelerin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarn Deerlendirme lei ile topland. lein geerlik almas iin, uzman grlerine dayal kapsam geerlii, yap geerlii iin aklayc faktr analizi (AFA) ve dorulayc faktr analizi (DFA) kullanld. lein gvenirlik analizinde test-tekrar test korelasyon, madde toplam puan korelasyon ve cronbachs alpha katsays kullanld. Bulgular: lein Trke formunun lein Kapsam Geerlik ndeksinin 0,85-1 arasnda deitii toplam KG=0.95 olarak bulundu. lek toplam Cronbach alfa katsays 0.92, madde toplam puan korelasyonlar 0.33 ile 0.72 arasnda deitii saptand. lee uygulanan faktr analizinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) deeri 0.925, Barlett Kresellik Testi deeri χ2=2785.173; p<0.001 olarak hesapland ve lek verilerinin faktr analizi iin uygun olduuna karar verildi. Aklayc faktr analizi incelendiinde lekte yer alan 1 maddenin farkl faktrler altndaki deerleri arasndaki farkn 0,1den kk olmas sebebiyle, bir maddenin de extraction deerinin 0.4ten kk olmas nedeniyle toplam 2 madde lekten kartlmtr. karlan maddeler sonucu 20 maddeli ve toplam varyansn %63.55sini aklayan drt faktrl yap ortaya kmtr. Yap geerlii, 0.62-0.83 faktr yk aral ile desteklendi. Dorulayc faktr analizi iin baklan uyum indeksleri uygun bulundu. (x2/df= 1.734; GFI= 0,91; AGFI= 0.883; RMSEA= 0.052; CFI=0.956) Sonu: nkontinans likili Dermatit Ynetiminde Hemirelerin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarn Deerlendirme leinin Trke formunun geerli ve gvenilir olduu sonucuna ulald.

Anahtar Kelimeler: nkontinans likili Dermatit, bilgi ve tutum, hemirelik, geerlik, gvenirlik