BİLDİRİ DETAY

Tuğba TORUN ÖREM, Elif KAYA KAŞOTURACAK, Hatice Kübra DAYI
DİYABET/ OBEZİTE HASTALARINDA DELİCİ-KESİCİ ATIK YÖNETİMİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA: PORTABLE ATIK KUTUSU
 
İnsülin kalemi ve GLP-1 analog kullanan hastaların iğne uçlarının oluşturduğu risk sürecinin yönetimi ve kontrollü atık imha sürecinin sağlanması hedeflenerek yapılan çalışmamızda; iğne uçlarının ve lansetlerin doğaya ve insan sağlığına zararları anlatılarak farkındalık oluşturması hedeflenmiştir. Yöntem: Delici kesici alet yaralanmalarının önlenmesinde etkin atık yönetiminin sağlanmasına ve çevreyi korumaya yönelik yaptığımız çalışmamıza, Mart 2018 ve Kasım 2018 ayları arasında endokrinoloji kliniğine başvuran ve İnsülin kalemi ve GLP-1 analog kullanan hastalar dahil edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden hastalara atık yönetimi eğitimi verilerek hastane dışındaki uygulamalarında iğne uçlarını atmaları için uygun etiket oluşturulup atık kutuları verildi. Eğitim içeriğinde atık yönetimi,delici kesici aletlerin zararları, iğne uçlarının uygun atık kutusuna atılması, çevreye ve diğer canlılara zarar verme riskinin olduğu anlatıldı. Hastaların büyük çoğunluğu verilen portable atık kutularını yanlarında taşıyarak uygulama sonrasında iğne uçları ve lansetleri kutuya atıp en yakın sağlık kuruluşuna ya da hastanemize getirmeleri söylendi. Bulgular: Bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 100 hastadan 70 hasta atık kutularını hastanemize ulaştırmıştır. 14 hasta başka sağlık kuruluşuna ulaştırmıştır. 11 hastaya ulaşılamamıştır. 5 hasta tedaviyi yarım bıraktığı için atık kutularını kullanmamıştır. Sonuç: İnsülin kalemi ve GLP-1 analog kullanan hastaların iğne uçlarının oluşturduğu risk sürecinin yönetimi ve kontrollü atık imha sürecinin sağlanmasında hastalara verilen atık yönetimi eğitimi ve etiketlendirilmiş delici-kesici atık kutusu vermenin, delici-kesici alet yaralanma riskinin kontrolünde ve çevre sağlığının korunmasında etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, delici kesici alet kutusu, diyabet hastaları, atık yönetimi eğitimi 


Keywords: