BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayla KAYA, Duygu YILDIZ KEMER, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
DİJITAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKI ETKILERI: MEVCUT DURUM VE AILELERE ÖNERILER
 
Çocuklar dünyayı tanımak ve becerilerini geliştirmek için birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim içine girerler. Bunu sağlamanın en etkin yolu oyundur. Eskiden çocuğun hayatında önemli etkiye sahip olan oyunların temel alanı dış dünya ve sokakken, günümüzde çocuklar oyun oynadıkları sürenin çoğunu dijital ortamda geçirmektedirler. Dijital oyunlar; çeşitli içerikte yazılımlar ile programlaması yapılan, oyunculara görsel bir ortamla birlikte kullanıcı girişi yapma olanağı tanıyan ve başta masa üstü, diz üstü bilgisayar olmak üzere, oyun konsolu, telefon, tablet gibi elektronik platformlarla oynanan oyunlardır. Kontrollü ve sınırlı dijital oyunlar çocukların muhakeme gücü ile görsel ve motor becerileri artırırken kontrolsüz, sınırsız ve aşırı oynanan dijital oyunlar çocuklarda bazı fiziksel problemlerin yanında şiddet davranışlarında artma, akademik başarıda düşüş, depresyon, yalnızlık ya da kaygı bozukluklarına neden olabilmektedirler. Dijital oyun oynayan çocuk, oyun oynama isteğini kontrol edemiyor, oyun oynamayı uzun süre bırakamıyor, oyunu gerçek yaşamla bütünleştirerek görev ve sorumluluklarını aksatıyor ve oyun oynamayı başka etkinliklere tercih ediyorsa dijital oyun bağımlılığı riski ile karşı karşıyadır. Dijital oyun bağımlılık düzeyinin yıllar içerisinde giderek artması, psikiyatri kliniklerine bu konuda başvuruların artması, ailelerin destek ve çözüm arayışları, araştırmacıların ortaya koyduğu kanıtlar, konu ile ilgili önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Dijital oyun oynama yaşının gittikçe daha erken yaşlara inmesi ve çocukların daha fazla oynamayı tercih ettikleri şiddet içerikli oyunlar göz önüne alındığında dijital oyun bağımlılığının henüz gelişmeden önlenmesi önemlidir. Tüm bu gerekçelerden yola çıkarak çalışmada, dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkileri ve mevcut durum ele alınmış, buna yönelik literatür doğrultusunda ailelere öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, Bağımlılık, Çocuk, Ebeveyn 


Keywords: