KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ümran SEVİL 

(Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

KONGRE EŞ BAŞKANI

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Ashok JAMMI

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Saliha ÖZPINAR

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üye. Gönül GÖKÇAY

Dr. Öğr. Üye. Nigar ÇELİK

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Prof. Dr. Michael KUYUCU

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK

Doç. Dr. Gökşen ARAS

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üye. Perihan ABAY

Dr. Öğr. Üye. Semra ELMAS

Dr. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN

  

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. Gökhan MACİT

Av. İbrahim DURSUN

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Saltuk Buğra SON

Av. Yusuf ÇİFCİ